O koud is die wind­jie en skraal

Win­ter se eer­ste sneeu ver­wag

Beeld - - Voorblad -

Pta: 9 °C / 12 °C Jhb: 7 °C / 11 °C Potch: 4 °C / 16 °C

Dit is tyd vir die dik truie. Die Suid-A­fri­kaan­se Weer­diens waar­sku die eer­ste sneeu­neer­slae van die win­ter word die na­week ver­wag.

Hoe­wel dit nie dikwit en diep gaan lê nie, sal tem­pe­ra­tu­re dras­ties daal oor die oos­te­li­ke de­le van die land, as­ook die Ho­ë­veld.

’n Kou­e­front be­weeg se­dert gis­ter van­uit die suid­wes­te oor die land in.

Dit sal koe­ler tem­pe­ra­tu­re en lig­te re­ën oor die Kaap­se S­kier­ei­land te­weeg­bring, sê die weer­diens in ’n ver­kla­ring.

Soos die front van­dag oor die bin­ne­land be­weeg, sal ’n bo­lug­trog oor die Oos-Kaap ont­staan, wat ys­koue lug van ’n hoog­te van so­wat 6 km na die op­per­vlak af sal laat stroom.

Die ge­volg sal wees dat sneeu van van­dag af oor die Oos-Kaap sal uit­sak.

Soos die trog oor die Le­so­tho­deel van die Dra­kens­berg be­weeg, sal die lug ver­der af­koel met ge­volg­li­ke swaar­der sneeu­neer­slae – oor die hoog­lig­gen­de de­le van die Oos-Kaap, Le­so­tho, die we­s­te­li­ke de­le van die Vry­staat en die hoog­lig­gen­de de­le van K­waZu­lu-Na­tal.

Vol­gens die weer­diens sal die neer­slae na ver­wag­ting lig wees, maar is die moont­lik­heid van ont­wrig­tings op paaie nie uit­ge­sluit nie.

Die weer­diens waar­sku daar is selfs ’n moont­lik­heid dat die N3 tus­sen Gau­teng en Dur­ban by Van Ree­nens­pas mô­re en Son­dag by tye ge­sluit kan wees.

Tem­pe­ra­tu­re sal ook skerp daal in die oos­te­li­ke de­le van die M­pu­ma­lan­ga-Ho­ë­veld.

Vol­gens die weer­diens ver­wag hul­le nie sneeu op die Ho­ë­veld nie, maar ’n paar vlok­kies is wel moont­lik oor die oos­te­li­ke hoog­lig­gen­de de­le van M­pu­ma­lan­ga, soos oor die Dull­stroom­ge­bied.

Die weer­diens waar­sku boe­re in al dié ge­bie­de om te ver­se­ker hul die­re het skui­ling teen die koue.

Die koue sal tot in Gau­teng ge­voel kan word. Tem­pe­ra­tu­re sal van­aand al daar be­gin daal, maar die koud­ste dag van die na­week sal mô­re wees.

’n Bul-on­der­steu­nerstrui gaan by­voor­beeld nie ge­noeg be­sker­ming op Lof­tus Vers­feld wees wan­neer die tuis­span die High­lan­ders pak nie.

’n Mak­si­mum tem­pe­ra­tuur van 12 °C word vir mô­re vir P­re­to­ria voor­spel, maar vol­gens die weer­diens se web­werf sal die aan­voel­ba­re tem­pe­ra­tuur 11 °C wees.

Die k­wik sal daar­na daal tot 9 °C.

In Jo­han­nes­burg sal die mak­si­mum en mi­ni­mum on­der­skei­de­lik 11 °C en 7 °C wees.

In Pot­chef­stroom sal dit 16 °C en 4 °C wees, in Se­cun­da 12 °C en 6 °C, in Bloem­fon­tein 17 °C en -1 °C en in Beth­le­hem 11 °C en -1 °C.

Boon­op is daar ’n 60%-kans op don­der­buie mô­re oor Gau­teng en die oos­te­li­ke Ho­ë­veld. Re­ën word ook oor Noord­wes en die Vry­staat ver­wag.

Son­dag be­hoort ef­fens war­mer te wees, maar die warm­goed sal nog nie weg­ge­pak kan word nie.

Maan­dag be­hoort vol­gens die weer­diens wel ver­lig­ting en son­ni­ge toe­stan­de oor die groot­ste de­le van die bin­ne­land te bring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.