Uit­sluit­sel van­dag oor Zu­ma

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Adv. S­haun A­bra­hams, na­si­o­na­le di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­gings (NDOV), moet teen van­dag aan­dui of hy pres. Ja­cob Zu­ma weens dié se rol in die N­kand­la-sa­ge gaan ver­volg of nie.

As A­bra­hams dít nie doen nie, kan reg­stap­pe teen hom ge­doen word om hom te dwing om ’n be­sluit daar­oor te neem.

Die DA se reg­span het vroe­ër aan A­bra­hams in dié ver­band ge­skryf.

M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er, het gis­ter ge­sê die DA het sy reg­span ver­le­de week op­drag ge­gee om nog een keer met die NDOV in ver­band met dié aan­ge­leent­heid in ver­bin­ding te tree.

“Dit volg op die agt klag­te wat ek in 2014 teen Zu­ma aan­han­gig ge­maak het. Se­dert ek dit ge­doen het, het ek in ’n reeks par­le­men­tê­re vrae aan so­wel die mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te as die mi­nis­ter van po­li­sie oor die sta­tus van die klag­te na­vraag ge­doen.

“D­rie jaar lank is ek van bak­boord na stuur­boord ge­stuur in my stre­we om te ver­se­ker dat Zu­ma aan­spreek­lik ge­hou word om­dat hy o­pen­ba­re geld ge­bruik het om vir hom­self ’n pa­leis te bou.”

Vol­gens Mai­ma­ne was die mi­nis­ter van po­li­sie se mees on­lang­se re­ak­sie dat die on­der­soek “af­ge­han­del” is.

“Die mi­nis­ter het ver­der ge­gaan deur te sê die saak­dos­sier is op 21 Au­gus­tus 2015 oor­han­dig aan die kan­toor van die NDOV, wat moet be­sluit of daar ver­volg sal word of nie. Dié be­sluit deur die NDOV is steeds han­gend.”

Mai­ma­ne het ge­sê dit is dui­de­lik dat die po­li­sie en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) hul voe­te ge­sleep het wat dié aan­ge­leent­heid be­tref, heel waar­skyn­lik om Zu­ma te be­skerm, ter­wyl die­ge­ne wat hom tot ver­ant­woor­ding wil roep, be­dreig word deur die moont­lik­heid dat hul­le hul loop­ba­ne juis as ge­volg van dié stre­we kan knie­hal­ter.

“Dit is nooit wens­lik om die ho­we in kwes­sies van dié aard te na­der nie, maar as ver­vol­ging son­der vrees of be­guns­ti­ging in ge­bre­ke bly, ver­eis dit dat ons die saak na die reg­bank laat es­ka­leer.

“Ja­cob Zu­ma is nie ver­he­we bo die reg nie en as daar ’n saak is ten op­sig­te waar­van hy ant­woor­de moet ver­skaf, moet hy sy dag in die hof kry en tronk­straf uit­dien as hy skul­dig be­vind word.”

Vol­gens Mai­ma­ne word Zu­ma se ter­myn in die U­nie­ge­bou be­vlek met “ir­ra­si­o­ne­le, on­wet­ti­ge en on­grond­wet­li­ke” op­tre­de en moet hy nog ten vol­le daar­voor ver­ant­woor­ding doen.

“Ons as die DA sal nie op­hou om kor­rup­sie in so­wel die o­pen­ba­re as die pri­va­te sek­tor te be­veg nie tot­dat dit to­taal uit­ge­roei is, om­dat al­le da­de van kor­rup­sie van die men­se, ver­al ar­mes, steel.”

In­tus­sen het Lu­vu­yo M­fa­ku, NVG­woord­voer­der, gis­ter be­ves­tig dat die ver­vol­gings­ge­sag die be­trok­ke brief van die DA op 9 Mei ont­vang het.

“Ons sal hul pro­ku­reurs van­dag in dié ver­band antwoord.”

Adv. S­haun A­bra­hams

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.