ANC op dié koers op pad na graf, sê P­ho­sa

Beeld - - Nuus - Ü­gen Vos

Mat­hews P­ho­sa, voor­ma­li­ge te­sou­rier-ge­ne­raal van die ANC, is ge­reed om die par­ty­lei­er­skap te be­twis en sê pres. Ja­cob Zu­ma se po­li­tie­ke loop­baan be­rus op dié par­ty se ten­dens om in­di­vi­due nie vir hul op­tre­de ver­ant­woor­de­lik te hou nie.

“Na my me­ning het Zu­ma so lank aan die stuur ge­bly tot na­deel van die na­si­o­na­le be­lang, as­ook die be­lang van die ANC,” het P­ho­sa gis­ter­aand by die be­kend­stel­ling van voor­heen on­be­ken­de fo­to’s van die ANC in bal­ling­skap by die U­ni­ver­si­teit van Jo­han­nes­burg ge­sê.

“Een van die groot pro­ble­me is dat kol­le­gas in die ANC se NUK (na­si­o­na­le uit­voe­ren­de komitee) hul ver­ant­woor­de­lik­he­de nie erns­tig op­neem nie. In­dien dit die ge­val was, sou hul­le nooit kol­lek­tie­we ver­ant­woor­de­lik­heid vir kor­rup­sie aan­vaar het nie. Dit is ver­keerd.”

P­ho­sa sê dit is ver­keerd dat ANC­le­de me­kaar be­skerm wan­neer ver­keer­de din­ge in die land ge­beur.

“Dit is ver­keerd om po­li­tie­ke ver­ant­woor­de­lik­heid vir ver­keer­de din­ge te aan­vaar.”

P­ho­sa sê Zu­ma sal nie oor­leef as ge­wo­ne ANC-le­de be­sluit om die “mo­re­le hoë grond” in te neem nie.

“In­dien die be­noe­mings­pro­ses vir die lei­er van die ANC be­gin en ek is een van die be­noem­des, sal ek my naam be­slis in die hoed gooi.

“Ek glo ons moet ’n nu­we rig­ting in­slaan. Ons moet op­hou spe­le­tjies speel wan­neer dit by die po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se wel­stand van die land kom en be­gin bou aan werk­skep­ping in plaas daar­van om op po­li­tie­ke re­to­riek te­rug te val.”

As die ANC nie on­mid­del­lik van koers ver­an­der nie, sal die par­ty ten gron­de gaan, sê P­ho­sa. Vol­gens hom kan die ANC teen 2019 in ’n “swak par­ty” ont­aard.

“Moont­li­ke sce­na­rio’s sluit in dat die par­ty die mag met ’n baie klein per­sen­ta­sie sal be­hou of dat ons ge­dwing sal word om ko­a­li­sies te be­tree.

“Die be­slui­te wat ons nou neem is be­lang­rik, want hul­le sal be­paal of die ANC teen daar­die tyd steeds ’n do­mi­nan­te po­li­tie­ke mag is en of ons ’n po­li­tiek niks­seg­gen­de en­ti­teit sal wees.

“As ons din­ge nie teen De­sem­ber kan reg­ruk nie, sal ons be­sig wees om die ANC na sy po­li­tie­ke be­graf­nis te neem,” sê P­ho­sa.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.