Po­lis­hou­ers kla oor dié fir­mas

Beeld - - Sakenuus -

Die mees­te klag­tes wat die om­buds­man vir lang­ter­myn­ver­se­ke­raars ver­le­de jaar ont­vang het, was oor Old Mu­tu­al Le­wens­ver­se­ke­ring.

Dit blyk uit die om­buds­man se jaar­ver­slag wat gis­ter­og­gend uit­ge­reik is.

Dit wys dat Old Mu­tu­al Le­wens­ver­se­ke­ring 723 klag­tes, of 13,7% van die to­taal, ge­kry het.

Die ge­tal klag­tes kan wel ver­band hou met hoe groot ’n ver­se­ke­raar se mark­aan­deel is.

Old Mu­tu­al het t­wee jaar ge­le­de, toe die mees­te klag­tes ook oor hom was, ge­sê hy het ver­re­weg die mees­te kli­ën­te in Suid-A­fri­ka.

Jen­ni­fer P­reiss, ad­jun­kom­buds­man, het op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê hul­le ont­leed nie die sy­fers wat in die jaar­ver­slag oor die ge­tal klag­tes ge­gee word nie.

“Ons is nie heel­te­mal ge­mak­lik daar­mee om die ver­se­ke­raars aan die kaak te stel nie. Ons gee die sy­fers en laat dit aan die me­dia oor om dit te ont­leed.

“Dit sal moei­lik wees vir die ver­se­ke­raars om te aan­vaar dat ons on­par­ty­dig is as ons hul­le so aan die kaak stel.”

Hier is die lys van die top­tien-lang­ter­myn­ver­se­ke­raars oor wie die mees­te klag­tes van Ja­nu­a­rie tot De­sem­ber 2016 Fo­to ter il­lus­tra­sie.

ont­vang is, soos deur Net­werk24 saam­ge­stel.

Neem in ag dat som­mi­ge van die ver­se­ke­raars ’n gro­ter deel van die mark ver­teen­woor­dig as an­der – hul­le het meer po­lis­se en kan dus meer klag­tes ont­vang. In ha­kies is die per­sen­ta­sie van die to­ta­le klag­tes.

1. Old Mu­tu­al Le­wens­ver­se­ke­ring 723 (13,8% van die to­taal).

2. Li­ber­ty Groep Be­perk 587 (11,2%).

3. Hol­lard Le­wens­ver­se­ke­ring 492 (9,4%).

4. Me­tro­po­li­tan Le­wens­ver­se­ke­ring 376 (7,2%).

5. MMI Groep Be­perk 316 (6%).

6. As­su­pol Le­wens Be­perk 300 (5,7%).

7. San­lam Le­wens­ver­se­ke­ring 273 (5,2%).

8. San­lam De­ve­lo­ping Mar­kets 253 (4,8%).

9. C­lien­tè­le Le­wens­ver­se­ke­ring 226 (4,3%).

10. Ab­sa Le­wens Be­perk 200 (3,8%).

Die per­sen­ta­sie van die klag­tes wat ten guns­te van ver­brui­kers be­sleg is, word as in­sig­ge­wen­der beskou.

In 2016 het die om­buds­man in 28,1% (2015: 29,8%) van al­le sa­ke wat ge­fi­na­li­seer is ten guns­te van die ver­brui­ker be­vind.

P­reiss het voor­heen ge­sê as

die per­sen­ta­sie van die on­der­skeie ver­se­ke­raars bo dié al­ge­he­le sy­fer vir die jaar is, kan dit as hoog ge­re­ken word.

Die ver­se­ke­raars waar­oor die mees­te klag­tes ten guns­te van die ver­brui­ker op­ge­los is, is Hol­lard, Li­ber­ty en Ab­sa.

Hier is ’n ont­le­ding deur Net­werk24 met die vo­ri­ge jaar se sy­fers in ha­kies:

1. Old Mu­tu­al Le­wens­ver­se­ke­ring: 20% (2015: 29,9%).

2. Li­ber­ty Groep Be­perk: 33,6% (2015: 34,7%).

3. Hol­lard Le­wens­ver­se­ke­ring: 35,2% (36,4%).

4. Me­tro­po­li­tan Le­wens­ver­se­ke­ring: 19% (27,1%).

5. MMI Groep Be­perk: 24,1% (33%*).

6. As­su­pol Le­wens Be­perk: 29,2% (38,3%).

7. San­lam Le­wens­ver­se­ke­ring: 24,1% (17,7%).

8. San­lam De­ve­lo­ping Mar­kets: 16,8% (23,1%).

9. C­lien­tè­le Le­wens­ver­se­ke­ring: 15,9% (25,3%).

10. Ab­sa Le­wens Be­perk: 31,4% (30,8%).

* Mo­men­tum Groep

Die om­buds­man maan in sy jaar­ver­slag oor ’n oor­ver­een­vou­di­ging van dié sy­fers.

’n Lae per­sen­ta­sie ten guns­te van kla­ers be­te­ken nie die ver­se­ke­raar het ’n goeie klag­te­pro­ses nie. ’n Hoë per­sen­ta­sie be­te­ken ook nie dat die ver­se­ke­raar klag­tes sleg han­teer nie. Som­mi­ge ver­se­ke­raars is meer ge­neig om te skik.

’n Groot klomp klag­tes wat in een jaar oor die­self­de kwes­sie by ’n ver­se­ke­raar ont­vang word, kan dié sy­fer ook skeef­trek.

Die geld wat vir ver­brui­kers ver­haal is, het R187,7 mil­joen be­loop (2015: R184,4 mil­joen).

Ver­goe­ding van nog R487 335 is aan ver­brui­kers toe­ge­ken ten op­sig­te van swak diens van ver­se­ke­raars. Dis min­der as ver­le­de jaar se R527 666.

P­reiss sê daar was vir die der­de ag­ter­een­vol­gen­de jaar ’n af­na­me in klag­tes oor hos­pi­taal­kon­tant­plan­ne. Die om­buds­man het et­li­ke ja­re baie klag­tes hier­oor ont­vang.

P­reiss sê ter­self­der­tyd kruip die ge­tal klag­tes oor nie­o­pen­baar­ma­king deur ver­brui­kers sta­dig ho­ër. Dit han­del oor me­die­se en fi­nan­si­ë­le in­lig­ting wat nie voor­af deur po­lis­hou­ers o­pen­baar ge­maak word nie.

Nog iets wat sta­dig­aan toe­neem, is klag­tes oor on­ge­skikt­heids­ver­se­ke­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.