Baie van arts ge­steel ná SIM­kaart ver­vang is

Beeld - - Nuus -

’n Dok­ter van die Vry­staat is bit­ter on­te­vre­de na­dat meer as R490 000 ná ’n SIM-kaart-ver­van­ging on­reg­ma­tig aan­lyn uit sy Ab­sa-bank­re­ke­ning ont­trek is.

Die dok­ter van Kroon­stad sê hoe­wel Ab­sa R297 314,33 te­rug­be­taal het, is R200 000 nie be­taal nie na­dat sy sel­foon-SIM-kaart ver­le­de jaar on­wet­tig in Jo­han­nes­burg ver­vang is ter­wyl hy en sy ge­sin tuis was en sy sel­foon nie met die net­werk kon ver­bind nie.

Ma­ri­us de la Rey, ver­sprei­dings­hoof van Ab­sa, het nie spe­si­fiek op die dok­ter se be­we­rings ge­re­a­geer nie, maar sê Ab­sa is krag­tens wet ver­plig om sy kli­ën­te se in­lig­ting pri­vaat te hou en daar­om word ku­ber­mis­daad as baie erns­tig be­skou.

Hy sê Ab­sa werk voort­du­rend daar­aan om ver­trou­li­ke in­lig­ting te be­skerm en het om­vat­ten­de maat­re­ëls daar­voor in­ge­stel.

De la Rey sê om­dat die bank ver­plig is om sy kli­ën­te se in­lig­ting te be­skerm, on­der­soek hy sul­ke be­drog deeg­lik. Vol­gens hom is van die on­der­soe­ke af­ge­han­del ter­wyl an­der nog aan die gang is.

“El­ke ge­val word op sy eie me­rie­te ge­han­teer en op­ge­los.

Die dok­ter se SIM-kaart is op 26 De­sem­ber on­wet­tig in Jo­han­nes­burg ver­vang. Die vol­gen­de dag is R498 090 van sy flek­sie­ver­band­re­ke­ning, wat ’n kre­diet­sal­do ge­had het, na sy trust­re­ke­ning oor­ge­plaas. R400 000 is daar­na son­der sy me­de­we­te na ’n be­guns­tig­de (wat ge­skep is) oor­be­taal.

“Ek kon niks doen nie, want Ab­sa en Vo­da­com is in die Kers­tyd ge­sluit.”

Hy sê hy weet nie hoe die mis­da­di­gers sy ver­trou­li­ke in­lig­ting be­kom het nie. Hy het dit be­slis nie aan an­der men­se be­kend ge­maak nie.

Die skul­di­ges moes ver­trou­li­ke in­lig­ting oor sy re­ke­nin­ge ge­had het, aan­ge­sien sy ko­des in die tran­sak­sies ge­bruik is, sê hy.

“Nie eens ek kan R400 000 uit my ver­band­re­ke­ning ont­trek son­der dat die bank dit goed­keur nie. Hoe ge­beur dit dat daar son­der my me­de­we­te en toe­stem­ming meer as R400 000 uit my re­ke­ning ont­trek word? Hoe het die skul­di­ges my ko­des in die han­de ge­kry en ge­weet daar is geld in my ver­band­re­ke­ning?”

Wat die dok­ter ook ont­stel, is dat Ab­sa glo maak as­of die bank se per­so­neel al­les reg ge­doen het. Vol­gens hom im­pli­seer die bank daar­deur dat die die­we die ver­trou­li­ke in­lig­ting van hom ge­kry het en dat dit sy plig was om die in­lig­ting ver­trou­lik te hou. “Die ver­trou­ens­breuk moes in Ab­sa plaas­ge­vind het. Ek meen Ab­sa het nie die no­di­ge voor­sorg vol­gens art. 19 van wet 4 van 2013 (die Wet op die Be­sker­ming van Per­soon­li­ke In­lig­ting) ge­tref om my per­soon­li­ke in­lig­ting te be­skerm nie.”

De la Rey ver­soek kli­ën­te wat deur sul­ke be­drog en dief­stal ge­raak word om Ab­sa in ken­nis te stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.