Fi­ca­wet: Kon­sul­ta­sie kom

Beeld - - Sakenuus -

Die kon­sul­ta­sie­pro­ses tus­sen Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en be­lang­heb­ben­des oor die re­gu­la­sies in die Wy­si­gings­wets­ont­werp op die Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie­sen­trum (Fi­ca) sal bin­ne­kort af­ge­han­del word.

Pres. Ja­cob Zu­ma het ver­le­de maand die Fi­ca-wet on­der­te­ken wat on­der meer ten doel het om ho­ë­pro­fiel­po­li­ti­ci en ho­ë­lui se geld­sa­ke te laat on­der­soek om so­doen­de ver­dag­te tran­sak­sies, geld­was­se­ry en die fi­nan­sie­ring van ter­ro­ris­me te be­kamp.

Ay­an­da Dlod­lo, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie, het gis­ter­og­gend op ’n in­lig­ting­ses­sie ná af­loop van die twee­week­lik­se ka­bi­nets­ver­ga­de­ring ge­sê die ka­bi­net ver­wel­kom die on­der­te­ke­ning van die wet.

“Suid-A­fri­ka is deel van die wê­reld­wye ge­meen­skap wat on­wet­ti­ge fi­nan­si­ë­le ak­ti­wi­tei­te be­stry en die wet is een van ver­skeie in­stru­men­te wat die

land het om wit­boord­jie­mis­daad in die o­pen­ba­re en pri­va­te sek­tor te be­veg.

“Die ka­bi­net is deur die mi­nis­ter van fi­nan­sies in­ge­lig dat die kon­sul­ta­sie­pro­ses voort­duur en bin­ne­kort af­ge­han­del sal word om die pro­ses van pro­mul­ga­sie van die re­gu­la­sies wat die Fi­ca-wet in wer­king sal stel, te ver­se­ker,” sê Dlod­lo.

Sy sê daar moet in ge­dag­te ge­hou word dat Suid-A­fri­ka ’n on­der­te­ke­naar van in­ter­na­si­o­na­le en kon­ti­nen­ta­le pro­to­kol is waar­mee die Fi­ca-wet ook te doen sal hê.

Sy is nie se­ker wan­neer die mi­nis­ter die kon­sul­ta­sie sal af­han­del nie.

’n Kon­sul­ta­sie­pro­ses met be­lang­heb­ben­des wat deel moet wees van die toe­pas­sing van die Fi­ca-wet sal ge­hou word. Dit sal on­der meer jus­ti­sie, mis­daad­voor­ko­ming, die vei­lig­heids­groep en die e­ko­no­mie­se groep in­sluit.

’n Span mi­nis­ters is vol­gens Dlod­lo aan­ge­wys om Gi­ga­ba ten ty­de van die be­soek van kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe aan Suid-A­fri­ka tus­sen Mei en Au­gus­tus by te staan.

Dit volg ná die af­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se kre­diet­sta­tus tot rom­mel ná Zu­ma se om­stre­de ka­bi­net­s­kom­me­ling in Maart.

Dlod­lo sê Gi­ga­ba het die ka­bi­net in­ge­lig oor sy on­lang­se be­soek aan die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds, die In­ter­na­si­o­na­le Be­leg­ger­skou, die Wê­reldE­ko­no­mie­se Forum oor A­fri­ka en gra­de­rings­a­gent­skap­pe.

Vol­gens Dlod­lo was daar uit­ge­brei­de be­spre­kings in die ka­bi­nets­ver­ga­de­ring oor die wê­reld­e­ko­no­mie, die e­ko­no­mie­se voor­uit­sig­te vir die streek en wat ge­doen moet word om die kre­die­taf­gra­de­rings om te keer.

Gi­ga­ba sal ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie hou oor die be­spre­kings wat hy met die a­gent­skap­pe ge­had het ten ty­de van sy be­soek aan die VSA.

Dlod­lo sê Gi­ga­ba het sy bes pro­beer om vre­se te be­sweer dat daar ’n be­leids­ver­an­de­ring was ten op­sig­te van die e­ko­no­mie om­dat ’n nu­we mi­nis­ter aan­ge­stel is.

“Be­leid in die ANC word el­ke vyf jaar op sy kon­fe­ren­sies her­sien en nie een van ons het die ge­sag om be­leid in die mid­del van die stroom te ver­an­der nie, ten­sy daar erns­ti­ge pro­ble­me is wat ons men­se raak met die toe­pas­sing van daar­die be­leid.

“Mi­nis­ter Gi­ga­ba is nie voor­ne­mens om e­nig­iets te ver­an­der wat sy voor­gan­ger ten op­sig­te van be­leid in wer­king ge­stel het nie,” sê Dlod­lo.

Ay­an­da Dlod­lo, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie. Fo­to: FE­LIX DLANGAMANDLA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.