Fed­s­as ‘reg’ vir van­dag se O­god­saak

Beeld - - Nuus - Han­nes Kru­ger

“Ons is ge­reed,” sê die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van Suid-A­fri­kaan­se Sko­le (Fed­s­as) oor die hof­saak oor gods­diens by sko­le wat van­dag in die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg be­gin.

Die Or­ga­ni­sa­sie vir Gods­diens­on­der­rig en De­mo­kra­sie (O­god) het die La­er­skool Rand­hart in Al­ber­ton, die La­er­skool Baan­bre­ker in Boks­burg, die La­er­skool Gars­fon­tein in P­re­to­ria, die Ho­ër­skool Lin­den in Jo­han­nes­burg, die Ho­ër­skool Oudts­hoorn en die Lan­gen­ho­ven Gim­na­si­um in Oudts­hoorn weens hul uit­sluit­lik Chris­te­li­ke gods­diens­be­leid voor die hof ge­daag.

Die saak word van van­dag tot Woens­dag aan­ge­hoor.

Fed­s­as tree na­mens die ses sko­le op.

Die mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, die mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te en die Na­ti­o­nal As­so­ci­a­ti­on for S­chool Go­ver­ning Bo­dies (NASGB) is saam met die ses sko­le re­spon­den­te in die saak.

Die vol­gen­de in­stan­sies het aan­soek ge­doen of is reeds toe­ge­laat as vrien­de van die hof (a­mi­cus cu­ri­ae):

■ Cau­se for Jus­ti­ce, wat die sko­le se stand­punt on­der­steun;

■ Die raad vir die be­vor­de­ring van die Suid-A­fri­kaan­se Grond­wet (Ca­sac), wat stand­punt teen die sko­le in­neem;

■ Die raad vir die be­vor­de­ring en be­sker­ming van gods­diens­reg­te, wat die sko­le se stand­punt on­der­steun;

■ A­friForum, wat die sko­le on­der­steun, maar nog nie for­meel toe­ge­laat is nie; en

■ So­li­da­ri­teit, wat die sko­le on­der­steun en be­plan om van­dag aan­soek te doen om as vriend van die hof toe­ge­laat te word.

Die Suid-A­fri­kaan­se On­der­wy­sers­u­nie (SAOU) is ook aan­vank­lik toe­ge­laat as vriend van die hof, maar het se­dert­dien aan die saak ont­trek.

O­god en Hans Pie­ter­sen, sy voor­sit­ter, wil hê die hof moet die ses sko­le se gods­diens­be­leid on­grond­wet­lik ver­klaar om­dat hul­le vol­gens hom teen an­der ge­lo­we dis­kri­mi­neer deur ’n en­ke­le gods­diens­ti­ge e­tos te aan­vaar.

Fed­s­as voer aan sko­le en skool­ge­meen­skap­pe moet ’n be­paal­de gods­diens­ti­ge e­tos kan kies en moet ge­du­ren­de skool­ak­ti­wi­tei­te be­paal­de gods­diens­te kan be­oe­fen “on­der­wor­pe aan die voor­waar­des wat in die Grond­wet en S­ko­le­wet daar­voor voor­ge­skryf is”.

Cau­se for Jus­ti­ce, ’n or­ga­ni­sa­sie son­der wins­be­jag wat hom vir men­se­reg­te be­y­wer, het vroe­ër ge­sê dié saak kan as ’n “keer­punt vir ge­loofs­vry­heid in Suid-A­fri­ka” be­skryf word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.