Vol­struis­tak­tiek oor kor­rup­sie baat nie­mand

Beeld - - Kommentaar -

Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie, re­ken daar is geen gron­de vir die op­vat­ting dat die re­ge­ring sta­dig maar se­ker die stryd teen kor­rup­sie ver­loor nie. Óf Ra­de­be hou hom blind vir die fei­te óf hy is ge­heel en al on­in­ge­lig.

Oor­weeg ge­rus die vol­gen­de: Of­skoon geen kon­kre­te sy­fer be­staan oor hoe­veel geld Suid-A­fri­ka jaar­liks weens kor­rup­sie ver­loor nie, stel skat­tings dié be­drag op so­wat R800 mil­jard se­dert 1994.

Te mid­de van aan­dui­dings dat dié be­drag jaar­liks toe­neem, is daar ter­self­der­tyd sterk aan­dui­dings dat die re­ge­ring se wil en die o­wer­he­de se ka­pa­si­teit om die pro­bleem hok te slaan, erg aan die kwyn is.

Eer­stens is dit be­denk­lik wat­ter suk­ses met die pro­bleem be­haal kan word as 783 klag­te van kor­rup­sie steeds hang oor die kop van die ein­ste man wat die mo­re­le vaan­del in dié stryd be­hoort te dra – pres. Ja­cob Zu­ma.

T­wee­dens word die re­le­van­te on­der­soek- en ver­vol­gings­o­wer­he­de stel­sel­ma­tig ver­lam. In­dien daar e­ni­ge hoop kan wees om die stryd teen kor­rup­sie te wen, is dit nood­saak­lik dat die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag en die spe­si­a­le on­der­soek­een­heid doel­tref­fend hul werk doen. Die teen­oor­ge­stel­de is eg­ter aan die ge­beur.

As in­stel­lings soos dié nie ja­re lank lei­er­loos voort­ploe­ter nie, word hul­le ver­lam deur ty­de­li­ke aan­stel­lings of die pla­sing van po­li­tie­ke ma­ri­o­net­te in sleu­tel­pos­te. Boon­op ge­niet die in­stel­lings nie naas­ten­by die vlak van fi­nan­sie­ring wat no­dig sal wees om die kor­rup­sie­seer in Suid-A­fri­ka be­hoor­lik oop te steek nie.

As voor­ma­li­ge mi­nis­ter van jus­ti­sie is Ra­de­be puik ge­plaas om deeg­lik op die hoog­te te wees van die om­vang van die pro­bleem. Daar­om is sy ont­ken­nings nog meer ver­bys­te­rend.

Die ANC-nuk om ver­dag­te ka­ders kop­pig te be­skerm kom eg­ter van ver. Die ANC-LP’s in die par­le­men­tê­re reis­skan­daal het die sous­trein bly ry ter­wyl hul hof­saak aan die gang was. En van som­mi­ge is ná hul skul­dig­be­vin­ding nie ont­slae ge­raak nie.

Teen dié ag­ter­grond is dit dui­de­lik dat dit nie­mand baat om, soos Ra­de­be, die kop in die sand te steek oor die pro­bleem nie. Hier­die pro­bleem kan eers op­ge­los word na­dat die om­vang daar­van er­ken is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.