Win­ter is tyd vir ’n rooi ver­snit

Beeld - - VOORBLAD - WINIFRED BOWMAN @Leef­styl24

Hier kry jy só baie sty­le. Klas­sie­ke Bor­deaux-styl­wy­ne dra se­ker­lik nog die kroon vir die wê­reld se be­kend­ste en ge­sog­ste wy­ne en na­tuur­lik ook van die duur­stes!

Maar ons word tel­kens ver­ras deur R­hô­ne-styl-wy­ne (ge­dryf deur shi­raz), Kaap­se ver­snit­te (waar­in ’n se­ke­re per­sen­ta­sie pi­no­ta­ge moet wees) en Ca­litz­dorp-ver­snit­te waar­in Por­tu­ge­se kul­ti­vars die hel­de is.

Dan is daar na­tuur­lik al die in­no­ve­ren­de wy­ne van baan­bre­ker­wyn­ma­kers wat heel­tyd in die kel­der eks­pe­ri­men­teer.

Hier kom ’n le­gio an­der druif­soor­te na vo­re: van tou­ri­ga na­ci­o­nal, cin­saut, gre­na­che noir, neb­bi­o­lo, san­gi­o­ve­se, mour­ve­d­re, t­an­nat, ca­rig­nan en sou­zao tot tin­ta ba­roc­ca, om ’n paar te noem. Dit is al­tyd op­win­dend om hier­die wy­ne te proe, want die wyn­ma­kers het al hoe meer ver­troue in hul in­tu­ï­sie om die bes­te uit hul­le drui­we en ter­roir in die bot­tel te kry.

Suid-A­fri­ka het so ’n wye ver­ring.

Rooi ver­snit­te is by ver­re die groot­ste ka­te­go­rie wyn wat in Suid­A­fri­ka ge­pro­du­seer word. Wat dit op­win­dend maak, is dat die ver­snit­te so uit­een­lo­pend en veel­sy­dig is.

skei­den­heid van grond­soor­te en weers­om­stan­dig­he­de dat ons nie met al­le an­der de­le van die wyn­wê­reld ver­ge­lyk kan word nie. Dus kán ons wyn­ma­kers uit­druk­king gee aan die eg Suid-A­fri­kaan­se ver­snit­te. Uit die mond van Ke­vin Ar­nold van Wa­ter­ford aan wyn­maak­stu­den­te: “Die ver­sny­ding van wyn is die kuns van die wyn­ma­ker en ’n goeie ver­snit is wan­neer die fi­na­le ver­snit be­ter is as e­ni­ge van die in­di­vi­du­e­le kom­po­nen­te”.

Vol­gens Boe­la Ger­ber was dit meer as twin­tig jaar ge­le­de, maar Ke­vin se woor­de bly steeds by hom, ver­al as dit kom by die op­maak van ver­snit­te voor bot­te­le- Dit be­te­ken na­tuur­lik meer ver­skei­den­heid en op­win­ding vir die wyn­lief­heb­ber!

Wat Bor­deaux-styl-ver­snit­te be­tref, is geen sto­rie vol­le­dig son­der om Gi­or­gio Dal­la Cia in te sluit nie – hy was ver­ant­woor­de­lik daar­voor om Meer­lust in­ter­na­si­o­naal be­kend te maak, en het SuidA­fri­ka se eer­ste i­ko­nie­se wyn, Meer­lust Ru­bi­con, in die 1980’s op die rak­ke ge­plaas.

Se­dert­dien staan die uit­druk­king “om die Ru­bi­con oor te steek’ be­kend as geen-om­draai­punt, en dit is pre­sies wat Dal­la Cia met dié wyn in ge­dag­te ge­had het!

■ Winifred Bowman is ’n Kaap­se wyn­mees­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.