C­hee­tahs hét die skiet­goed, sê Uys

Beeld - - Sport - O­wen Kock

Wees meer fi­siek as die Blu­es en hul­le kan op E­den Park ge­klop word. Dit moet wel vir 80 mi­nu­te ge­beur en nie ’n mi­nuut min­der nie.

So sê Fran­cois Uys, slot van die C­hee­tahs, wat die Blu­es van­dag in ’n Su­per­rug­by­stryd op die hei­lig­dom van die All Blacks pak – ’n sta­di­on waar hul­le nog nooit kon wen nie.

Die 31-ja­ri­ge Uys weet wat dit verg om die Blu­es te klop. Hy was kap­tein van die span wat die vo­ri­ge wed­stryd tus­sen die span­ne met 25-24 in 2015 in Bloem­fon­tein ge­wen het.

Hy stel dit dui­de­lik dat hul­le ’n kans het om die Blu­es in Auck­land te klop, maar dat dit ’n span­po­ging gaan verg.

“Ons gaan baie meer fi­siek as die Blu­es moet wees. Ons moet nou net voort­bou op die ver­to­nings wat ons tot dus­ver teen die Nieu-See­land­se span­ne ge­le­wer het,” sê Uys.

Hy sê hul­le kan nie weer be­kos­tig om net vir 75 mi­nu­te voluit te speel soos teen die High­lan­ders ver­le­de week in Bloem­fon­tein nie.

“Ons sal moet leer om nie met ruk­ke en sto­te te speel nie, maar voluit vir 80 mi­nu­te.

“Ons sal op ons to­ne moet wees. Ons kan nie be­kos­tig om te laat slap­lê nie. Dit was ’n kort week, maar ons het ’n paar goeie veld­ses­sies in­ge­pas. Daar is ge­skaaf aan wat ver­keerd ge­loop het.

“Ons het al die skiet­goed om met ’n oor­win­ning weg te stap, ons moet dit nou net deur­voer,” sê Uys.

Die Blu­es se slot Pa­trick Tui­pu­lo­tu, wat ook in 2015 se wed­stryd in ak­sie was, hoop om met die in­trap­slag in­druk te maak in sy te­rug­keer ná vyf we­ke met ’n rug­be­se­ring. Hy be­sef sy tyd is min om die na­si­o­na­le keur­ders te be­ïn­druk, maar hoop om hom oor die vol­gen­de paar we­ke te be­wys, be­rig The New Ze­a­land He­rald.

Ta­na U­ma­ga, die Blu­es se af­rig­ter, sê Tui­pu­lo­tu se te­rug­keer kom op die reg­te tyd.

“Ons het ’n paar moeë ly­we. Ons is re­de­lik voos en moes daar­om ’n paar ver­an­de­rin­ge aan­bring.

“Spe­lers wat werk­lik hard ge­oe­fen het en vol­gen­de in die tou was, kry nou ’n ge­leent­heid,” sê U­ma­ga.

■ C­hee­tahs: Clay­ton Blom­me­tjies, Ser­ge­al Pe­ter­sen, Fran­cois Ven­ter (k), Wil­li­am S­mall­S­mith, Ray­mond R­hu­le, F­red Zei­lin­ga, Ti­an Mey­er, Hen­co Ven­ter, Ou­pa Mo­ho­je, Niell Jor­daan, Fran­cois Uys, Carl Weg­ner, Tom Bo­tha, Tor­sten van Jaars­veld, C­har­les Ma­rais. PLAASVERVANGERS: E­land­ré Hug­gett, Ox N­che, Ara­nos Coet­zee, Ar­mandt Kos­ter, U­zair Cas­siem, S­haun Ven­ter, Niel Ma­rais, C­lin­ton Swart.

Blu­es: Me­la­ni Na­nai, De­clan O’Don­nell, Ge­or­ge Mo­a­la, TJ Fai­a­ne, Rie­ko Io­a­ne, Piers Fran­cis, Au­gus­ti­ne Pu­lu, A­ki­ra Io­a­ne, Bla­ke Gib­son, S­te­ven Lu­a­tua, S­cott S­craf­ton, Pa­trick Tui­pu­lo­tu, C­har­lie Faumuina, Ja­mes Par­sons (k), Pau­li­a­si Ma­nu. PLAASVERVANGERS: Ha­me Fai­va, A­lex Hodg­man, Ofa Tu’ung­a­fa­si, Ge­r­ard Co­w­ley­Tui­o­ti, Ka­ra Pryor, Sam Nock, I­haia West, Mi­cha­el Col­lins.

■ Skeids­reg­ter: B­ren­den Pic­ke­rill (NS). As­sis­tent

skeids­reg­ters: G­len Jack­son (NS) en An­gus Ma­bey

(NS). TV­skeids­reg­ter: Aa­ron Paterson (NS). ■ Af­skop: 09:35 (SS 1 en GDN).

Fran­cois Uys

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.