Hul­de­bly­ke aan Mel­let stroom in ná e­ko­noom se skie­li­ke dood

Beeld - - Kuns & Vermaak - Da­vid van Rooy­en

Hul­de­bly­ke van kol­le­gas en stu­den­te het gis­ter steeds in­ge­stroom vir dr. And­re Mel­let, ’n voor­ma­li­ge wen­ner van Sa­ke se E­ko­noom van die Jaar-wed­stryd, wat Maan­dag­aand skie­lik dood is na­dat hy ge­kla het dat hy kort­a­sem is en sleg voel.

Dr. Mel­let, ’n lek­tor in e­ko­no­mie ver­bon­de aan die Vaal­drie­hoek­kam­pus van die Noord­wesU­ni­ver­si­teit, is in 2006 as die E­ko­noom van die Jaar aan­ge­wys.

Hy was die eer­ste a­ka­de­mi­kus wat die prys ge­wen het en was toe die e­ko­noom wat nog met die groot­ste ver­skil tus­sen hom en die twee­de plek ge­wen het.

Prof. Wyn­and Gro­bler, hoof van die de­par­te­ment e­ko­no­mie­se we­ten­skap­pe van die Vaal­drie­hoek­kam­pus, het gis­ter ge­sê Mel­lett se dood is nie net ’n te­rug­slag vir sy de­par­te­ment nie, maar ook vir die land, om­dat Mel­let ’n baie prak­tie­se e­ko­noom was wie se voor­spel­lings in Sa­ke se wed­stryd ge­woon­lik baie na aan die kol is.

Mel­let was se­dert 1998 ver­bon­de aan die Vaal­drie­hoek­kam­pus en was ve­ral be­kend om sy ken­nis oor die mo­ne­tê­re e­ko­no­mie en ma­kro-e­ko­no­mie­se be­leid.

Hy het sy mees­ters­graad in mo­ne­tê­re e­ko­no­mie en die te­ma van die ver­han­de­ling vir sy dok­tors­graad was: “’n K­ri­tie­se ont­le­ding van Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie­se be­leid 2012.”

Gro­bler was sy pro­mo­tor vir die dok­tors­graad en het Mel­let as ’n vriend en ’n kol­le­ga be­skryf.

Stu­den­te het in groot ge­tal­le op Fa­ce­book op Mel­let se af­ster­we ge­re­a­geer en het sy dood as ’n groot ver­lies be­stem­pel.

Gro­bler sê men­se be­sef dik­wels eers wat jy in ie­mand het as hy nie meer daar is nie.

Mel­let het oor die ja­re ge­reeld op ra­di­o­pro­gram­me ge­praat en het ook in ’n sta­di­um ge­reeld ar­ti­kels vir Sa­ke ge­skryf. Hy het ook ver­skeie ar­ti­kels vir die Fi­nan­si­ë­le Be­plan­nings­in­sti­tuut ge­le­wer.

Hy het as a­ka­de­mi­kus ook ver­skeie ar­ti­kels in a­ka­de­mie­se joer­na­le ge­skryf. Hy het ook ver­skeie ser­ti­fi­kaat­kur­sus­se oor die e­ko­no­mie ont­werp wat nog aan­ge­bied word en was ’n ge­reel­de spre­ker en aan­bie­der van werk­ses­sies oor die e­ko­no­mie.

Mel­let se be­graf­nis vind Maan­dag plaas en die u­ni­ver­si­teit bied aan­staan­de Woens­dag ’n spe­si­a­le ge­denk­diens op die kam­pus aan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.