KGa­ro­noBt ou­tit­sak­su­wd e­we­arg­di­nieSp­hy­ap­n­r­go­ho­a­ki ?

Beeld - - Motors -

MNá e­ja­tr­vea­vna­ja­na­wr a­seg vgi­ee­breur die vroeë twee­stryd “weg”-ren­ne tus­sen di­ne­oauf­ga­e­fl­goep­he­ad­ned­ke­al deen­se twa­e­mep­beer­st­veer­ge­ne­tjea,erm­sa­e­aik­n­di­ee­liFk1. -sir­kus hom­self ge­reed vir waS­teg­be­awstoi­a­on­lVi­ketb­te­sl­ten­mL­pelw­wi­soHr­daam­sid­l­ti­oenE­hu­er­to­speed­sert­se2i0s0o8en­se­wa­e­tF­doi­ren­mau­w­lee1k-ti­ot­pels­di­oenC­de­ar­tahl unl­ly­e­ag-be­a­da­eenl, im­naSapra­no­jeg w­noe­o­gis­tpm­ri­netg.me­kaar om diSep­tait­nenl em­heet­ge­hduiln­vgo­noi­res.ei­soen­toeItn­se20o0p8,d2i0é1e4in­en­ste20b1a5ahnet­geH­dao-en em­nild­toitnb­gee­hsoe­o­ër­vtie­dri,eed­nuVi­deet­l­tiek­lsht et bi­nee2l0d1t0e, 2g0e1e1,v2a0n12hoeen­v2e0e1l3vdoi­re­der­loi­nu­ger­heugl­leen­e­sed­me.rt­dien ge­maak heJt.eF­ne­sorrnaB­ri­u­ett­nonM(e2r0c0e9d)ees­n­leNi­id­coie gRro­se­b­pe­ring (t2e0r1m6)e­hveatnd­vi e­r­ar­nigd­teirng et­wn e­oen­ti­w­tei­kl­skoe­p­lig­ne­gr,a­ma­pa.ar ag­ter huIln­leV­seutk­te­kleel nsoH­ma­mi­ig­l­te­on­sp­ha­ent­noens od­mu­sed­ni­ie­ge­twie­ne­dr­mu­e­kesop­bed­kie­ro­soe­nis­doeen tke­a­ma­pai­o­ke.ne op die hui­di­ge roos­ter, en ’n twee­stryd tus­sen hul­le

die sport no­dig is steeds me­de­din­gend, maar sy ver­rig­ting steek le­lik af bSyó dstie­aatn­w­deeie tsoypf­se­pr­san­ne. Be­trou­bI­naad­ri­hee­vi­dor­kig­nel1h79om­re­no­no­ke w­bai­a­er,aan mVet­teDla­en­nieHl aR­mi­ci­cl­ti­o­an­rd­soa,a­w­mat­de­ne­o­lug­e­an­le­te­w­mee­he­v­ta, nhed­tie­hu­eel­l­rest2e4 vkieeerrren­ne

Ri­sed­prBeus­li­lees­n­w­kai­et R­hedt. Bull

nie kon vol­tooi nie.

Sy span­maat, Max Ver­stap­pen, loop ook kwaai deur. Red Bull is wel die der­de bes­te span, maar daar is nie juis baie om oor huis toe te skryf nie. Die Re­nault-en­jin het nie die spoed van Fer­ra­ri en Mer­ce­des se een­he­de nie en is sen­si­tief vir te veel krag.

Selfs die klei­ner kom­po­nen­te wat deel van die en­jin vorm, gee ook mak­lik in, wat be­te­ken dat daar dik­wels aan die mo­tors ge­werk moet word. Red Bull sal graag weer ti­tels in F1 wil wen, maar hy is te ver ag­ter om e­nig­sins van­jaar ’n im­pak te maak.

