On­der­soek skuif van le­ning

Beeld - - HUISGIDS - Li­net­te Re­tief

Ty­dens die ei­en­doms­bloei­tyd­perk van 2006 en 2007 het huis­ei­e­naars dik­wels hul ver­band­re­ke­nin­ge van een bank na ’n an­der oor­ge­plaas. Oor die ja­re het dié nei­ging eg­ter af­ge­neem. Die re­de hier­voor, sê A­dri­an Gos­lett, streeks-en hoof­be­stuur­der van Re/Max van Sui­der-A­fri­ka, is ban­ke se toe­ne­mend streng le­nings­kri­te­ria wat oor­ska­ke­ling be­moei­lik en daar­toe ge­lei het dat die ge­bruik se­dert 2007 aan­sien­lik af­ge­neem het.

Ter­wyl dit nie so al­ge­meen soos te­vo­re voor­kom nie, sê Gos­lett, kan dit wel voor­de­lig wees om ’n mens se huis­le­ning na ’n fi­nan­si­ë­le in­stel­ling toe oor te plaas, mits jy be­dag bly op ver­bor­ge kos­te en ap­pels met ap­pels ver­ge­lyk. “In­dien ’n an­der bank be­reid is om ’n la­er ren­te­koers te bied, kan oor­ska­ke­ling ’n aan­lok­li­ke op­sie wees. Selfs ’n re­la­tief ge­rin­ge ver­la­ging van 0,5 per­sen­ta­sie­punt kan jou der­dui­sen­de ran­de oor die ter­myn van die ver­band spaar. Huis­ei­e­naars moet eg­ter in ge­dag­te hou dat daar kos­te en moont­lik ook boe­tes be­trok­ke kan wees.”

“Voor­dat jy na an­der ban­ke kyk, is dit raad­saam om te praat met ’n huis­le­nings­kon­sul­tant by jou hui­di­ge bank om uit te vind Wan­neer jy dit oor­weeg om jou ver­band­le­ning te ver­skuif, is dit be­lang­rik om ap­pels met ap­pels te ver­ge­lyk. of hul­le be­reid sou wees om die ren­te­koers te her­be­ding. As die re­ak­sie po­si­tief is, het jy moont­lik reeds op ren­te ge­spaar son­der om e­ni­ge by­ko­men­de kos­te aan te gaan.”

In­dien die huis­ei­e­naar be­sluit om voort te gaan met die oor­ska­ke­ling, moet hy kyk na sy hui­di­ge huis­le­nings­oor­een­koms en ver­al na die klou­su­les wat han­del oor boe­tes en ’n ken­nis­ge­wings­tyd­perk. “Die be­trok­ke fi­nan­si­ë­le in­stel­ling het waar­skyn­lik ’n boe­te­klou­su­le by die kon­trak in­ge­sluit, wat daar­toe kan lei dat die huis­ei­e­naar 90 dae ren­te op sy hui­di­ge huis­le­ning moet be­taal in­dien dit ge­kan­sel­leer word voor die ge­sti­pu­leer­de ken­nis­ge­wings­tyd­perk ver­stryk het.”

Af­ge­sien van die moont­li­ke boe­te, sê Gos­lett, is daar ook an­der kos­te by oor­ska­ke­ling be­trok­ke. Dit sluit in pro­ku­reurs­geld, re­gis­tra­sie­kos­te om die nu­we ver­band­le­ning te re­gis­treer, waar­da­sie­geld en ’n aan­vank­li­ke ad­mi­nis­tra­tie­we ta­rief. Die nu­we bank sal dik­wels die regs­kos­te van die oor­pla­sing be­taal, maar dit sal on­der­wor­pe wees aan ’n mi­ni­mum duur van die nu­we ver­band. Waar­op dit neer­kom, is dat in­dien die huis­ei­e­naar be­sluit om die ei­en­dom te ver­koop voor dié tyd­perk ver­stryk het, sal hy die regs­kos­te van die oor­ska­ke­ling moet be­taal wan­neer die huis­le­ning ge­kan­sel­leer word.

“Dit is juis hier­die as­pek­te van oor­ska­ke­ling wat il­lus­treer hoe­kom dit be­lang­rik is om die nu­we bank se aan­bie­ding ten vol­le te ver­staan, en dat ’n mens, soos ek vroe­ër ge­noem het, ap­pels met ap­pels moet ver­ge­lyk. As die nu­we tran­sak­sie be­te­ken die huis­ei­e­naar spaar op ren­te, maar dit bied geen an­der voor­deel nie en dit kos uit­ein­de­lik meer weens an­der kos­tes, is daar geen re­de vir oor­ska­ke­ling nie. Die e­nig­ste ma­nier waar­op die huis­ei­e­naar sal weet of hy ’n be­ter tran­sak­sie gaan kry, is deur al­le as­pek­te van die tran­sak­sie te ver­ge­lyk,” maan Gos­lett.

Par­ty ban­ke sal be­reid wees om van die kos­te, by­voor­beeld waar­da­sie- en ad­mi­nis­tra­tie­we geld te laat vaar. Daar is ook ’n kans dat hul­le be­reid sal wees om ’n deel van die re­gis­tra­sie- en kan­sel­la­sie­kos­te te dra. As dit die ge­val is, het oor­ska­ke­ling baie meer sin.

Af­han­gen­de van die werk­vo­lu­me by die spe­si­fie­ke ak­te­kan­toor, sê Gos­lett, sal die oor­drag van die ver­band­le­ning tus­sen 60 dae en drie maan­de neem.

“Daar sal van die huis­ei­e­naar ver­wag word om die nu­we bank te voor­sien van af­skrif­te van sy sa­la­ris­stro­kie, bank­sta­te, ID en al­le an­der do­ku­men­ta­sie wat be­no­dig word om be­kos­tig­baar­heid te be­paal,” sê hy.

Vir meer in­lig­ting be­soek www.re­max.co.za.

Saterdag 13 Mei 2017

Fo­to: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.