E­ko­no­me meer op­ti­mis­ties oor SA groei

My­ne se pro­duk­sie kan eg­ter weer daal

Beeld - - Middelblad - El­vi­ra Wood en Han­lie S­tad­ler

Die e­ko­no­mie het waar­skyn­lik in die eer­ste kwar­taal van die jaar met na­ge­noeg 1% ge­groei, wat vir eers ’n teg­nie­se resessie sal af­weer.

Dit is ’n op­ti­mis­tie­ser sie­ning as ’n maand ge­le­de, toe e­ko­no­me net ná die land se af­gra­de­ring tot rom­mel­sta­tus die een ná die an­der voor­spel het dat ’n resessie op han­de is.

Die 1%-ra­ming, van Den­nis Dy­kes en Nic­ky Wei­mar van Ned­bank, kom na­dat myn­bou­pro­duk­sie­sy­fers vir Maart die hoog­te in­ge­skiet het, maar ver­vaar­di­gings­pro­duk­sie groei van net-net meer as nul aan­ge­te­ken het.

Ver­vaar­di­ging, op 13% van die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) teen ein­de 2016, is die vier­de groot­ste sek­tor in die e­ko­no­mie. Myn­bou, op na­ge­noeg 8%, is die ses­de groot­ste.

Die lot van die e­ko­no­mie hang groot­liks af van wat in die sek­tor vir fi­nan­si­ë­le diens­te (20%), staats­diens (17%) en han­del (17%) ge­beur. Sy­fers oor han­del word eers aan­staan­de week uit­ge­reik.

Suid-A­fri­ka is op die rand van ’n teg­nie­se resessie (twee kwar­ta­le van ne­ga­tie­we groei) na­dat

dit in die vier­de kwar­taal van 2016 met 0,3% in­ge­krimp het.

Ge­meet aan BBP per ca­pi­ta is Suid-A­fri­ka al ja­re in ’n resessie, maar ’n teg­nie­se resessie kan ver­brui­kers- en sa­ke­ver­troue, wat reeds baie laag is, ver­der on­der­druk en dus groei ook.

Myn­bou­pro­duk­sie het in Maart met 15,5% ge­groei ver­ge­le­ke met ’n jaar ge­le­de.

“Die goeie pres­ta­sie is aan­ge­vuur deur be­ter vraag van­uit C­hi­na en die hoop dat be­leg­ging in in­fra­struk­tuur in die VSA sal ver­snel.

“Hulp­bron­pry­se het in die mees­te ge­val­le ge­styg in af­wag­ting van ’n gro­ter vraag in die VSA. Dit kan eg­ter weer daal as daar nie te­kens van vor­de­ring is

nie,” sê Ja­son Mus­cat, ’n ont­le­der van FNB.

Mus­cat be­re­ken dat myn­bou ’n po­si­tie­we by­drae van 1,4 per­sen­ta­sie­punt tot die BBP sal le­wer.

Hy sê eg­ter sy voor­uit­sig­te vir myn­bou in die twee­de kwar­taal is nie so roos­kleu­rig nie ge­ge­we die on­lang­se da­ling in die prys van ys­ter­erts.

Oor drie maan­de het sei­soe­naal aan­ge­pas­te myn­bou­pro­duk­sie met 3,5% ge­styg.

Daar is ten­ta­tie­we te­kens dat ster­ker groei in die bui­te­land ver­vaar­di­gers be­gin baat, maar dit gaan nog droe­wig in dié sek­tor.

Van jaar tot jaar ge­meet het ver­vaar­di­gings­pro­duk­sie in Maart ge­groei, maar met net 0,3%, na­dat daar in Fe­bru­a­rie ’n e­nor­me in­sin­king van 3,7% was. Dié (aan­ge­pas­te) da­ling was die groot­ste in drie jaar.

Maart se pro­duk­sie was 0,6% la­er as dié van Fe­bru­a­rie.

Die pro­duk­sie van Suid-A­fri­ka se ver­vaar­di­ging­sek­tor het eg­ter in die eer­ste kwar­taal ge­krimp. Vol­gens Sta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka (SSA) het pro­duk­sie vol­gens vo­lu­me in die drie maan­de tot ein­de Maart met 0,9% ge­krimp ver­ge­le­ke met die vo­ri­ge kwar­taal. Oor drie maan­de ge­meet het se­we van die tien ka­te­go­rieë wat die SSA meet, ge­krimp.

Vol­gens Mus­cat lyk dit of uit­voer­ge­rig­te ver­vaar­di­gers ef­fens be­ter ge­vaar het as dié wat vir die plaas­li­ke mark ver­vaar­dig. “Dit weer­spie­ël die gro­ter wor­den­de ver­skil tus­sen ’n wê­reld­e­ko­no­mie waar­van die voor­uit­sig ver­be­ter teen­oor die ge­demp­te plaas­li­ke ag­ter­grond.”

Mus­cat ver­wag dat ver­vaar­di­ging in die eer­ste kwar­taal met 4% sal daal soos ge­meet in die BBP. Dit kan tot 1 per­sen­ta­sie­punt van die al­ge­he­le BBP af­sny.

Dit sal die skerp sty­ging in myn­bou­pro­duk­sie teen­werk.

Die sterk­ste groei ver­ge­le­ke met ’n jaar ge­le­de was in die ver­vaar­di­ging van staal en me­taal­pro­duk­te (6%) en ook van mo­tors en on­der­de­le (5,8%). Dit dui dalk op te­kens dat die uit­voer­mark be­gin kop op­tel.

Die groot­ste da­ling in pro­duk­sie was vir pe­trol, che­mi­ka­lieë en plas­tiek (5,3%).

Die nuut­ste aan­ko­pe­be­stuur­der­s­in­dek­se, wat ’n voor­skou van die vol­gen­de paar maan­de bied, dui vol­gens Mus­cat daar­op dat die twee­de kwar­taal van die jaar selfs swak­ker as die eer­ste kwar­taal sal wees.

Die ver­vaar­di­ging van staal en me­taal­pro­duk­te het in die eer­ste kwar­taal ge­groei ver­ge­le­ke met ’n jaar ge­le­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.