Dít doen A­fri­can­Eu­ro­pe­an In­da­ba

Beeld - - Kommentaar -

Jo­han de Vil­liers, A­fri­can­Eu­ro­pe­an In­da­ba, Am­ster­dam

BJ van der Walt (12.05) vra of my or­ga­ni­sa­sie “teen­stand teen Mos­lem-im­mi­gran­te en hul kul­tu­re­le waar­des in Ne­der­land” ver­werp.

Ons is uit­ge­spro­ke ten guns­te van ’n ge­son­de vlug­te­ling­be­leid in Eu­ro­pa. Im­mi­gra­sie staan los daar­van. Ons be­y­wer ons vir die op­vang van vlug­te­lin­ge en a­siel­soe­kers op die grond­slag van in­ter­na­si­o­na­le af­ge­spro­ke re­ëls, nie hul godsdiens nie.

Ons gee ons me­ning oor reg­se partye in Ne­der­land. Ons ak­sie teen­oor S­te­ve Hof­meyr se toe­spraak in Den Haag het ook sy reg­se gas­he­re be­ïn­vloed.

Ons pak kwes­sies soos mis­daad, on­der meer plaas­moord, by EU-po­li­ti­ci en die VN in Genè­ve aan. Ek het ook nog nooit die A­fri­ka­ner­ge­skie­de­nis as be­smet of af­sku­we­lik be­skryf nie, maar on­der­skei­de­lik wel die vier­kleur­vlag wat die VF Plus ge­bruik en die AWB-Bop­hut­hats­wa­na-voor­val.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.