Re­ge­ring ‘ge­reed om kor­rup­sie te pak’

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Daar is “geen gron­de” vir die ne­ga­tie­we o­pen­ba­re per­sep­sies in SuidA­fri­ka dat die re­ge­ring be­sig is om die stryd teen kor­rup­sie te ver­loor nie.

Só het Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie, gis­ter ge­sê toe hy die re­ge­ring se jong­ste pro­gram teen kor­rup­sie, die teen­kor­rup­sie-be­spre­kings­do­ku­ment, in P­re­to­ria be­kend ge­stel het.

Dié do­ku­ment sal as rug­graat dien vir be­oog­de land­wye oor­leg­ple­ging met al­le sek­to­re van die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing wat uit­ein­de­lik moet lei tot die ont­wik­ke­ling van die land se eer­ste na­si­o­na­le teen­kor­rup­sie-stra­te­gie.

Ra­de­be is ty­dens die be­kend­stel­ling ver­ge­sel deur Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni, mi­nis­ter van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, en Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, wat saam met hom en an­der mi­nis­ters deel is van pres. Ja­cob Zu­ma se in­ter­mi­nis­te­ri­ë­le ko­mi­tee teen kor­rup­sie.

Ra­de­be het ge­sê die do­ku­ment is “die be­gin van ’n o­pen­ba­re kon­sul­ta­sie­pro­ses” oor hoe om kor­rup­sie in die staat en pri­va­te sek­tor uit te roei.

“As die re­ge­ring is ons deeg­lik be­wus van die om­vang van hier­die taak, so­wel as die diep­gaan­de skep­ti­sis­me en wyd­ver­sprei­de ne­ga­tie­we per­sep­sies waar­mee ons po­gings om kor­rup­sie te be­veg, be­skou word.

“Na ons mening is daar geen gron­de vir dié ne­ga­ti­wi­teit nie, ver­al as ’n mens al die pro­gram­me in ag neem wat ons al ge­reed het en die meer as be­skeie suk­ses­se wat ons in die stryd teen kor­rup­sie be­haal het.

“Ons ont­ken eg­ter nie die plaag van kor­rup­sie in ons mid­de nie. In hier­die ver­band is dit die moei­te werd om ook te ont­hou dat kor­rup­sie ’n wê­reld­wye ver­skyn­sel is en nie u­niek aan Suid-A­fri­ka is nie.”

Jeff Ra­de­be

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.