2 000 in 2 we­ke siek in Lim­po­po

Hos­pi­ta­le prop­vol weens pil­te­kort

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tie Louw­Car­stens

Meer as 2 000 ge­val­le van malaria is die af­ge­lo­pe twee we­ke in Lim­po­po aan­ge­meld.

Dit word toe­ge­skryf aan ho­ër tem­pe­ra­tu­re en re­ën­val, as­ook die bui­ten­ge­woon groot voor­koms van malaria in Botswa­na, Zim­bab­we en Mo­sam­biek.

Malaria in die drie buur­lan­de het ’n wê­reld­wye te­kort aan die ma­la­ri­a­mid­del Co­ar­tem ver­oor­saak wat Lim­po­po se ma­la­ri­a­pa­si­ën­te erg be­na­deel.

P­hi­lip Kru­ger, di­rek­teur van malaria van die de­par­te­ment van ge­sond­heid in Lim­po­po, sê die te­kort aan Co­ar­tem is wel nou uit die weg ge­ruim en dit was op 3 Mei weer be­skik­baar.

Die eer­ste te­kort is op

28 A­pril by kli­nie­ke in Lim­po­po aan­ge­meld.

In die laas­te week van A­pril is 1 251 ma­la­ri­a­ge­val­le in Lim­po­po aan­ge­meld.

Nog 876 ge­val­le is in die eer­ste week van van­dees­maand in die V­hem­be- en die Mo­pa­ni-dis­trik, waar die siek­te en­de­mies is, aan­ge­meld.

Kru­ger sê die hoë voor­koms van malaria kan toe­ge­skryf word aan die ver­an­de­ren­de kli­maat.

Lui­dens ’n ver­kla­ring van die Na­si­o­na­le In­s­ti­tuut vir Oor­draag­ba­re Siek­tes (Ni­os) speel ho­ër tem­pe­ra­tu­re en hoë re­ën­val ’n rol in die voor­koms van malaria.

Vol­gens Kru­ger was daar wel sterf­ge­val­le weens malaria in Lim­po­po. Hy kon eg­ter nie ’n pre­sie­se ge­tal ver­skaf nie.

“Die sterf­tes maak 1% van die aan­tal ge­val­le wat aan­ge­meld is uit en dit word nog on­der­soek.”

’n Toe­stro­ming van pa­si­ën­te is ver­al er­vaar by die Do­nald Fra­ser-hos­pi­taal in Si­ba­sa na­by T­ho­hoy­an­dou, die Nk­hen­sa­ni­hos­pi­taal in Giy­a­ni en die Ma­la­mu­le­le-hos­pi­taal.

“Om­dat daar ’n wê­reld­wye te­kort aan pil­le vir ma­la­ri­a­be­han­de­ling was, moes men­se in hos­pi­ta­le bin­ne­aars met ’n drup met ki­nien be­han­del word.” Dit het mee­ge­bring dat hos­pi­ta­le prop­vol was.

Kru­ger sê die hoë voor­koms van malaria is nie ’n kri­sis nie. “Ons be­skou dit as ’n kri­sis as die ge­sond­heid­stel­sel nie die aan­tal pa­si­ën­te kan be­han­del nie.

“Dit is nie die ge­val in Lim­po­po nie.”

Vol­gens hom is dit wel on­ge­woon om laat in A­pril ’n toe­na­me in ma­la­ri­a­ge­val­le in die pro­vin­sie te er­vaar. Die siek­te kom meest­al in Ja­nu­a­rie, Fe­bru­a­rie en Maart voor.

“Men­se wat die Paas­na­week tus­sen Suid-A­fri­ka, Botswa­na, Zim­bab­we en Mo­sam­biek ge­reis het, het ook by­ge­dra tot die toe­na­me in ma­la­ri­a­ge­val­le.”

Die re­ge­ring van Botswa­na het in Maart ’n waar­sku­wing uit­ge­reik na­dat malaria in on­der meer die O­ka­van­go-ge­bied, N­ga­mi­land en die om­ge­wing van die C­ho­be-wild­tuin uit­ge­breek het.

Kru­ger sê in Ja­nu­a­rie 1997, Fe­bru­a­rie 1999, No­vem­ber 2000, Ja­nu­a­rie 2006 en Fe­bru­a­rie 2015 was daar was ’n soort­ge­ly­ke hoë voor­koms van ma­la­ri­a­ge­val­le in Lim­po­po.

Som­mi­ge in­wo­ners van die Giy­a­ni-om­ge­wing sê hul­le het malaria op­ge­doen om­dat die de­par­te­ment van ge­sond­heid hul hui­se en an­der ge­boue nie met gif­stof be­spuit het nie.

Kru­ger het dit as on­sin af­ge­maak.

Hy sê die de­par­te­ment be­spuit hui­se en ge­boue in die V­hem­been die Mo­pa­ni-dis­trik el­ke jaar tus­sen Sep­tem­ber en Fe­bru­a­rie met gif­stof.

“Dié me­to­de is een van die bes­te me­to­des om malaria hok te slaan.”

Om­dat daar ’n wê­reld­wye te­kort aan pil­le vir ma­la­ri­a­be­han­de­ling was, moes men­se in hos­pi­ta­le bin­ne­aars met ki­nien be­han­del word.

— P­HI­LIP KRU­GER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.