Mi­nis­ter voor stok oor B­ri­an

‘Ont­bind E­s­kom se di­rek­sie of pos hom’

Beeld - - Voorblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce

B­ri­an Mo­le­fe se her­aan­stel­ling by E­s­kom moet óf te­rug­ge­trek word óf die e­lek­tri­si­teits­ver­skaf­fer se di­rek­sie moet ont­bind word.

Die ANC gaan dié ul­ti­ma­tum van­dag aan Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, stel wan­neer sy oor hier­die kwes­sie voor die par­ty in Lut­hu­li-huis in Jo­han­nes­burg moet ver­skyn.

As dít ge­beur, sal dit ’n te­rug­slag wees vir pres. Ja­cob Zu­ma, sy fak­sie in die ANC so­wel as die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie met wie hy be­vriend is.

Adv. T­hu­li Ma­don­se­la, voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, noem die Gup­ta-maat­skap­py Te­ge­ta Ex­plo­ra­ti­on & Re­sour­ces in haar ver­slag oor staat­skaping.

In dié ver­slag word die myn­maat­skap­py be­trek by be­weer­de on­re­ël­ma­tig­he­de met steen­kool­kon­trak­te wat met E­s­kom ge­sluit is in Mo­le­fe se eer­ste amps­ter­myn as uit­voe­ren­de hoof van die krag­voor­sie­ner.

Dit kan eg­ter ’n nog blou­er Maan­dag vir Zu­ma en sy mee­lo­pers word as die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ten guns­te van die UDM be­slis in dié par­ty se aan­soek oor ’n ge­hei­me stem­ming wan­neer die par­le­ment oor die mo­sie van wan­troue in Zu­ma moet be­sin.

Die mo­sie spruit uit Zu­ma se on­lang­se ka­bi­net­s­kom­me­ling.

Daar­be­ne­wens moet adv. S­haun A­bra­hams, na­si­o­na­le

di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­ging, van­dag ook op aan­drang van die DA aan­dui of hy Zu­ma weens die N­kand­la-de­ba­kel gaan ver­volg.

Die Zu­ma-fak­sie is die na­week nog ’n knou toe­ge­dien toe Za­ma­ni Saul tot Noord-Kaap­se ANC­lei­er ver­kies is.

Hy word be­skou as ’n on­der­steu­ner van adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa in die aan­loop tot die ANC se lei­ers­ver­kie­sing in De­sem­ber.

Die aan­kon­di­ging dat Mo­le­fe weer by E­s­kom aan­ge­stel word, is Vry­dag wyd met skok en on­ge­loof be­groet.

Die DA en EFF het aan­ge­dui dat hul­le dit in ’n hof sal be­twis.

Bro­wn het die stap Vry­dag pro­beer reg­ver­dig deur te sê Mo­le­fe is aan niks skul­dig be­vind nie en dat sy her­aan­stel­ling “goed­ko­per” sal wees as om hom ’n pen­si­oen van R30 mil­joen te be­taal.

Die ANC is eg­ter woe­dend en het Bro­wn na Lut­hu­li-huis ont­bied.

Co­lin Cruy­wa­gen, Bro­wn se woord­voer­der, wou gis­ter nóg be­ves­tig nóg ont­ken dat sy van­dag in Lut­hu­li-huis ver­slag moet doen en net ge­sê dit is ’n ANCaan­ge­leent­heid.

Zi­zi Kod­wa, ANC-woord­voer­der, kon ná tal­le op­roe­pe en SMS’e gis­ter nie vir kom­men­taar be­reik word nie.

Ci­ty P­ress het eg­ter gis­ter be­rig dat Kod­wa aan hom ge­sê het: “Ons (die ANC) is skaam oor die mi­nis­ter se kom­men­taar, haar om­hel­sing van wat im­mo­reel en ’n on­wet­ti­ge be­sluit van die di­rek­sie is.

“Ons ver­ga­der Maan­dag (van­dag) met haar en die e­nig­ste mo­re­le ding wat ons van Bro­wn ver­wag, is om haar be­sluit (oor Mo­le­fe) te her­roep of om die di­rek­sie te ont­bind.”

Co­pe het ge­sê hy sal van­og­gend al­le in­gan­ge van E­s­kom se hoof­kan­toor, Me­ga­watt Park, ver­sper om te keer dat Mo­le­fe die per­seel be­tree. Den­nis Bloem, Co­pe-woord­voer­der, het ge­sê die par­ty sal “nooit toe­laat dat (Zu­ma se) on­eer­bie­di­ge re­ge­ring ons land ver­woes nie”.

“Ons het ge­noeg ge­had en is ge­reed om stand­punt in te neem teen hier­die bla­tan­te kor­rup­sie.”

In­tus­sen be­plan op­po­si­sie­par­tye om van­og­gend na die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof in Jo­han­nes­burg te stap in af­wag­ting van ’n be­slis­sing oor die UDM-aan­soek.

M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er, sal aan die op­tog deel­neem en het gis­ter ge­sê Zu­ma se amps­ter­myn is “’n ramp” wat ge­ken­merk word deur “on­grond­wet­lik­heid, kor­rup­sie en e­ko­no­mie­se on­rus”.

“Om die land vo­ren­toe toe te laat be­weeg, na kon­sti­tu­si­o­na­lis­me te­rug te keer en werk te skep, moet Zu­ma as pre­si­dent ver­wy­der word.”

Lyn­ne Bro­wn

B­ri­an Mo­le­fe

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.