‘Ver­skaf die ban­de, Trump!’

Pre­si­dent se kwaai twiet lei tot storm

Beeld - - Wêreld­ Beeld -

A­me­ri­kaan­se wet­ge­wers doen ’n be­roep op pres. Do­nald Trump om band­op­na­mes van ge­sprek­ke met Ja­mes Co­mey, af­ge­dank­te FBI-hoof, te oor­han­dig en so­doen­de op ’n kon­fron­ta­sie met die Wit­huis af­ge­stuur, ter­wyl die De­mo­kra­te dit oor­weeg om ’n stem­me­ry oor Co­mey se op­vol­ger te boi­kot.

Trump het ’n po­li­tie­ke storm ont­ke­ten deur Co­mey ver­le­de week af te dank.

Die fe­de­ra­le speur­diens (FBI) on­der­soek be­weer­de Rus­sie­se in­men­ging in die A­me­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­sing en moont­li­ke ban­de tus­sen Rus­land en die Trump-veld­tog.

De­mo­kra­te be­skul­dig Trump daar­van dat hy die FBI-on­der­soek

pro­beer dwars­boom en vra ’n on­der­soek na die aan­ge­leent­heid.

Trump sê hy het Co­mey in die pad ge­steek om­dat hy sy werk nie goed ge­doen het nie en die on­der­steu­ning van die FBI-per­so­neel ver­loor het.

In ’n ui­ters on­ge­wo­ne stap het Trump ver­le­de week blyk­baar op Twitter te ken­ne ge­gee dat hy band­op­na­mes van ge­sprek­ke met Co­mey het: “Ja­mes Co­mey moet hoop daar is nie ‘ban­de’ van ons ge­sprek­ke nie voor­dat hy goed aan die me­dia uit­lap.”

Die Re­pu­bli­kein­se se­na­tor Lind­sey Gra­ham van Suid-Ca­ro­li­na sê die Wit­huis moet die lug sui­wer oor of sul­ke band­op­na­mes be­staan.

“As daar ban­de van so ’n ge­sprek is, moet hul­le ver­skaf word,” het Gra­ham op NBC se pro­gram Meet the P­ress ge­sê.

As daar band­op­na­mes is, is dit on­ver­my­de­lik dat ’n las­brief uit­ge­reik sal word om dit te be­kom en dat die Wit­huis dit sal moet ver­skaf, het die Re­pu­bli­kein­se se­na­tor Mi­ke Lee van U­tah aan die pro­gram Fox News Sun­day ge­sê.

Lee, wat op Trump se lys van moont­li­ke kan­di­da­te was om reg­ter An­to­nin S­ca­lia van die hoog­ge­regs­hof te ver­vang, sê ook om ge­sprek­ke in die Wit­huis op te neem “is nie nood­wen­dig die bes­te i­dee nie”.

Trump se uit­la­tings oor band­op­na­mes het die De­mo­kra­te laat eis dat ’n on­af­hank­li­ke on­der­soek in­ge­stel word na Rus­land se be­weer­de in­men­ging in die pre­si­dents­ver­kie­sing.

C­huck S­chu­mer, die De­mo­kra­te se lei­er in die se­naat, het op CNN se pro­gram S­ta­te of the U­ni­on ge­sê men­se sal ’n sug van ver­lig­ting slaak as ’n spe­si­a­le, on­af­hank­li­ke aan­kla­er Co­mey on­der­soek.

Fo­to: AP

Ja­mes Co­mey

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.