‘Ge­loof in sko­le sluit al­tyd uit’

Leer­lin­ge kan hul­le ver­skoon, hoor hof

Beeld - - Voorblad - Je­a­nel­le G­rey­ling

Dit is on­ver­my­de­lik dat som­mi­ge leer­lin­ge uit­ge­sluit sal word, of ’n skool nou een of ver­skeie gods­diens­te be­vor­der of se­ku­lêr is.

So voer die ses sko­le aan wat voor die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg ge­daag word oor hul uit­sluit­lik Chris­te­li­ke gods­diens­be­leid.

Die Or­ga­ni­sa­sie vir Gods­diens­on­der­rig en De­mo­kra­sie (O­god) het vroe­ër aan­ge­voer waar­om die hof die ses sko­le se gods­diens­be­leid on­grond­wet­lik moet ver­klaar.

Hul­le is die La­er­skool Rand­hart in Al­ber­ton, die La­er­skool Baan­bre­ker in Boks­burg, die La­er­skool Gars­fon­tein in P­re­to­ria, die Ho­ër­skool Lin­den in Jo­han­nes­burg, die Ho­ër­skool Oudts­hoorn en die Lan­gen­ho­ven Gim­na­si­um, ook in Oudts­hoorn.

Die mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, die mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te en die Na­ti­o­nal As­so­ci­a­ti­on for S­chool Go­ver­ning Bo­dies (NASGB) is ook re­spon­den­te in die saak. Die mi­nis­ter van jus­ti­sie is ’n re­spon­dent om­dat dit ’n grond­wet­li­ke kwes­sie is.

Adv. Jo­han du Toit SC het na­mens

die sko­le aan­ge­voer hul gods­diens­be­leid weer­spie­ël dié van die ge­meen­skap­pe waar­in hul­le is. Die leer­lin­ge wat nie aan gods­diens­be­dry­wig­he­de wil deel­neem nie, het die keu­se om hul­le te ver­skoon.

“Die stel­sel werk. Al­mal gaan na­tuur­lik nie ge­luk­kig daar­oor wees nie, maar dit werk,” het Du Toit ge­sê.

Die al­ter­na­tief is dat net leer­lin­ge wat godsdiens wil be­oe­fen die ge­leent­he­de by­woon.

Dié op­sie gaan vol­gens Du Toit “nie ’n we­sen­li­ke ver­skil maak” nie om­dat ’n leer­ling dan steeds moet “aan­dui hy is nie deel van die hoof­stroom nie”.

So ’n leer­ling kan dan steeds as een van die “an­der” ge­ï­den­ti­fi­seer word, het hy aan­ge­voer.

Reg­ters Co­lin La­mont, Wil­lem van der Lin­de en Ti­na Si­wen­du het kort-kort vrae ge­stel.

Van der Lin­de het ’n be­leid voor­ge­stel dat al­le gods­diens­te be­vor­der word.

Du Toit het ge­sê 16 leer­lin­ge aan die La­er­skool Baan­bre­ker het nie aan­ge­dui wat­ter godsdiens hul­le wil be­oe­fen nie.

Die skool kan nie druk op die leer­lin­ge plaas om dié in­lig­ting te gee nie, “want dan raak dit selfs on­ge­mak­li­ker”.

“So hoe ak­kom­mo­deer ’n mens al die leer­lin­ge as som­mi­ge nie hul godsdiens be­kend wil maak nie?” het Du Toit ge­vra.

Hy het vol­ge­hou die hui­di­ge stel­sel werk die bes­te, mits we­der­syd­se re­spek tus­sen leer­lin­ge van ver­skil­len­de ge­loofs­groe­pe ge­kweek word. Dit is vol­gens Du Toit reeds die ge­val by die La­er­skool Baan­bre­ker en die Ho­ër­skool Oudts­hoorn.

Adv. H.B. Ma­rais, vir O­god, het vroe­ër aan­ge­voer die i­dee is nie dat al­le godsdiens uit sko­le ver­wy­der word nie.

Leer­lin­ge moet toe­ge­laat kan word om ná skool by­voor­beeld ge­beds­by­een­koms­te op die skool­per­seel te hou.

“Die skool mag net nie godsdiens be­vor­der nie – dit moet van die leer­lin­ge af kom.”

Van der Lin­de het ge­vra waar­om Ma­rais aan­voer dat ’n skool nie toe­ge­laat mag word om net een gods­diens­ti­ge e­tos te aan­vaar nie.

“Weens dwang, u E­de­le. “Die oom­blik dat ’n skool met ’n se­ke­re ge­loof i­den­ti­fi­seer, kom dwang in,” het Ma­rais ge­ant­woord.

Die ver­rig­tin­ge gaan van­dag voort.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.