B­rit­se ei­end­om­sek­tor ver­ras met op­brengs

Bui­te­lan­ders koop kan­to­re

Beeld - - Eiendomme Veilings - El­ma Klop­pers

Die B­rit­se ge­no­teer­de ei­end­om­sek­tor, wat kwaai ge­raak is deur die B­rex­it­re­fe­ren­dum ver­le­de jaar, het se­dert die be­gin van die jaar ver­ras met be­ter as ver­wag­te op­brengs­te.

Dié sek­tor het in A­pril van­jaar die bes­te to­ta­le op­brengs (in­kom­ste en ka­pi­taal) van 9,54% in dol­lar in die FTSE/NAREIT De­ve­lo­ped Ren­tal-in­deks ge­le­wer, blyk uit Ca­ta­lyst-fonds­be­stuur­ders se nuut­ste ver­slag oor glo­ba­le ge­no­teer­de ei­en­dom.

Dié sek­tor het so goed ver­toon op die nuus dat T­he­re­sa May, B­rit­se pre­mier, ’n vroeë ver­kie­sing vir 8 Ju­nie aan­ge­kon­dig het.

Ja­mie Boy­es, be­leg­gings­ont­le­der by Ca­ta­lyst-fonds­be­stuur­ders, sê dit kom voor as­of dié stap van die on­se­ker­heid rond­om B­rex­it ver­min­der het.

“On­danks die ne­ga­tie­we re­to­riek in die post-B­rex­it-kan­toor­mark in Lon­den, was daar in die eer­ste kwar­taal van van­jaar ’n her­nieu­de vraag na kan­toor­ei­en­doms­ba­tes in die B­rit­se hoof­stad teen voor-B­rex­it-pry­se,” sê hy.

Die Le­a­den­hall-ge­bou in die B­rit­se hoof­stad, ook be­kend as die “Kaas­ras­per”, is vir ’n nu­we Lon­den­se re­kord­prys aan C­hi­ne­se be­leg­gers ver­koop. Dié ei­en­dom het £1,15 mil­jard ge­haal, wat neer­kom op ’n op­brengs van 3,4% en ’n pre­mie van 25% op sy boek­waar­de. Dit het voor­heen aan die twee ei­en­doms­reu­se B­ri­tish Land en Ox­ford Pro­per­ties met ’n be­lang van 50% elk, be­hoort.

Boy­es sê 90% van die ko­pers wat on­langs in Lon­den se kan­toor­mark

be­lê het, was bui­te­lan­ders, waar­van die oor­gro­te meer­der­heid be­leg­gers uit C­hi­na en Hong­kong was. “Die be­leg­gers

vind baat by ’n swak­ker pond wat meer as 10% teen­oor die Hong­kong­se dol­lar ver­loor het se­dert die

B­rex­it-re­fe­ren­dum.”

Die tran­sak­sie volg na­dat ’n an­der C­hi­ne­se be­leg­ger nog ’n Lon­den­se kan­toor­ei­en­dom, One King­dom S­treet, vir £292 mil­joen aan­ge­skaf het.

Ná dié tran­sak­sie het be­lan­ge in an­der kan­toor­ge­boue, in­slui­tend die “Wal­kie Tal­kie”-wol­ke­krab­ber en 20 Ca­na­da S­qua­re, ook op die mark ge­kom.

Boy­es sê op kort ter­myn lê daar ’n hob­bel­ri­ge pad voor vir die B­rit­se ge­no­teer­de ei­end­om­sek­tor, maar op lang ter­myn lyk die voor­uit­sig­te nie te sleg nie.

Die aan­deel­pry­se van B­rit­se ge­no­teer­de ei­en­doms­maat­skap­pye het in­tus­sen ver­be­ter en ver­han­del se­dert A­pril ge­mid­deld 10% ho­ër in doll­ar­ter­me en tus­sen 6% en 7% ho­ër in pond, sê hy. Dié met bloot­stel­ling aan Lon­den, on­der meer Ca­pi­tal & Coun­ties (Cap­co) en In­tu, is van die be­ter ver­to­ners.

Die aan­deel­pry­se van B­rit­se maat­skap­pye wat ’n dub­bel­no­te­ring op die JSE het, is in A­pril deur die swak­ker rand ná Suid-A­fri­ka se af­gra­de­ring tot rom­mel­sta­tus, be­voor­deel.

Cap­co se aan­deel­prys het in die maand met 13,52% ge­klim, dié van Ca­pi­tal & Re­gi­o­nal met 12,97%, ge­volg deur Ham­mer­son (7,71%), Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal (7,03%) en In­tu (6,16%).

Die Suid-A­fri­kaan­se ge­no­teer­de ei­en­dom­s­in­deks (Sa­py) het in A­pril ’n to­ta­le op­brengs van 0,51% in rand be­haal en 0,77% in dol­lar.

Die voor­uit­sig­te vir die B­rit­se ge­no­teer­de ei­end­om­sek­tor lyk op lang ter­myn nie te sleg nie.

Die “Kaas­ras­per”­ge­bou in Lon­den, nef­fens die be­ken­de “A­gur­kie” en heel regs die “Wal­kie Tal­kie”­wol­ke­krab­ber. Die kaas­ras­per is on­langs vir ’n as­tro­no­mie­se £1,15 mil­jard deur ’n C­hi­ne­se be­leg­ger ge­koop, ’n pre­mie van 25% op sy boek­waar­de. Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.