‘Neo­Na­zi’s’ boet

3 ty­de­lik ge­skors weens plak­ka­te

Beeld - - Nuus - Mal­her­be Nie­na­ber

Drie stu­den­te aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (US) is gis­ter ty­de­lik ge­skors in ver­band met die Na­zi-ag­ti­ge “Ang­lo-A­fri­ka­ner Stu­dent”-plak­ka­te wat op die hoof­kam­pus op­ge­plak is.

Prof. Wim de Vil­liers, US-rek­tor, be­ves­tig in ’n ver­kla­ring dat tug­stap­pe teen die stu­den­te ge­doen sal word.

Hul na­me is nie be­kend ge­maak nie.

Die US het Woens­dag be­ves­tig drie men­se is uit­ge­ken wat ver­bind word met die plak­kaat-op­plak­ke­ry en die be­mar­king van ’n ge­leent­heid by die JS Gericke-bi­bli­o­teek.

Al die plak­ka­te is gou ver­wy­der.

Die plak­ka­te is glo son­der toe­stem­ming op­ge­sit. Die ge­ad­ver­teer­de lo­kaal waar die ge­leent­heid sou wees, was ook nie be­spreek nie.

“Die kwes­sie is deur die US se Een­heid vir Ge­lyk­waar­dig­heid on­der­soek en aan­be­ve­lings is aan die sen­tra­le tug­ko­mi­tee en be­stuur ge­doen,” lui die US se ver­kla­ring.

Die tug­ko­mi­tee sal be­sluit oor die moont­lik­heid van ver­de­re stap­pe teen die stu­den­te ter­wyl die saak “as ’n pri­o­ri­teit” aan­dag ge­niet”.

“Toe ons Dins­dag van die

saak be­wus ge­maak is, het die be­stuur en stu­den­te­raad dit on­mid­del­lik dui­de­lik ge­stel dat ons ras­sis­me en hou­dings van ras­se­meer­der­waar­dig­heid sterk ver­oor­deel,” sê De Vil­liers.

Die Een­heid vir Ge­lyk­waar­dig­heid sê die plak­ka­te en ge­leent­heid be­vor­der “ras­se­ver­de­ling en meer­der­waar­dig­heid te­sa­me met hoogs aan­stoot­li­ke ver­wy­sings na Na­zi-pro­pa­gan­da”.

Vol­gens die een­heid het die stu­den­te se ge­drag ’n ver­ne­de­ren­de uit­wer­king ge­had en ’n in­ti­mi­de­ren­de om­ge­wing by die

US ge­skep.

De Vil­liers sê die US doen sy bes om ’n di­ver­se en in­klu­sie­we in­stel­ling te wees en sal voort­gaan om stand­punt in te neem teen ras­sis­me en on­reg­ver­di­ge dis­kri­mi­na­sie.

Die US se stu­den­te­raad (SR) het gis­ter in die e­tens­uur ’n massavergadering op die Rooi­plein op die hoof­kam­pus ge­hou om die “Neo-Na­zi-plak­ka­te” te ver­oor­deel.

“Dié plak­ka­te het mas­sie­we on­ge­luk­kig­heid op die kam­pus, na­si­o­naal en in­ter­na­si­o­naal uit­ge­lok en ons wil hê die stu­den­te­lig­gaam moet by ons aan­sluit om ons kom­mer oor dié saak uit te spreek,” het die SR se uit­no­di­ging op Fa­ce­book ge­lui.

Vi­deo’s en fo­to’s het die mid­dag op so­si­a­le me­dia ver­skyn waar van die stu­den­te wat glo met die plak­ka­te ver­bind is, uit­ge­beeld word en deur an­der stu­den­te ge­kon­fron­teer word.

Plak­ka­te soos dié, wat ge­grond is op des­tyd­se Na­zi­pro­pa­gan­da, is ge­bruik om ’n ge­leent­heid van die “Ang­lo­A­fri­ka­ner Stu­dent” op die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se hoof­kam­pus te be­mark.

Tal­le stu­den­te aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch het gis­ter­mid­dag op die Rooi­plein op die hoof­kam­pus by­een­ge­kom vir ’n ge­leent­heid van die stu­den­te­raad waar kom­mer uit­ge­spreek is oor die “Ang­lo­A­fri­ka­ner Stu­dent”­plak­ka­te” wat on­langs op die kam­pus aan­ge­bring is. Fo­to: ADYN PARROT/ HTTP://WWW.MATIEMEDIA.ORG/

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.