E­qui­tes keer 14% meer uit

Beeld - - Sakenuus - JJ van Wyk

E­qui­tes Pro­per­ty Fund het sy uit­ke­rings vir die boek­jaar tot 28 Fe­bru­a­rie met 14% tot 110,37 sent per aan­deel ver­hoog.

Dié ei­en­doms­fonds, wat fo­kus op lo­gis­tie­ke ei­en­dom, het in skaars drie jaar sy por­te­feul­je van 17 ei­en­dom­me ter waar­de van R1 mil­jard tot 52 ei­en­dom­me ter waar­de van R6,2 mil­jard ver­hoog.

Hy voor­sien ste­wi­ge groei in ’n ei­en­dom­snis met ’n “sterk vraag na mo­der­ne ver­sprei­ding­sen­trums in die groot lo­gis­tie­ke no­des” – ’n vraag wat ont­staan van­weë groot klein­han­del­groe­pe wat hul ver­sprei­dings­fa­si­li­tei­te sen­tra­li­seer, gro­ter in­voer en die ver­skui­wing na e-han­del, sê E­qui­tes oor sy jaar­re­sul­ta­te.

And­rea Ta­ver­na-Tu­ri­san, uit­voe­ren­de hoof, sê on­danks die moei­lik­ste e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke uit­da­gings het sy groep die mark se gril­le vry­ge­spring.

“Ons skryf dit toe aan ons fo­kus op sterk ei­en­doms­be­gin­sels wat ge­lei het tot by­na geen on­be­set­te ei­en­dom of wan­be­ta­len­de huur­ders nie.

“Aan­trek­li­ke ver­kry­gings en ont­wik­ke­lings wat on­langs aan­ge­pak is, het E­qui­tes se po­si­sie as ’n ei­en­doms­fonds met lae ri­si­ko en sterk groei­voor­uit­sig­te in ’n top­ver­to­nen­de sek­tor ver­sterk,” re­ken hy.

Hoog­te­pun­te van die boek­jaar wat E­qui­tes uit­lig, is:

■ Net­to ba­te­waar­de per aan­deel groei met 9,1% van R12,94 tot R14,12 vir die jaar;

■ Die ei­en­dom­spor­te­feul­je se waar­de styg met 51,4% van R4,1 mil­jard tot R6,2 mil­jard;

■ Die net­to ver­hou­ding van kos­te op ei­en­dom ver­min­der van 3,5% tot 2,5%;

■ R1 mil­jard ka­pi­taal is deur ver­snel­de boek­bou in No­vem­ber 2016 ver­kry;

■ Agt A-graad- lo­gis­tie­ke ei­en­dom­me in Wa­ter­fall, Gau­teng, is van At­ta­cq ge­koop;

■ E­qui­tes b­rei uit na die Ver­e­nig­de Ko­nink­ryk deur die ver­kry­ging van t­wee vol­tooi­de ver­sprei­dings­pak­hui­se en die af­han­de­ling van ’n der­de tran­sak­sie om ’n ei­en­dom wat nog ont­wik­kel word, te koop;

■ Be­set­ting van 99,9%.

Van sy ver­kry­gings en ont­wik­ke­lings waar­op hy roem, is:

■ Die vol­tooi­ing van ’n nu­we ver­sprei­ding­sen­trum en hoof­kan­toor vir Pu­ma in Kaap­stad;

■ Die ver­kry­ging van die EA Wa­ter­fal­l­ge­sa­ment­li­ke lo­gis­tie­ke on­der­ne­ming;

■ Die ont­wik­ke­ling van ’n spe­ku­la­si­eei­en­dom in Ep­ping, Kaap­stad, wat aan ’n in­ter­na­si­o­na­le on­der­ne­ming ver­huur is.

Vol­gens E­qui­tes word by­na 92% van sy in­kom­ste ver­kry van voor­keur­huur­ders ter­wyl 70% van die huur­kon­trak­te vir lan­ger as vyf jaar is.

Ná sy on­lang­se ver­kry­gings en ver­ko­pe is by­na 97% van sy por­te­feul­je in die ny­wer­heid­sek­tor. Die lo­gis­tie­ke sen­trums maak 89% daar­van uit.

Ruim 95% van sy por­te­feul­je word ver­huur op die grond­slag dat die huur­der be­ne­wens vir die huur ver­ant­woor­de­lik is vir die be­ta­ling van die be­las­ting en ver­se­ke­ring op die ei­en­dom­me en die in­stand­hou­ding daar­van.

Groei­stra­te­gie

Vol­gens Ta­ver­na-Tu­ri­san is E­qui­tes se stra­te­gie om A-graad- lo­gis­tie­ke en ver­sprei­dings­fa­si­li­tei­te te ont­wik­kel en te ver­kry en dit met lang­ter­myn­kon­trak­te aan voor­keur­kli­ën­te te ver­huur.

E­qui­tes se ka­pi­taal­pro­jek­te se waar­de het teen die jaar­af­slui­ting tot R419 mil­joen ge­styg.

Fi­nan­sie­ring

Na­dat hy in No­vem­ber in sy boek­bou­pro­ses R1 mil­jard in­ge­sa­mel het, plus R1,3 mil­jard se be­skik­ba­re geld uit bank­le­nings, is hy in ’n sterk po­si­sie om plaas­lik nog lo­gis­tie­ke ei­en­dom­me te ver­kry, lui die ver­kla­ring.

And­rea Ta­ver­naTu­ri­san, uit­voe­ren­de hoof van E­qui­tes Pro­per­ty Fund.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.