Ver­an­de­ring van sen­ti­ment kan ei­en­doms­aan­de­le baat

Beeld - - Sakenuus - Frans de K­lerk

In­tu Pro­per­ties is in Ju­lie 2016 in dié reeks ar­ti­kels uit­ge­wys en se­dert­dien het die aan­deel net wa­ter ge­trap tus­sen R45 en R50.

B­rex­it was toe die skok wat be­leg­gers sku jeens “Eu­ro­pe­se ei­en­doms­aan­de­le” ge­maak het. In­tus­sen het die Fran­se ver­kie­sing be­leg­gers moed ge­gee dat Frank­ryk nie ’n meer reg­se po­li­tie­ke koers gaan in­slaan nie.

Dié ver­an­de­ring van sen­ti­ment kan Eu­ro­pe­se ei­en­doms­aan­de­le baat. Soms wag aan­de­le vir ver­an­de­rin­ge in sen­ti­ment voor­dat hul­le re­a­geer. Het In­tu Pro­per­ties ge­wag dat Em­ma­nu­el Ma­cron die Fran­se ver­kie­sing moes wen?

Die teg­nie­se prent­jie van In­tu Pro­per­ties be­gin aan­trek­lik raak. Die be­ken­de om­ge­keer­de kop-en-skou­er-for­ma­sie, wat as po­si­tief ge­ag word, is aan die ont­wik­kel.

Die nek­lyn wag by lyn A (R49,10). In­dien die aan­deel bo die nek­lyn kan vas­skop en die for­ma­sie sy tei­ken na bo kan be­reik, kan die aan­deel dalk na R54,30 oor tyd be­weeg.

Die for­ma­sie sal eers van die ta­fel af wees wan­neer die aan­deel on­der die laag­te­punt van die reg­ter­skou­er (R46,05), kon­so­li­deer.

Die 100- en 50 dae- be­we­gen­de ge­mid­del­de het ook in­tus­sen ge­kruis. ’n Kruis van die twee ge­mid­del­des word be­skou as die “goue kruis” wat be­leg­gers wil mee­deel dat die aan­deel reg­maak om op mid­del­ter­myn, tot tyd en wyl die ge­mid­del­des ge­kruis is, na bo te be­weeg. In­dien die nek­lyn, lyn A (R49,10) dus wel in ’n steun kan ver­an­der, kan die ge­mid­del­des se kruis be­ves­tig word.

Die om­ge­keer­de kop en skou­er en “goue kruis” is dus po­si­tief vir teg­nie­se be­leg­gers.

Die twee­week­lik­se teg­nie­se gra­fiek het be­trek­king.

Vir spe­ku­lan­te – koop bo lyn A maar ge­bruik R46,05 as keer­ver­lies om ka­pi­taal te be­skerm.

Vir mid­del- en lang­ter­myn­teg­nie­se be­leg­gers – doen die­self­de as spe­ku­lan­te.

■ Frans de K­lerk is ’n on­af­hank­li­ke teg­nie­se ont­le­der. Hy kan ge­kon­tak word by fdk@tel­kom­sa.net. Sy web­werf is www.frans­de­klerk.com, T­wit­ter­naam: Tra­derFrans

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.