Bier­reus wil en­tre­pre­neurs só aan­moe­dig

Beeld - - Sakenuus - El­vi­ra Wood

Die bier­reus, An­he­u­ser-Busch InBev (AB InBev), wil van­jaar wéér en­tre­pre­neurs met twee kom­pe­ti­sies help.

Die SAB S­tig­ting, AB InBev se af­de­ling in Suid-A­fri­ka wat ver­al op die be­mag­ti­ging van Suid-A­fri­ka­ners deur en­tre­pre­neur­skap fo­kus, bied twee kom­pe­ti­sies waar en­tre­pre­neurs on­der­skei­de­lik R1,2 mil­joen en R500 000 as wen­ners kan ver­dien.

Die kom­pe­ti­sie waar daar op maat­skap­li­ke in­no­va­sie ge­fo­kus word, bied aan en­tre­pre­neurs, klein­sa­ke en an­der on­der­ne­mings wat aan die be­gin­fa­se van ’n pro­jek of pro­duk is om ’n maat­skap­li­ke pro­bleem mee op te los die kans om die groot prys van R1,2 mil­joen te wen.

“Ons de­fi­ni­eer maat­skap­li­ke in­no­va­sie as in­no­va­sie wat so­wel ’n vol­hou­ba­re sa­ke­mo­del as ’n meet­ba­re maat­skap­li­ke im­pak de­mon­streer,” sê B­rid­git E­vans, di­rek­teur van die s­tig­ting.

“Ons is die af­ge­lo­pe se­we jaar wat ons die kom­pe­ti­sie aan­bied, baie be­ïn­druk deur die ge­hal­te en ka­li­ber van i­dees wat aan ons voor­ge­lê is. Dit strek oor ve­le sek­to­re van ge­sond­heid, om­ge­wing en on­der­wys,” sê sy.

In 2016 was die wen­ner L­cert, of te wel Low Cost E­du­ca­ti­o­nal Ro­bo­ti­cs Toys. L­cert is deur Nt­ha­to Mo­a­gi, ’n in­ge­ni­eur wat in So­we­to ge­bo­re en groot­ge­word het, ont­werp.

Die nu­we kom­pe­ti­sie waar ge­stremd­heids­be­mag­ti­ging die fo­kus­punt van nu­we pro­jek­te moet wees, is van­jaar in sy t­wee­de jaar.

En­tre­pre­neurs moet hier in­no­ve­ren­de op­los­sings bied wat dit vir ge­strem­des moont­lik maak om aan die e­ko­no­mie deel te neem, of om hul le­wens­kwa­li­teit oor die al­ge­meen te ver­be­ter.

Me­gan Gil­jam van dLa­la Po­si­ti­o­ner was die wen­ner van die R500 000-prys in 2016. Die pro­duk wat sy ont­werp het, help kin­ders met fi­sie­ke ge­stremd­he­de om oor ’n 24-uur tyd­perk hul pos­tuur in ’n sit­ten­de, staan­de of lê­en­de po­si­sie te hand­haaf. Dit help hul­le om mo­bi­li­teit in hul ge­wrig­te te hand­haaf en ver­be­ter ’n ge­son­de leef­styl.

En­tre­pre­neurs kan tot

25 Mei op die s­tig­ting se web­werf, www.sabfoun­da­ti­on.co.za, aan­soek doen. Ná die slui­tings­da­tum sal ’n pa­neel be­oor­de­laars die aan­soe­ke oor­weeg en ’n kort­lys van 25 en­tre­pre­neurs saam­stel.

Nt­ha­to Mo­a­gi, L­cert se ont­wer­per, het in 2016 R1,2 mil­joen vir sy pro­jek ge­wen. Fo­to: SAB S­TIG­TING

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.