By­bel en we­ten­skap on­der­steun me­kaar

Beeld - - KOMMENTAAR -

Chris­ti Pie­naar, Al­ber­ton

Die we­ten­skap en die By­bel is nie in ’n stryd teen me­kaar nie. In werk­lik­heid be­ves­tig die we­ten­skap wat die By­bel sê oor die sa­ke wat deur die we­ten­skap on­der­soek kan word.

Van 1920 af het die we­ten­skap die oer­knal-te­o­rie ont­wik­kel wat sê dat die heel­al ’n be­gin ge­had het waar tyd, ruim­te en ma­te­rie uit ’n on­meet­ba­re klein punt ont­staan het.

Ons weet die eer­ste woor­de van die By­bel sê ook die heel­al het ’n be­gin. Mai­mo­ni­des (1190) en Nah­ma­ni­des (± 1250), twee Jood­se rab­bi’s, het 1 700 jaar voor die mo­der­ne we­ten­skap die eer­ste ver­se van Ge­ne­nis as volg ver­dui­de­lik: “Met wys­heid be­gin God die heel­al deur die tyd waar­in dit vloei, die ruim­te waar­in dit uit­dy en die ma­te­rie waar­uit Hy dit ge­vorm het, uit niks te laat ont­staan.

“Die eer­ste ma­te­rie was op­ge­sluit in ’n a­rea klei­ner as ’n mos­terd­saad­jie. Hie­r­uit vorm God al­les wat be­staan en nog gaan be­staan.”

Die ag­ter­grond­stra­ling wat die oor­blyf­sels is van die oer­knal deur­week die he­le heel­al en het ook die u­nie­ke ei­en­skap dat dit die e­nig­ste e­lek­tro­mag­ne­tie­se stra­ling is waar­van ons weet wat ’n ou­der­dom het.

Dit het so ’n lae e­ner­gie­vlak dat dit nie meer teen die spoed van lig be­weeg nie, maar ’n frak­sie sta­di­ger, wat dit ’n ou­der­dom gee van ’n klein bie­tjie meer as ses 24 uur-dae. Dit be­te­ken dat van­uit ’n al­om­teen­woor­di­ge po­si­sie be­staan die heel­al nou aan die be­gin van sy se­wen­de dag, vol­gens Ein­stein se spe­si­a­le re­la­ti­wi­teits­wet.

Die ses kos­mie­se dae was nie ewe lank nie. Dag een strek oor die eer­ste on­ge­veer se­we mil­jard jaar soos van die aar­de ge­sien. Tyd, ruim­te en ma­te­rie ont­staan. Lig skei uit die don­ker pro­to­ma­te­rie wan­neer e­lek­tro­ne aan a­toom­ker­ne bind.

Dag twee strek oor on­ge­veer drie en ’n half mil­jard jaar. S­ter­re­stel­sels en die son­ne­stel­sels van ons eie Melk­weg neem vorm aan.

Dag drie, die vol­gen­de

1.75 mil­jard jaar: Die aar­de koel vol­doen­de af dat die oer­kon­ti­nent Pan­ga­ea en oer­o­se­aan Pan­ta­las­sa be­gin vorm.

Dag vier, die vol­gen­de 900 mil­joen jaar: Soos wat die at­mos­feer ry­ker word aan suur­stof word dit hel­der­der en die son, maan en ster­re word sig­baar.

Dag vyf, die vol­gen­de 450 mil­joen jaar: Daar is ’n ont­plof­fing van die­re­le­we in die vorm van see­le­we en vlie­ën­de in­sek­te.

Dag ses, die vol­gen­de 225 mil­joen jaar: Land­die­re ont­staan waar­van die mens die laas­te is.

Gaan lees nou weer Ge­ne­sis I en hou in ge­dag­te dat dit aan die Is­rae­lie­te be­skryf waar al­les wat hul­le om hul­le kan sien, van­daan kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.