Ed­gars mag méér diens­geld hef

Beeld - - Kuns & Vermaak - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die win­kel­groep Ed­gars het die nu­we diens­geld van R22,80 wat op win­kel­re­ke­nin­ge ge­hef word, ver­de­dig en sê dit is wet­tig.

Dis boon­op baie min­der as die R60 per maand wat hy wet­tig­lik kán hef, sê die win­kel­groep.

Beeld het ná ’n stroom klag­tes van le­sers oor dié nu­we ad­mi­nis­tra­sie­kos­te by Ed­gars na­vraag ge­doen.

Die kom­men­taar op die ad­mi­nis­tra­sie­kos­te het in­ge­stroom na­dat be­rig is die Na­si­o­na­le Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal het ver­le­de week be­vind E­d­con het ja­re lank on­wet­tig klub­le­de­geld van sy kre­diet­kli­ën­te ver­haal.

Le­sers was nie net kwaad oor die on­wet­ti­ge klub­geld nie, maar ook oor dié nu­we kos­te.

’n Woord­voer­der van E­d­con het by na­vraag ge­sê dit is die kos­te wat met die ad­mi­nis­tra­sie van kre­diet­re­ke­nin­ge ver­band hou.

Vol­gens E­d­con word die kos­te ge­hef in­ge­vol­ge die ge­wy­sig­de re­gu­la­sies oor mak­si­mum ren­te­koer­se hul­le is ge­dwing om daar­voor te te­ken om­dat per­so­neel­le­de hul­le an­der­sins nie op re­ke­ning wou laat koop nie.

E­d­con ont­ken dat druk op kli­ën­te uit­ge­oe­fen is om die kos­te te aan­vaar. “Dit is nie kor­rek nie. Kli­ën­te is nie ge­dreig nie. Wan­neer ’n kli­ënt by die kas­re­gis­ter aan­kom, word van die per­so­neel­le­de ver­eis om die kli­ënt oor die diens­kos­te in te lig en van hul op­sie om dit te aan­vaar of te wei­er. As ’n kli­ënt dit aan­vaar, word ’n ta­bletre­ke­naar aan die kli­ënt oor­han­dig om daar­op daar­voor te te­ken.”

E­d­con sê ’n re­ke­ning bly oop, selfs al het ’n kli­ënt die diens­kos­te ge­wei­er.

Se­ke­re le­sers sê die kos­te word ge­hef selfs al is niks meer op die re­ke­ning ver­skul­dig nie.

“Wan­neer ’n kli­ënt se kre­diet­re­ke­ning geen sal­do het nie, word die diens­geld nie ver­haal nie,” sê E­d­con.

’n Kun­di­ge oor die K­re­diet­wet sê die nu­we re­gu­la­sies laat maan­de­lik­se diens­geld van tot R60 toe. “E­d­con kan aan­vangs­geld, ren­te en maan­de­lik­se diens­geld van tot R60 hef.”

Hy meen dit is ’n in­ter­ne stra­te­gie van E­d­con om dit tot R22 te ver­laag.

“Maar dit het nou in die kon­teks van die tri­bu­naal se uit­spraak in hul ge­sig ont­plof, want hul­le het af­slag ge­gee en kry nou stank vir dank.”

Om ’n re­ke­ning oop te hou en vol­le­dig te diens en aan al die ver­eis­tes te vol­doen, kos min of baie, af­han­gend van die si­tu­a­sie. “Dit kos ui­ter­aard geld om ’n le­ning in die boe­ke te hou, on­ge­ag die groot­te van die le­ning.”

E­d­con het nie teen druk­tyd ’n vraag be­ant­woord oor of dié diens­kos­te ook ren­te in­sluit nie.

Wan­neer ’n kli­ënt se kre­diet­re­ke­ning geen sal­do het nie, word die diens­geld nie ver­haal nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.