VF Plus en Mul­der moet re­sul­ta­te van hul be­soe­ke aan Eu­ro­pa wys

Beeld - - Kommentaar -

Jo­han de Vil­liers, stig­ter van die A­fri­can­Eu­ro­pe­an In­da­ba, Am­ster­dam

Daar is ’n paar fei­te wat dr. Pie­ter Mul­der in sy re­pliek op my brief (“Wan­in­druk­ke oor A­fri­ka­ners só ge­skep”, 06.05) skeef­trek. Dit is on­waar dat ek “reeds tel­kens” pro­beer keer het dat hy die “hui­di­ge fei­te in Suid-A­fri­ka by die Or­ga­ni­sa­sie van O n ver­teen­woor­dig de Na­sie sen Vol­ke­re( Un p o) in die bui­te­land mag stel.”

Ek het Un­po in Maart 2016 ge­na­der oor mis­lei­den­de in­lig­ting op hul web­werf wat deur die VF Plus aan hul­le ver­skaf is. Mul­der het nou eers, ná ne­ge jaar, on­der­neem om daar­na te kyk.

Hy ont­ken ook dat die VF Plus sou ge­sê het hul­le praat “na­mens al­le A­fri­ka­ners”. Op YouTu­be én op die VF Plus se web­werf is daar ’n vi­deo van die VF Plus in 2015 by Un­po wat dui­de­lik die teen­deel be­wys.

Die “A­fri­ka­ner”-vlag wat Mul­der by Un­po ge­bruik, is die vlag wat die reg­se A­fri­ka­ner Volks­front in 1993 ge­re­gis­treer het. On­der dié vlag is drie AWB-le­de in 1994 in Bop­hut­hats­wa­na dood­ge­skiet. By Un­po ver­bind die VF Plus al­le A­fri­ka­ners deur mid­del van sy vier­kleur-vlag on­der meer met daar­die ver­reg­se op­tre­de en af­sku­we­li­ke ge­volg.

Ons stem saam dat se­ke­re kwes­sies, soos ’n te hoë mis­daad­sy­fer en plaas­moor­de, op in­ter­na­si­o­na­le ver­hoë aan­dag mag kry. Dié sa­ke word he­laas erns­ti­ge ska­de be­rok­ken deur die mis­bruik van sim­bo­le wat

met wit heers­sug­tig­heid ver­bind word.

Reg­ses is wel­kom om in Eu­ro­pa te kom praat, maar ’n wan­voor­stel­ling van A­fri­ka­ners en die mis­bruik van ver­reg­se sim­bo­le, soos die a­part­heids­volks­lied en vlae met ’n be­smet­te ge­skie­de­nis, “na­mens die A­fri­ka­ner” sál deur die A­fri­can-Eu­ro­pe­an In­da­ba teen­ge­staan word.

Die VF Plus en an­der reg­ses het ná ja­re se be­soe­ke aan in­ter­na­si­o­na­le or­ga­ni­sa­sies en reg­se op­po­si­sie- EU-po­li­ti­ci nog géén re­sul­ta­te be­haal nie.

Om te kan praat by die VN of Un­po is nie suk­ses of ’n “re­sul­taat”, soos Mul­der be­weer, nie, dit is deel van die pro­ses. Pres. Ro­bert Mu­ga­be praat ook by in­ter­na­si­o­na­le or­ga­ni­sa­sies.

Jul a­gen­das en voor­ge­no­me “re­sul­ta­te” ten op­sig­te van mis­daad, taal­reg­te en self­be­skik­king wen al se­dert 1994 nie veld nie.

Eu­ro­pe­ërs en EU-po­li­ti­ci wéét daar is kwes­sies in SuidA­fri­ka wat aan­dag no­dig het en uit­ge­werk moet word, maar hul­le her­ken ook op­por­tu­nis­te wat sim­bo­le en in­ter­na­si­o­na­le ver­hoë mis­bruik.

Dr. Pie­ter Mul­der by die vier­kleur­ en die Un­po­vlag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.