Goeie nuus

K­re­a­ti­wi­teit in jou ge­loof

Beeld - - Middelblad - – S­te­phan Jou­bert

K­re­a­ti­wi­teit is nie ’n term wat al­dag met ge­loof ver­een­sel­wig word nie.

S­kep­pen­de men­se soos dig­ters, skil­ders, beeld­hou­ers, ont­wer­pers en kie se ga­wes word dik­wels gesystap wan­neer dit by ge­loof­sa­ke kom. Mu­si­ci maak dit da­rem nog in kerk­li­ke krin­ge, maar die res van die s­kep­pen­de kuns­te speel ge­reeld twee­de vi­ool hier.

Dis jam­mer, want God is reg­tig kre­a­tief. Al sy han­de­wer­ke dra die stem­pel van sy k­re­a­ti­wi­teit. Ons as kin­ders van God deel ook in sy k­re­a­ti­wi­teit om­dat ons na sy beeld ge­skep en her­skep is. Sy teen­woor­dig­heid in ons le­we wak­ker ons eie k­re­a­ti­wi­teit ge­du­rig aan.

As ons oop is vir God se kre­a­tie­we in­fluis­te­rin­ge, sien ons nu­we goed raak en maak ons nu­we as­so­si­a­sies. Ons ont­gin dan nu­we po­ten­si­aal in men­se en in din­ge. God se k­re­a­ti­wi­teit ska­kel ons dro­me op waag­moe­di­ge ma­nie­re om in s­kep­pen­de, kuns­ti­ge ak­sies.

Tot eer van die Heer sorg ons so dat skoon­heid stuk­kie vir stuk­kie te­rug­keer na die le­we toe te mid­de van al die de­struk­tie­we din­ge rond­om ons.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.