Pro­jek help stu­den­te met angs en de­pres­sie

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

In Suid-A­fri­ka het tot 12% van u­ni­ver­si­teit­stu­den­te simp­to­me van de­pres­sie. 15% het angs­simp­to­me.

Tot 24,5% het al daar­aan ge­dink om hul eie le­we neem, maar net ’n klein per­sen­ta­sie, tus­sen 8% en 11%, gaan vir siel­kun­di­ge be­han­de­ling.

Weens dié nei­ging het die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (US) en die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad (UK) die pro­jek Ca­ring U­ni­ver­si­ties be­gin om meer oor die ri­si­ko­fak­to­re en psi­gi­a­trie­se siek­tes on­der hul stu­den­te te leer.

’n Stel vrae is gis­ter aan eer­ste­jaar­stu­den­te aan die US en UK ge­stuur.

“Die in­lig­ting wat ons met die pei­ling in­sa­mel, sal u­ni­ver­si­tei­te in Suid-A­fri­ka help om doel­tref­fen­de voor­ko­mings­pro­gram­me op te stel en op in­no­ve­ren­de ma­nie­re in te gryp,” sê dr. Ja­son Ban­tjes van die de­par­te­ment van siel­kun­de aan die US.

’n Na­vor­sing­span sal met des­kun­di­ges van meer as tien lan­de saam­werk om die voor­koms van al­ge­me­ne psi­gi­a­trie­se siek­tes on­der voor­graad­se u­ni­ver­si­teit­stu­den­te oor die wê­reld heen te on­der­soek.

As die sta­tis­tie­ke in ag ge­neem word, kan die na­vor­sing le­wens help red. Dit sal be­slis help om die wel­stand van u­ni­ver­si­teit­stu­den­te te ver­be­ter.

Som­mi­ge ver­slae toon tot die helf­te van die stu­den­te wat by Suid-A­fri­kaan­se u­ni­ver­si­tei­te in­skryf, ver­werf nooit hul gra­de nie. Die uit­sak­koers is ook ho­ër on­der stu­den­te uit ge­skied­kun­dig be­na­deel­de ge­meen­skap­pe.

“Daar is nie ’n goeie be­grip van die re­des vir die hoë uit­sak­koers nie wat dit vir u­ni­ver­si­tei­te moei­lik maak om doel­tref­fen­de in­gry­ping te be­plan. Daar is eg­ter min twy­fel daar­oor dat on­be­han­del­de en swak be­stuur­de siel­kun­di­ge pro­ble­me tot ’n hoë uit­sak­koers lei,” sê Ban­tjes.

U­ni­ver­si­teit­stu­den­te het baie om te han­teer: die oor­gang na vroeë vol­was­sen­heid, ver­an­de­rin­ge aan ge­sins- en e­we­knie­ver­hou­din­ge, hul­le ver­laat hul ou­er­huis, toe­gang tot ’n nu­we so­si­a­le kon­teks, gro­ter ge­leent­heid vir mid­del­mis­bruik en gro­ter a­ka­de­mie­se druk.

“Die stres wat dit mee­bring, kan by­dra tot swak siel­kun­di­ge funk­si­o­ne­ring. Tal­le u­ni­ver­si­teit­stu­den­te er­vaar ook fi­nan­si­ë­le uit­da­gings en an­der stres­vol­le le­wen­si­tu­a­sies, soos bloot­stel­ling aan trau­ma.”

Die da­ta-in­sa­me­ling on­der eer­ste­jaars ein­dig ein­de Ju­nie, maar die span na­vor­sers sal oor die vol­gen­de vier jaar al die stu­den­te wat deel­neem, mo­ni­tor tot­dat hul­le hul voor­graad­se stu­die vol­tooi het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.