SAUK­hef­fing op sel­fo­ne is ’n be­le­di­ging

Beeld - - Kommentaar -

Vir ’n me­di­a­or­ga­ni­sa­sie wat ’n kwo­ta van 70% goeie nuus na­streef, het die SAUK ’n ver­bluf­fen­de ver­moë om sleg­te nuus te ge­ne­reer. En sleg­te nuus vir die pu­bliek – in wie se diens die SAUK moet staan – is sy jong­ste li­sen­sie­geld­plan ge­wis. Dié on­be­kook­te i­dee is om li­sen­sie­geld te hef op sel­fo­ne en ta­blet­te om­dat men­se daar­op kan TV kyk.

Dat die o­pen­ba­re uit­saai­er fi­nan­si­eel diep in die pe­kel is, ly geen twy­fel nie. Feit is eg­ter dat die kri­sis te wy­te is aan chro­nie­se wan­be­stuur en daar be­slis nie van Jan en San Al­le­man ver­wag kan word om maar weer hand in die sak te steek nie. Dis eint­lik ’n be­le­di­ging vir die pu­bliek.

Die wan­be­stuur wat lank­al stan­daard­prak­tyk is by die uit­saai­er, het ook aan­sien­lik ver­diep on­der Hlau­di Mot­soe­neng as die ma­triek­lo­se be­dryfs­hoof. Dis die man on­der wie die SAUK ’n ver­lies van R400 mil­joen ge­ly het te mid­de van sa­la­ris­ver­ho­gings van so­wat 1 000% wat hy aan hom­self toe­ge­ken het. Die man wat nooit aan­ge­stel moes ge­wees het nie, maar des­on­danks in ’n hof­stryd, óók op be­las­ting­be­ta­ler­son­kos­te, soos ’n neet aan sy pos bly klou het om net ver­de­re ska­de aan te rig.

Oor sy e­nor­me sa­la­ris van R3,8 mil­joen het Mot­soe­neng ge­sê “hy ver­dien el­ke sent”, ter­wyl hy nie ge­pla is oor die e­nor­me ver­lies nie, “om­dat die SAUK nie ver­on­der­stel is om wins te maak nie”.

Maar, ja, die kri­sis kom van ver­der af. Se­dert 2008 kon die raad nog nie ge­sta­bi­li­seer word nie, ter­wyl die uit­saai­er van die een fi­nan­si­ë­le kri­sis na die vol­gen­de ge­strom­pel het. En ag­ter die tal­le SAUK-ra­de en ver­skeie mi­nis­ters van kom­mu­ni­ka­sie lê ’n groei­en­de skroot­werf vol be­dryfs­ver­lie­se, be­stuurs­kri­sis­se, chro­nie­se wan­be­stuur en tal­le voor­beel­de van hoe die uit­saai­er sy o­pen­ba­re man­daat ver­saak ten ein­de die re­ge­ren­de par­ty ter wil­le te wees.

Die eer­ste stap om dit reg te stel is deur ’n be­hoor­lik on­af­hank­li­ke raad en be­stuur aan te stel wat erns maak met die SAUK se rol as o­pen­ba­re en on­par­ty­di­ge uit­saai­er, en wat die pu­bliek se in­lig­tings­be­hoef­tes doel­tref­fend dien.

So nie is e­ni­ge po­ging om sa­ke by die SAUK reg te ruk ge­doem om nog­maals uit te loop op ’n her­ha­ling van die ver­le­de. En nóg ’n ver­mor­sing van be­las­ting en -li­sen­sie­geld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.