Vi­sums vir A­fri­ka­ne dalk ge­los

SA wil ge­skool­de men­se, sa­ke­lui lok

Beeld - - Nuus - – News24

Suid-A­fri­ka be­plan om met­ter­tyd bur­gers van al­le A­fri­ka­lan­de son­der vi­sums toe te laat, maar eers sal dit net “ver­trou­de rei­si­gers”, soos di­plo­ma­te, amp­te­na­re, sa­ke­lui, a­ka­de­mi­ci en stu­den­te, geld.

As die ri­si­ko be­staan dat die be­soe­ker te lank sal bly of dat be­drei­gings soos ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad, ter­ro­ris­me of po­li­tie­ke on­rus ter spra­ke is, sal vi­sums no­dig wees, as­ook vir men­se van lan­de “wat ’n groot ge­tal bur­gers het wat die a­siel­stel­sel mis­bruik”.

Lui­dens ’n wit­skrif van die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke oor in­ter­na­si­o­na­le mi­gra­sie is die vi­sie vir A­fri­ka dat sy bur­gers “vry­e­li­ker oor lands­gren­se heen kan be­weeg, han­del op die vas­te­land aan­ge­moe­dig word en gro­ter in­te­gra­sie en ont­wik­ke­ling plaas­vind”.

Die wit­skrif is ses we­ke ge­le­de deur die ka­bi­net goed­ge­keur.

Daar sal sterk ge­fo­kus word op stap­pe om ge­skool­de mi­gran­te te lok. Daar sal ’n spe­si­a­le be­de­ling wees vir ge­skool­de mi­gran­te van die Sui­der-A­fri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­ge­meen­skap en ei­e­naars van on­der­ne­mings.

Vi­sums sal op ’n kwo­ta­grond­slag aan on­ge­skool­de mi­gran­te ge­gee word.

H­len­gi­we Mk­hi­ze, mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke, sal die be­plan­de im­mi­gra­sie­be­de­ling na ver­wag­ting mô­re in haar be­gro­tings­re­de in die par­le­ment ver­dui­de­lik.

Dit sal dan waar­skyn­lik teen vol­gen­de jaar wet kan word.

Lui­dens die wit­skrif het A­fri­ka­ne vi­sums vir 55% van die lan­de op die vas­te­land no­dig en dit is on­houd­baar.

Bur­gers van A­fri­ka­lan­de kan in net 25% van hul buur­lan­de ’n vi­sum by hul aan­koms kry en in 20% van die A­fri­ka­lan­de is vi­sums nie no­dig nie.

Die op­hef­fing van vi­sums vir be­soe­kers van an­der A­fri­ka­lan­de moet wel ver­sig­tig ge­skied, lui die do­ku­ment.

Die A­fri­ka-U­nie (AU) het ver­le­de jaar ’n “A­fri­ka-pas­poort” be­kend ge­stel. Die doel is om vi­sum­ver­eis­tes vir al­le A­fri­ka­bur­gers teen 2018 op te hef.

Suid-A­fri­ka se im­mi­gra­sie­be­leid gaan van ’n ad­mi­nis­tra­tie­we na ’n vei­lig­heids­ge­gron­de be­na­de­ring oor­ska­kel, lui die do­ku­ment.

Bur­gers van an­der A­fri­ka­lan­de moet Suid-A­fri­ka son­der ’n vi­sum kan bin­ne­gaan waar daar we­der­syd­se oor­een­koms­te is.

Daar sal op stan­daar­de oor­een­ge­kom moet word vir die be­stuur van im­mi­gra­sie, gren­se en die re­gis­tra­sie van mi­gran­te.

Lui­dens die wit­skrif is daar ’n “groot in­stro­ming” van half­ge­skool­de en on­ge­skool­de mi­gran­te wat nie vi­sums of per­mit­te in­ge­vol­ge die ge­wo­ne im­mi­gra­sie­stel­sel kan kry nie.

Dit het ne­ga­tie­we ge­vol­ge, soos die mis­bruik van die stel­sel vir a­siel­soe­kers, die uit­bui­ting van wer­kers en ’n toe­na­me in kor­rup­sie deur po­li­sie- en an­der be­amp­tes.

H­len­gi­we Mk­hi­ze

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.