Job en mens se ly­ding deel van gro­ter kos­mie­se dra­ma

Beeld - - Kommentaar -

Re­tha P­re­to­ri­us, Fa­e­rie G­len

Ek ver­wys na Chris­ti­na Land­man se ar­ti­kel oor mens­li­ke ly­ding en ge­loof, soos uit­ge­beeld in die flieks The S­hack en Si­len­ce.

Ek is op die oom­blik be­sig om Di­sap­point­ment with God: Three Qu­e­s­ti­ons No One A­sks Aloud deur P­hi­lip Yan­cey te be­stu­deer.

Die drie vrae is: Is God on­reg­ver­dig? Is God stil? Is God ver­bor­ge?

Ek is self deur ’n paar jaar van in­ten­se ly­ding, ek kan met Job i­den­ti­fi­seer. Nou het Yan­cey se boek oor my pad ge­kom en ek is deur die in­houd aan­ge­spreek.

In die eer­ste helf­te van die boek word God se we­se deur ’n in­ten­se, chro­no­lo­gie­se stu­die van die By­bel ge­o­pen­baar.

Vol­gens Yan­cey pro­beer God nie skep­ti­ci oor­rom­pel met deur­lo­pen­de won­der­wer­ke nie. Hy pro­beer eer­der om te ver­soen: om men­se lief te hê en deur hul­le be­min te word. In die eer­ste deel van die ge­skie­de­nis sien ons God die Va­der wat soos ’n ou­er vir sy volk sorg, daar­na God die Seun in die Nu­we Te­sta­ment wat die wil van die Va­der van on­der af ge­leer het, as mens, eer­der as deur op­drag­te van bo. Daar­na is die Gees aan ons ge­gee wat ons met die let­ter­li­ke teen­woor­dig­heid van God ver­vul.

Die ver­loop hier­bo is God se stand­punt, maar laat ons met die vraag: Wat is die mens se stand­punt – wat het ons die reg om van God te ver­wag?

Daar­voor het Yan­cey na die boek Job ge­draai – en ge­vind dat Job nie gaan oor ly­ding nie, maar oor ge­loof in sy lou­ter­ste vorm.

Die boek Job lyk soos ’n diep­gaan­de ver­woor­ding van mens­li­ke te­leur­stel­ling, maar han­del eint­lik oor die vraag: Wie is Job wan­neer hy seer­kry? Hoe re­a­geer hy?

Job is die hoof­ka­rak­ter in ’n kos­mie­se dra­ma wat in hoof­stuk­ke 1 en 2 af­speel. Dit is ’n kyk in die on­sig­ba­re wê­reld, soos ook O­pen­ba­ring 12 is. Die bood­skap van groot hoop vir ons is dat die ge­loof van ’n en­ke­le mens baie swaar weeg en ons re­ak­sie op be­proe­wing maak saak.

Wan­neer ge­loof die moei­lik­ste en on­waar­skyn­lik­ste is, dan is ge­loof die no­dig­ste.

Die mens kan aan die groot Om­me­keer deel­neem om die kos­mos na sy oor­spronk­li­ke staat te her­stel.

Ons raak on­ge­dul­dig oor God se tyd­ta­fel en be­vraag­te­ken Sy wys­heid, maar ons is ge­kies om die pro­fe­te te help ver­vul.

Die boek Job ant­woord nie “Waar­om?” nie, maar vra eer­der: “Met wat­ter doel?”

Ons le­we voel soos ’n reg­te ge­veg, maar el­ke ge­loofs­daad weer­galm deur die heel­al.

Soos Chris­ti­na in haar ar­ti­kel sê: “. . . dis ’n pad waar­op ons mens­lik­heid vir God die be­lang­rik­ste is. Of so lyk dit.”

Chris­ti­na Land­man Fo­to: HER­MAN VERWEY

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.