Hof wei­er ap­pèl oor Tuks se taal­be­leid

Beeld - - Voorblad - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

So­li­da­ri­teit en A­friForum is te­leur­ge­steld dat hul­le nie mag ap­pel­leer teen ’n hof­uit­spraak wat die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria (UP) se nu­we taal­be­leid be­krag­tig nie.

’n Vol bank van die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het in De­sem­ber 2016 So­li­da­ri­teit en Afr iForums e aan­soek om die taal­be­leid be­slui­te van die UP-raad en -se­naat ter­sy­de te stel van die hand ge­wys.

Die UP-raad en -se­naat het in Ju­nie 2016 be­sluit om die taal­be­leid te ver­an­der so­dat En­gels die hoof­taal van on­der­rig by die u­ni­ver­si­teit is.

A­friForum en So­li­da­ri­teit se aan­soek om teen die be­vin­ding te mag ap­pel­leer, is van die hand ge­wys.

Hul­le sê hul­le meen steeds dat die u­ni­ver­si­teit se nu­we taal­be­leid “op ’n grow­we sken­ding van A­fri­kaan­se stu­den­te se grond­wet­lik er­ken­de taal­reg­te neer­kom en in­druis teen ge­son­de op­voed­kun­di­ge be­gin­sels, soos toe­gang tot moe­der­taal­on­der­rig ”.

Hul reg­span sal die uit­spraak oor die wei­e­ring van ver­lof tot ap­pèl be­stu­deer en dan be­sluit oor ver­de­re op­tre­de.

“Om­dat die be­sker­ming en hand­ha­wing van stu­den­te se reg op A­fri­kaan­se on­der­rig vir So­li­da­ri­teit en A­friForum ’n pri­o­ri­teit bly, duur ge­sprek­ke met in­ter­na­si­o­na­le fo­rums en ken­ners voort met die oog daar­op om die stryd vir die be­sker­ming van dié reg ook in die in­ter­na­si­o­na­le a­re­na aan te pak. Ter­self­der­tyd word al­ter­na­tie­we A­fri­kaan­se stu­die ge­leent­he­de ook in die pri­va­te sek­tor ont­wik­kel ,” lui hul ver­kla­ring.

Die vol­bank het be­vind die nu­we taal­be­leid strook met die Grond­wet en toon die UP se ver­bin­te­nis om die u­ni­ver­si­teit op die voor­grond te plaas in die be­vor­de­ring van maat­skap­li­ke een­heid.

■ As A­friForum en So­li­da­ri­teit die saak ver­der wil voer, sal hul­le hul met ’n pe­ti­sie di­rek tot die ap­pèl­hof moet wend.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.