TV­li­sen­sie­geld: SAUK­kon­trak met fir­ma word ge­kan­sel­leer

Beeld - - Nuus -

Die SAUK se TV-li­sen­sie­de­par­te­ment het 164 per­so­neel­le­de, maar die kor­po­ra­sie het sy TV­li­sen­sie-in­vor­de­ring aan ’n swak pres­te­ren­de maat­skap­py toe­ge­ken.

Dit is een van die kon­trak­te wat die tus­sen­tyd­se raad sal be­ein­dig en wat fo­ren­sies on­der­soek sal word.

Die tus­sen­tyd­se raad het die par­le­ment ver­le­de week in­ge­lig oor ’n reeks fo­ren­sie­se on­der­soe­ke, in­slui­tend die ou­dit van ver­skeie twy­fel­ag­ti­ge kon­trak­te.

Van die ont­hul­lings was dat die SAUK voort­ge­gaan het om Lor­na Vi­si­on, die maat­skap­py wat li­sen­sie­geld in­ge­vor­der het, te ge­bruik, al het hy nie eens 50% van sy doel­wit be­reik nie.

Fe­be Pot­gie­ter-G­qubu­le, ’n lid van die tus­sen­tyd­se raad, sê die kon­trak sal voor sy ver­stry­kings­da­tum ge­kan­sel­leer word om geld te be­spaar. “Die SAUK het die ka­pa­si­teit om sy eie li­sen­sie­geld in te vor­der.”

John Ma­ti­sonn, nog ’n raads­lid, be­vraag­te­ken die in­slui­ting van her­nu­wings in die kon­trak.

“E­ni­ge boek­hou­er kan daar­op aan­dring dat jy nie her­nu­wings uit­kon­trak­teer nie, want dit ge­skied meest­al ou­to­ma­ties.

“Jy hoef ie­mand nie kom­mis­sie te be­taal vir her­nu­wings nie.

“Daar­om is ons se­ker dat die kon­trak nie kan voort­duur nie.”

Die SAUK gaan ook hui­di­ge kon­trak­te en toe­koms­ti­ge ver­hou­dings met sy me­de­din­gers Mul­tiC­hoi­ce en TNA Me­dia be­spreek.

Hof­sa­ke wat geen waar­de tot die kor­po­ra­sie toe­voeg nie, sal ge­staak word en Hlau­di Mot­soe­neng, voor­ma­li­ge be­dryfs­hoof, se tug­ver­hoor sal Woens­dag be­gin.

Die raad het ’n fo­ren­sie­se ou­dit van ver­kwis­ten­de uit­ga­wes tus­sen A­pril 2012 en Maart 2017 ver­soek. Die spe­si­a­le on­der­soek­een­heid sal al­le aan­stel­lings, be­vor­de­rings, sa­la­ris­ver­ho­gings en bo­nus­se wat stry­dig met die SAUK se be­leid is, on­der­soek, soos aan­ge­dui in die o­pen­ba­re be­sker­mer se ver­slag en die par­le­men­tê­re ad hoc-ko­mi­tee se fi­na­le ver­slag.

Die be­pa­ling oor 90% plaas­li­ke in­houd het SAUK se TV-af­de­ling ’n on­ge­ou­di­teer­de R183 mil­joen in ad­ver­ten­sie-in­kom­ste ge­kos en tot ’n ver­lies van so­wat R20 mil­joen vir ra­dio ge­lei. Dit sluit die R72 mil­joen uit wat aan­ge­gaan is om plaas­li­ke in­houd te ver­vang, sê die tus­sen­tyd­se raad. Die raad het geen be­son­der­he­de ver­skaf oor die fi­nan­si­ë­le in­spui­ting wat hy die re­ge­ring ge­vra het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.