‘M­be­te kan nie teen NV be­sluit’

Beeld - - Nuus -

Ba­le­ka M­be­te, spea­ker, kan nie teen ’n be­sluit van die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV) op­tree en een­sy­dig ’n ge­hei­me stem­ming toe­laat nie.

Die NV het “in sy wys­heid” be­sluit om nie ge­hei­me stem­brie­we te ge­bruik om oor ’n mo­sie van wan­troue in pres. Ja­cob Zu­ma te stem nie, het adv. Ma­rumo Moe­ra­ne SC gis­ter na­mens M­be­te in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ge­sê.

M­be­te en Zu­ma staan die UDM se aan­soek teen om di­rek­te toe­gang tot die hof te kry en te vra om art. 102 van die Grond­wet te in­ter­pre­teer.

In ’n sta­di­um wou hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng by Moe­ra­ne weet waar­om dit no­dig is dat ver­kie­sings in die ge­heim ge­hou word.

Moe­ra­ne het ge­sê hy ver­on­der­stel dis om e­ni­ge ne­ga­tie­we in­vloed op die kie­ser uit te s­ka­kel. “By­voor­beeld, om nie saam met jou werk­ge­wer stem­bus toe te gaan en sý op­drag daar uit te voer nie.”

Adv. Ish­ma­el Se­me­nya SC, na­mens Zu­ma, het ge­sê die ap­pli­kan­te se ar­gu­ment dat die NV nie die uit­voe­ren­de ge­sag ver­ant­woord­baar kan hou in ’n oop stem­ming oor ’n mo­sie van wan­troue nie, is nie lo­gies nie.

“Daar kan nie on­be­hoor­li­ke in­men­ging (by LP’s) in ’n oop stem­ming wees nie.”

Hy het ge­sê as daar ’n ri­si­ko van in­ti­mi­da­sie van LP’s is, moet die LP’s na die par­le­ment se re­ëls­ko­mi­tee gaan en sê: “Hier is ’n ri­si­ko (van in­men­ging).”

Dít is hoe dit op­ge­los word – nie deur die hof te vra om te be­slis oor ’n “drei­gen­de” ri­si­ko nie.

Se­me­nya het ge­sê die uit­voe­ren­de ge­sag kan steeds ver­ant­woord­baar ge­hou word in ’n oop stem­ming en “dit gaan ’n bie­tjie te ver” as die ap­pli­kan­te aan­voer dit kan nie ge­beur nie.

Moe­ra­ne het ge­sê stem­ming vind plaas in­ge­vol­ge re­ëls 103 en 104 van die NV.

Krag­tens re­ël 103 moet die LP’s se na­me en stem­me in die no­tu­le van die ver­rig­tin­ge ge­druk word. Dít sluit die moont­lik­heid van ’n ge­hei­me stem­ming uit.

Die spea­ker het in hof­stuk­ke ge­sê toe die re­ëls des­tyds ge­wy­sig is, is ’n be­pa­ling vir ’n ge­hei­me stem­ming voor­ge­stel, maar die NV het dit nie aan­vaar nie.

“M­be­te is on­der­wor­pe aan die NV se be­slui­te,” het Moe­ra­ne ge­sê.

Art. 102 van die Grond­wet gee die NV net die mag om ’n mo­sie van wan­troue te laat deur­gaan. Die stem­pro­ses vir so ’n mo­sie word be­heer deur die NV se re­ëls.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.