C­hi­ne­se ver­vaar­di­ger be­lê R250 m. in S­prings­aan­leg vir Sa­su­ka­mi­ni­bus­se

Beeld - - Sakenuus - Fer­di de Vos

Die C­hi­ne­se voer­tuig­ver­vaar­di­ger Bei­jing Au­to­mo­bi­le Works (BAW) het die af­ge­lo­pe week aan­ge­kon­dig hy gaan R250 mil­joen in die op­gra­de­ring en uit­brei­ding van sy New Era-aan­leg in S­prings aan die Oos-Rand be­lê.

Die aan­leg word om­ge­ska­kel in ’n vol­le­di­ge pro­duk­sie­aan­leg. Dit is ’n ver­de­re stap in die pro­ses om BAW in ’n vol­waar­di­ge Suid-A­fri­kaan­se ver­vaar­di­ger en uit­voer­der te om­skep.

Hoe­wel BAW Suid-A­fri­ka se aan­vank­li­ke doel­wit is om die plaas­li­ke en die Sui­der-A­fri­kaan­se mark te be­dien, wil die maat­skap­py sy sta­tus as ver­vaar­di­ger in­ge­vol­ge die re­ge­ring se ont­wik­ke­lings­plan vir die mo­tor­be­dryf (MIDP) vir me­di­um- en swaar voer­tuie ge­bruik om sy in­vloed na A­fri­ka­lan­de met voor­keur-han­dels­be­trek­kin­ge met Suid-A­fri­ka uit te brei.

Tot dus­ver is half­ge­mon­teer­de bou­stel­le van die BAW Sa­su­ka-taxi vir die plaas­li­ke en die Sui­der-A­fri­kaan­se mark hier ge­mon­teer, maar dié nu­we be­leg­ging en die voor­ge­no­me uit­brei­dings sal die fa­si­li­teit om­skep in ’n vol­waar­di­ge bou­aan­leg vir on­ge­mon­teer­de bou­stel­le (CKD) van die Sa­su­ka, en dit sal uit­voer na meer lan­de in A­fri­ka moont­lik maak.

Hier­die be­leg­ging – in sa­me­wer­king met die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid en die Ny­wer­heids­ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie, as­ook ban­ke – volg kort op die hak­ke van ’n R11 mil­jard­be­leg­ging deur BAW se hou­er­maat­skap­py,

die Bei­jing Au­to­mo­ti­ve In­ter­na­ti­o­nal Cor­po­ra­ti­on-kon­glo­me­raat (BAIC), om ’n fa­briek met ’n pro­duk­sie­ka­pa­si­teit van 100 000 voer­tuie in Koe­ga, na­by Port E­li­za­beth, te bou.

Voor­be­rei­dings vir die nu­we BAW­fa­briek in S­prings het reeds be­gin, en na ver­wag­ting sal die aan­leg aan­staan­de Maart vol­tooi wees wan­neer die eer­ste plaas­lik ge­bou­de Sa­su­ka­mi­ni­bus­se van die mon­teer­lyn sal loop.

Na ver­wag­ting sal die bou­werk aan BAIC se Koe­ga-aan­leg ein­de van­jaar vol­tooi wees en sal die aan­leg aan­staan­de jaar in pro­duk­sie ge­stel word. Ver­moe­de­lik sal die X35-sport­nuts die eer­ste mo­del wees wat daar ge­bou sal word.

Op die sooi­spit-se­re­mo­nie by die New Era-aan­leg het Z­hang Wei, uit­voe­ren­de hoof van BAW Suid-A­fri­ka, ge­sê die be­leg­ging skep die ge­leent­heid vir die ver­de­re lo­ka­li­se­ring van on­der­de­le en kom­po­nen­te.

BAW doen al van vroeg in dié mil­len­ni­um sa­ke in Suid-A­fri­ka na­dat ’n aan­tal een­ton­bak­kies hier­heen in­ge­voer is (la­ter is hul­le tot CAM R­hi­no her­doop). In 2012 het aan­deel­hou­ers in die maat­skap­py R196 mil­joen in die S­prings-aan­leg be­lê om BAW Sa­su­ka-mi­ni­bus­se met 16 sit­plek­ke daar te mon­teer.

Naas die al­ge­me­ne op­gra­de­ring van die aan­leg sal die jong­ste be­leg­ging die kon­struk­sie van ’n nu­we bak­mon­te­rings­aan­leg, ’n verf­aan­leg, ’n af­wer­kings­aan­leg, ’n gro­ter on­der­de­le­pak­huis en ’n nu­we on­der­de­le-en-toe­be­ho­re-pak­huis fi­nan­sier.

Die uit­brei­ding sal hon­der­de by­kom­sti­ge per­ma­nen­te pos­te be­te­ken op ge­bie­de wat wis­sel van pro­duk­sie tot ge­hal­te­be­heer, lo­gis­tiek, na­sorg­diens, be­mar­king, be­stuur en toe­sig­hou­ding.

Die nu­we aan­leg sal deur Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­pye ge­bou word, waar­on­der AG Con­sulting SA en MCB Con­sulting En­gi­neers. Toe­rus­ting sal van C­hi­ne­se aan­leg­ver­vaar­di­gers en BAW in C­hi­na ver­kry word.

Die Sa­su­ka is be­skik­baar met ’n pe­trol­en­jin van 2.7 li­ter wat 110 kW en 235 Nm wring­krag bied. Die mi­ni­bus vol­doen aan al­le plaas­li­ke vei­lig­heid­sen ge­hal­te­stan­daar­de.

BAW wil ook die 2.8 li­ter-die­sel­mo­del, wat reeds hier ge­ho­mo­lo­geer is, bin­ne­kort in die land be­kend stel.

’n On­vol­tooi­de mo­tor be­weeg deur die BAW­aan­leg in S­prings. Dié C­hi­ne­se groep het on­langs ’n groot be­drag geld in die New Era­aan­leg in­ge­stoot.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.