Wil­li­ams

suk­kel ook om sy sei­soen op dreef te kry en is nie by

oM­ped­l­bi­oeu­pr­noe- iSeh. Fe­li­pe Mas­sa het wel te­rug­ge­keer ná Valt­te­ri Bot­tas se ver­stra­e­akm­ni­an M­dier­cveo­doers,tem­pa­la­erk sweelfgs­ge­sm­per­tin­agl esny e13rvra­er­nineg ik­nan­d­i­dei­ees­rp­sta­en tsw­teeeed­s­pl­ne­kie­ke­di­veot­lo­to­po­sip.an­ne skrik­mIa­nat­kernei­ses.ant is dat al­bei ja­ers huWl­leil­li­i­nam20s07se­by­baFk1wa­e­arnk­goen­st­l­wui­e­trepn sla­e­ad­terd­ti­dei­em­nog­te­os­rat­moe notm­lik’n96hvo­ëantopd­spie­oe1d89te­rebnen­re i(kb,em­gi­a­na2r0o07­or­to­d­tie nre­o­su)vag­new’nen­rohnedt.te suk­kel die ja­eHras­moim­l­tod­nie­hbe­tes­at­le5u3ik­te­heur­lom­pod-ie btoros­nt­se­tektr­rya.pW­vi­aln­li­ad­mies­wi­sen­tan­nesrsvpyof-de Valt­te­ri Bot­tas laat sy ban­de rook in ’n ver­toon­ren ver­le­de week in Boe­da­pest, Hon­ga­rye. Die Mer­ce­des­ja­er sal uit­sien na die S­paan­se Grand P­rix Son­dag in Bar­ce­lo­na na­dat hy t­wee we­ke ge­le­de in Rus­land met

l­soeu­e­wren­w­dre­o­gog­get­set­ag­pe­bhre­te.k.

S­me­abgat­se­ti­o­amn Voemt­te’ln­hpel­te­kin Fer­rdai­rei tdoinuimngm­di­een­ta­e­wdei­enk­gin anghai, C­hi­na, kan voort­sit? Sal hy en die pron­ken­de perd hFie­ort­do:ieR­vEeUrT­ERS

on­der die tien span­ne en dwi­u­om­rd goe­osrt­sak­aand­tu­eed­ne­ou­or­rFVoer­tctelIn­se­dia 4i3n. die vier­de plek.

HI­nul2le01h6e, tt oe­okHa­o­ans­dehros­m­ke­bidy­eF­li1k 3a0a0n6gen­slu2i7t4h6erto, nhde­ted­si­veo­so­prag­ne’-n j­da­ra­o­go. mHa­bme­giiln­tot­not­hde­tie­oos­p­kohr­tieg­red­hi­a­ed oe­on­rh2a2np­du­noo­t­er oVoerttdeil.e eer­ste vier reAn­l­nies a­haun­l­gl etdei­keel­ne.id’nenJ­da­e­ar­pe­lar-ter soon­lik­he­deen Haas het on­der’n ska­me­le­die ja­ers,agt pund­tieéo­to­wre­dei­mese­kl­f­a­da­ert­nyodg­pen­ro­ko­bi­tyd­mi­ree-khet ok­maad­ri­geem­ti­ta­e­al­ku!iHt­ga­e­ad­saahget­n­niei.e2r0e1g0tig

’n vuur­doop ge­had toe hy hom w­baysFd1ie­a­e­a­nig­ges­st­leu­ji­a­tahre­wt naai­er,inm­hau­arl­le­vasnaaja­ma­ragsa­bau­nit­heystag­nebdu­erk­so’nd­we­ris­ksu­w­nad­kig­beek­tra­o­nusbga­e­ahra­hdei­hdeet­nom­sut­kek­eenl Foemr­na­rennd­noeAt­le­on­v­sool­toe­o­ni.Mark Web­berD­ta­el­kweisn.2017 net dáár­die doop

wVa­ettd­tei­le hsep­tan­da­va­er­rd­li­eed­je­aaja­ra­kro­vn­riynggegsep­kri­a­na­gi he­net.sy­Di­eers­sp­ta­en­vais­nt­vai­nesr­soep-e­we­ne­vnod­leg;et­nud­se­se­tin­teTl­sor­boekRloins­sko. en Re­nault, Daar­na wat het on­der­skei­de­lik­die t­wee net van ses­de meenka­gatr­st­gee­wi­se.et, maar nie weer omDie­di0e­sg­pra­on­on­te­prys met me­kaar mSe­a­eug­bee­dri­nF­gern­rai­e­ri. en

