SAUK staan wéér bak­hand by staat

Beeld - - Nuus -

’n Moont­li­ke red­dings­boei word vir die SAUK oor­weeg na­dat hy in die laas­te kwar­taal ’n be­dryfs­ver­lies van meer as R500 mil­joen ge­ly het.

Ay­an­da Dlod­lo, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie, het gis­ter op ’n in­lig­ting­ses­sie ná Woens­dag se ka­bi­nets­ver­ga­de­ring be­ves­tig sy het ’n aan­soek om fi­nan­sie­ring van die SAUK ge­kry.

Sy het Woens­dag in vra­e­tyd in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV) aan­ge­kon­dig die SAUK het in die vier­de kwar­taal van sy boek­jaar, wat op 31 Maart ge­ëin­dig het, ’n be­dryfs­ver­lies van R509 mil­joen ge­ly.

Sy het ook ge­sê die uit­saai­er sal nie in staat wees om sy kon­trak­tu­e­le ver­plig­tin­ge na te kom nie.

P­hum­zi­le van Dam­me, DA-LP, het op­tre­de teen Dlod­lo se voor­gan­ger, Faith Mut­ham­bi, ge­ëis en ge­sê: “Soos sa­ke nou staan, sal die SAUK nie in staat wees om sy plaas­li­ke ver­vaar­di­gers, mu­si­kan­te, en waar­skyn­lik ook nie sy per­so­neel, te be­taal nie.”

Dlod­lo het gis­ter aan joer­na­lis­te ge­sê sy werk aan ’n bly­wen­de op­los­sing vir die o­pen­ba­re uit­saai­er.

Sy weet nie wat die be­drag is waar­voor die SAUK aan­soek ge­doen het nie.

“Ek het my fi­nan­si­ë­le span ge­vra om saam met my te sit en daar­deur te werk. Ek het hul­le ge­vra om ook met die te­sou­rie te ver­ga­der. Ek wil nie net vir van­dag of mô­re ’n op­los­sing vind nie, maar ’n bly­wen­de op­los­sing vir die fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit van die o­pen­ba­re uit­saai­er.

“Ek weet nie wat die be­drag is nie. Wat die be­drag ook al is, dit is in die do­ku­ment. Ek is nie be­reid om daar­oor te praat of my­self te ver­bind tot daar­die be­drag nie om­dat daar an­der din­ge is wat nie daar­in ge­dek word nie. Ons het steeds die di­gi­ta­le mi­gra­sie­pro­gram wat nie ge­dek word in die ver­soek om fi­nan­sie­ring nie.”

Dlod­lo het Woens­dag in die NV ge­sê ver­skeie op­sies word oor­weeg om die si­tu­a­sie by die SAUK om te keer. Dit sluit in:

■ ’n Mo­ra­to­ri­um op ka­pi­taal­uit­ga­wes;

■ Om al­le sa­ke te be­spoe­dig van werk­ne­mers wat met be­ta­ling ge­skors is.

■ ’n Ver­min­de­ring in kon­sul­tan­te. “Die uit­saai­er het fi­nan­si­ë­le kon­sul­tan­te

ge­bruik, hoe­wel hy agt ge­ok­trooi­eer­de re­ken­mees­ters het.”

■ ’n Mo­ra­to­ri­um op die ge­bruik om ver­lof in kon­tant om te ska­kel.

“Ons kyk ook na stra­te­gieë met die in­vor­de­ring van li­sen­sie­geld. Die in­vor­de­ring is treu­rig, ter­wyl ons 150 per­so­neel­le­de het wat ver­ant­woor­de­lik is daar­voor.”

Ay­an­da Dlod­lo Fo­to: MARY­ANN PALMER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.