Gra­de­ring: SAOU vra deur­sig­tig­heid

Beeld - - Nuus - Han­nes Kru­ger

Ve­r­ant­woord­ba­re on­der­wys gaan oor veel meer as pres­ta­sies, sê die SuidA­fri­kaan­se On­der­wy­sers­u­nie (SAOU), wat “erg on­ge­mak­lik” is oor Gau­teng se plan­ne om sy sko­le te gra­deer. Die be­sluit is kort­sig­tig, meen die vak­bond.

“Ons be­pleit ’n deur­sig­ti­ge be­na­de­ring en dat die on­der­wys­pro­fes­sie deel moet wees van die stre­we na be­te­ke­nis­vol­le on­der­wys en hoe suk­ses ge­de­fi­ni­eer kan word,” sê Chris Klopper, uit­voe­ren­de hoof van die SAOU.

Pa­ny­a­za Le­su­fi, Gau­teng­se LUR vir on­der­wys, het on­langs ge­sê die mees­te ou­ers weet nie wat­ter sko­le goed is nie.

Sko­le sal op ’n skaal van een tot vyf van goed tot swak ge­gra­deer word.

Klopper sê dit is ’n ge­ge­we dat se­ke­re sko­le be­ter as an­der sal vaar. Se­ke­re fak­to­re kan ’n im­pak op sko­le se ver­to­ning hê, soos of dit in ’n lan­de­li­ke of ste­de­li­ke ge­bied is, die maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de daar, die ou­ers se on­der­wys­peil en die ge­hal­te van die skool se in­fra­struk­tuur.

Die on­der­wy­sers se vak­ken­nis, die skool­be­heer­lig­gaam se be­voegd­heid en po­li­tie­ke of ben­de-ak­ti­wi­tei­te in die om­ge­wing het ook ’n in­vloed.

In an­der lan­de waar sko­le ge­gra­deer word, het sko­le toe­ne­mend net op die e­va­lu­e­rings­kri­te­ria ge­fo­kus en an­der as­pek­te ver­waar­loos, sê Klopper. “Dit is dus ’n eng pleks van ’n ho­lis­tie­se be­na­de­ring.”

Hy sê on­der­wy­sers by sko­le wat swak­ker vaar, sal boon­op ont­moe­dig raak “om­dat die as­pek­te wat die pres­ta­sie dryf bui­te hul be­heer is, on­ge­ag hoe hard hul­le werk”.

Vol­gens hom be­te­ken die be­gin­sel van be­te­ke­nis­vol­le on­der­wys “tog veel meer as suk­ses op be­paal­de vlak­ke”.

“Ons kri­tie­se be­na­de­ring be­te­ken hoe­ge­naamd nie dat ons ver­ant­woord­baar­heid en aan­spreek­lik­heid ne­geer nie. Ons be­pleit dit juis, maar die fo­kus moet net op die reg­te plek­ke wees.”

Ons be­pleit ’n deur­sig­ti­ge be­na­de­ring en dat die on­der­wys­pro­fes­sie deel moet wees van die stre­we na be­te­ke­nis­vol­le on­der­wys en hoe suk­ses ge­de­fi­ni­eer kan word.

— CHRIS KLOPPER

Chris Klopper, uit­voe­ren­de hoof van die Suid­A­fri­kaan­se On­der­wy­sers­u­nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.