iI­sn­taV­ne­stt2e0l1s7es­vei­et­wr e­weens­w­jaar­kes­h­tet H­sap­ma­niln­toe­ned­n­r­hi­eet­ke­ne­or­gig­ne­de­niep­ku­anm­te­pi­a­o­a­eng­sek­ta­epk­ser­neen­ki­se.in­Sa­dui­bee­vries­red­je­a­ers, plMe­kar­g­ceu­ë­sinE­dri­igc.s­son en Pas­cal

WDei­ehrn­leui­w­ne, w­ge­an­se­bri­atsti­eer vn­aan­by­F1o-m aar­nenhna­en­gienrs­di­heetien­nod­gen­pie­le’kn kS­le­a­na-r te nam-Pa­ra­ok­ste-nof­so’ndoSe­cn­hdu­em’na­cp­hu­enr.t aan te te­ken, maar hul mo­tors het

die einSed­dee­vrat nFe’nrrra­er­ni ed­neuV­ret­teel­dr­su­ek­sen­gi­ee. in­WAeu­hsrt­le­rain­li­ë­heist F­ho1-mgeebsyd­dri­fe­tisg­pe­a­sn in­aad­nie­ges­sel­wui­et­nn­da­ed­ha­etmdei­el. MDi­at­ni­osr-span w­goen­vdoeur­l­hi­ketd, amt aFa­er rdai­rei pu­oi­ted­nis­ei­aal st­waantshpyood­ráá­lyrk­ge­o­wf hyys hva­et­n­j­maao­ret nog M­bey­r­csey­densuw­see­o­so­prahneen­ra­si­vno­gr­ge­a­ka­onm. knieM­hcaLl­ta­e­re,nm­sa­e­ar­pr­ko­abn­lehmye’nisvnoi­lele se­mi­se­oeern’n­lag­nek­hveoim­l­han­ri­de?en so­wel

FFe1r-naand­ho­anAg­le­ornss­soi­e­ans uSit­tofn­fe­al’V­nanF­der­o­ro­arrnie-M­kel­rim­ced­neest-ti­w­ne­d­eis­e­tr­mydo,tors mo­a­mar­daist hdau­al­l­reg­been­to­a­e­agl wre­o­d­red­hoi­mer-dit vo­te­ord?oen. Van­jaar is Hon­da se

mI­soeFie­lir­kra­s­trei ju­ai­a­ter­in­tod­ten­li­okgg­te­o­re es­de­om­der­w­te­dei­re­of­pab­dri­ie­ka­ti­at­te­li­naa2n0s1p5rnaak­die te­sp­mo­a­ratk­te?rug­ge­keer het, maar

dDai­a­er ains tg­we­oe­on­rd­voi­osr: u­jait.gDaanng­kr­say­kenF­de­rer­dai­rei sHe­o­nud­wa-e­no­jn­intw­serp­vekra­ring­thiyng nonuie.nMa­bcyLaar­nen’-nHa­on­de­ars­ma­lo­vto­ar­n­jra­y­ar sop­nud­ne­t­re daatnd­teié­kesne,dm­waar­red­la­e­nardeis lub­ges’nlis­te­ge­ger­noos­teig­me­spa­okp od­pie­sy­ho­brais­no- n de­nien. a­ë­ro­di­na­mie­se ge­drag het.

)EnVo­wl­gand­ni­eeSrp­dai­atn­vser­wGaragn­w­doPr­dri,x kaSn­ond­di­a­egk1e4te:0l0s o­re­ogpsg­ter­de­re­a­ka­si o­w­poSr­dus­op­ne­drSer­po­dratt2d0i6e. en­jin on­der.

M­cLa­ren­Hon­da

Fen­ro­ra­o­ri­it tdei­een­o­po­ars Mo­merc­te­od­te­a­san

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.