Druk op re­si­den­si­ë­le huur­ders raak al hoe gro­ter

Beeld - - HUISGIDS - Li­net­te Re­tief

Soos die mees­te an­der ver­brui­kers in Suid-A­fri­ka is re­si­den­si­ë­le huur­ders tans on­der aan­sien­li­ke druk en suk­kel hul­le om al hul fi­nan­si­ë­le ver­plig­tin­ge na te kom. En hoe lan­ger die si­tu­a­sie aan­hou, hoe gro­ter is die kans dat wan­be­ta­ling sal toe­neem, sê G­reg Har­ris, be­stuurs­hoof van C­has E­ve­ritt Pro­per­ty Ren­tals.

“Tans het ver­huur­ders met huur­ders in plek nie te veel pro­ble­me nie, ver­al as hul ei­en­dom­me pro­fes­si­o­neel be­stuur word.

“Die jong­ste da­ta van TPN Ren­tal Mo­ni­tor toon dat ’n ge­mid­deld van 84% van huur­ders steeds ‘van goeie naam en faam’ is, wat be­te­ken hul­le be­taal hul huur vol­le­dig, selfs al be­taal som­mi­ge la­ter as die ge­sti­pu­leer­de be­taal­da­tum.

“Die sta­tis­tie­ke is eg­ter moont­lik nie ’n ak­ku­ra­te weer­spie­ë­ling van die fi­nan­si­ë­le po­si­sie van die mees­te huur­ders nie, want huur word ge­woon­lik as ’n pri­o­ri­teit be­taal. En ver­huur­ders sal ge­woon­lik nie be­wus wees van ’n toe­ne­men­de aan­tal an­der re­ke­nin­ge wat nie be­taal word nie – tot­dat die dag aan­breek wat selfs die huur nie be­taal kan word nie.”

Die ag­ter­uit­gang in die kre­diet­pro­fiel van baie huur­ders word eg­ter dui­de­lik aan ver­huur­ders en be­stuurs­a­gen­te want tans nu­we huur­ders keur, sê Har­ris, en dit word ook be­ves­tig deur die jong­ste TPN­kre­diet­pro­fiel-a­na­li­se. “Die on­der­soek toon dat on­der ak­tie­we huur­ders, 4,2% ver­skuif het van ’n ‘uit­ste­ken­de’ of ‘goeie’ kre­diet­pro­fiel na bloot ’n ‘ge­mid­del­de’ pro­fiel in die 12 maan­de tot ein­de Ok­to­ber 2016.”

Na­der a­na­li­se van die TPN­sy­fers toon ook die “goeie naam en faam”-per­sen­ta­sie is reeds baie la­er as die na­si­o­na­le ge­mid­deld in se­ke­re huur­prys­ka­te­go­rieë en in som­mi­ge stre­ke.

“In die ka­te­go­rie van on­der R3 000 per maand is by­voor­beeld slegs so­wat 76% van huur­ders tans vol­le­dig op da­tum met be­ta­ling, en in die ka­te­go­rie van meer as R25 000 per maand lyk din­ge nie veel be­ter nie, met slegs so­wat 77% van huur­ders wat kop bo wa­ter hou,” sê Har­ris. Die per­sen­ta­sies in die Vry­staat, Gau­teng en K­waZu­lu-Na­tal is ook al­mal ef­fens la­er as die na­si­o­na­le ge­mid­deld van 84%,

Har­ris sê dié si­tu­a­sie be­klem­toon die toe­ne­men­de be­hoef­te aan pro­fes­si­o­ne­le huur­ei­en­doms­be­stuur­ders soos C­has E­ve­ritt Pro­per­ty Ren­tals – wat be­gin met ’n deeg­li­ke keu­rings­pro­ses om die ri­si­ko te mi­ni­ma­li-seer van ver­hu­ring aan ie­mand wat aan die ver­val is in skuld.

“Aan die an­der kant dui die TPN-sy­fers daar­op dat daar tans uit­ste­ken­de ge­leent­he­de vir ver­huur­ders in die ka­te­go­rie van R7 000 tot R12 000 per maand be­staan, waar 88% van huur­ders tans steeds van goeie naam en faam is. Ek raai eg­ter weer voor­ne­men­de be­leg­gers aan om by die no­di­ge kun­di­ges uit te vind wat die bes­te a­re­as is om in te koop.

“’n Kun­di­ge a­gent met sy vin­ger op die pols van die mark sal in staat wees om die a­re­as met die sterk­ste vraag, die laag­ste on­be­set­te per­sen­ta­sies en die hoog­ste ge­mid­del­de ver­hu­rings­be­drae en ver­ho­gings­koer­se te i­den­ti­fi­seer. Dit is al­les fak­to­re wat ’n aan­sien­li­ke ver­skil aan ’n mens se op­brengs op ’n huur­be­leg­ging kan maak,” is Har­ris se slot­som.

Vir meer in­lig­ting, bel G­reg Har­ris by 082 414 7490 of stuur ’n e-pos na g­reg.har­ris@e­ve­ritt.co.za. Al­ter­na­tie­we­lik kan jy die web­werf www.cha­se­ve­ritt.co.za be­soek.

Die on­der­soek toon dat on­der ak­tie­we huur­ders, 4,2% ver­skuif het van ’n “uit­ste­ken­de” of “goeie” kre­diet­pro­fiel na bloot ’n “ge­mid­del­de” pro­fiel . . .

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.