Eer­li­ke, pre­ten­sie­lo­se te­a­ter

Beeld - - Boeke -

Die dag is bros & Sand­ton Ci­ty groot­doop Wes­sel P­re­to­ri­us

PRO­TEA, R180

Wes­sel P­re­to­ri­us is as ak­teur as­ook dra­ma­turg so si­no­niem met kuns­te­fees­te soos koek­sis­ters by ’n kerk­ba­saar.

Pas het twee van P­re­to­ri­us se dra­ma­teks­te in een bun­del by Pro­tea ver­skyn.

Die dag is bros is in Ju­lie 2015 die eer­ste keer by die In­ni­bos Kuns­te­fees op­ge­voer. Dit ver­tel die ver­haal van El­sa, ’n eer­tyd­se lek­tor in A­fri­kaans, en haar ver­hou­ding met B­ri­an. El­sa se le­we is deur­spek met tra­ge­die.

Ná ’n voor­val wat El­sa se le­we hand­om­keer ver­an­der, vind sy he­ling in haar ver­hou­ding met dié voor­ma­li­ge jeug­mis­da­di­ger. B­ri­an het eg­ter ’n don­ker ge­heim wat di­rek met ge­beu­re in El­sa se le­we ska­kel.

B­ri­an vind in El­sa ’n men­tor en moe­der­fi­guur. Hul ge­deel­de lief­de vir A­fri­kaan­se po­ë­sie en ver­al dié van S­hei­la Cus­sons, bied aan al­bei ont­vlug­ting van hul trau­ma­tie­se ver­le­de.

P­re­to­ri­us slaag uit­mun­tend daar­in om ’n boei­en­de at­mos­feer te skep wat tot ’n on­ver­wag­se ont­kno­ping op B­ri­an se 18de ver­jaar­dag­par­ty­tjie lei.

Te­mas soos fa­mi­lie en ver­gif­nis word tot op die been oop­ge­kloof en selfs die mees op­ti­mis­tie­se ky­ker of le­ser se ge­loof in sy of haar me­de­mens word op die proef ge­stel. Die dra­ma le­wer so­si­a­le kom­men­taar op he­den­daag­se ge­beu­re in die so­si­aal-po­li­tie­ke be­stel in SuidA­fri­ka.

Sand­ton Ci­ty groot­doop is heel­wat lan­ger. Die ka­rak­ters se on­der­skeie per­soon­lik­he­de word die­per ont­gin en die fo­kus is meer op die di­a­loog as die han­de­ling self. Wan­neer ’n ma en haar twee dog­ters een og­gend in ’n win­kel­sen­trum ont­moet om die oud­ste dog­ter se ver­jaar­dag te vier, word die spreek­woor­de­li­ke Pan­do­ra-kis oop­ge­maak. Die kom­plek­se ver­hou­ding tus­sen ’n ma en haar dog­ters as­ook tus­sen sus­ters word op eer­li­ke en soms skok­ken­de wy­se ont­gin.

Hoe­wel die dra­ma aan­vank­lik teen ’n sta­di­ge tem­po be­gin, raak die ge­beu­re met­ter­tyd in­tens met woor­de­wis­se­lings tus­sen ma en dog­ters wan­neer her­in­ne­rin­ge op­ge­roep en die waar­heid ein­de­lik o­pen­baar word.

P­re­to­ri­us on­der­soek die trio se ver­hou­ding met me­kaar en in die pro­ses word e­mo­sies en ge­voe­lens op eer­li­ke wy­se ten toon ge­stel.

Die vraag rond­om ver­gif­nis kom weer aan bod. Die een dog­ter se sek­su­a­li­teit sluit te­ma­ties ook op ge­slaag­de wy­se aan by die dis­koers rond­om ho­mo­sek­su­a­li­teit. Met Sand­ton Ci­ty groot­doop slaag P­re­to­ri­us daar­in om te be­wys bloed kruip waar dit nie kan loop nie.

Dit is eer­li­ke, pre­ten­sie­lo­se te­a­ter son­der ’n oor­daad a­ka­de­mie­se tier­lan­tyn­tjies wat ken­mer­kend is aan die oor­gro­te ge­pu­bli­seer­de dra­ma­teks­te.

■ De­wald Koen do­seer A­fri­kaan­se let­ter­kun­de aan die Fort Ha­re-U­ni­ver­si­teit se Oos-Lon­den-kam­pus.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.