Wie het die po­li­tie­ke mag in Suid­A­fri­ka?

Beeld - - Middelblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die de­ba­kel oor B­ri­an Mo­le­fe en E­s­kom op­per weer die vraag wie eint­lik die po­li­tie­ke mag in Suid-A­fri­ka het.

Die ANC se stan­daard­ant­woord is dat die par­ty se kol­lek­tie­we lei­ers­korps die be­heer uit­oe­fen. Die woe­lin­ge om Mo­le­fe het keer op keer die teen­oor­ge­stel­de be­wys.

Die ANC was Vry­dag saam met op­po­si­sie­par­tye uit die veld ge­slaan toe dit rug­baar word dat Mo­le­fe van gis­ter af weer die sep­ter swaai by E­s­kom, met sy hoogs wins­ge­wen­de steen­kool­kon­trak­te en toe­koms­ti­ge kern­krag­tran­sak­sie.

Dié skuif het ge­beur na­dat Mo­le­fe se­dert Fe­bru­a­rie ’n ANC-LP was.

Toe dit be­kend word, is die ANC klaar­blyk­lik on­kant be­trap en moes stert tus­sen die be­ne ver­kon­dig dat dit “jam­mer­lik en roe­ke­loos” is.

Het Lut­hu­li-huis of die ANC-kou­kus nie voor­af ge­weet een van sy eie LP’s be­dank nie? Klaar­blyk­lik nie.

Dit her­in­ner aan pres. Ja­cob Zu­ma se ka­bi­net­s­kom­me­ling op 31 Maart, waar­na se­ni­or ANC-lei­ers in die o­pen­baar ge­sê het dat die ANC-lei­ers­korps nie voor­af oor die nu­we mi­nis­ters en ad­junk­mi­nis­ters ge­raad­pleeg is nie. Daar is selfs ge­sê die lys is “ie­wers an­ders” op­ge­stel.

Die af­ge­lo­pe na­week het die ANC Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings en po­li­tie­ke baas van E­s­kom, “op­drag” ge­gee om die Mo­le­fe-sa­ge aan Lut­hu­li-huis te ver­dui­de­lik. Dit blyk ska­de­be­heer te wees vir ’n par­ty wat al hoe meer lyk as­of sy amp­te­li­ke be­slui­te “ie­wers” na­by ’n sje­bien ge­neem word.

Die ANC is ver­le­de week ver­der on­kant be­trap toe Syl­via Lu­cas, Noord-Kaap­se pre­mier, haar uit­voe­ren­de raad ’n dag voor die pro­vin­si­a­le ver­kie­sings­kon­gres ge­skom­mel het son­der om met Lut­hu­li-huis daar­oor te praat.

Die ANC-re­ak­sie daar­op? “Haar on­ge­brei­del­de ar­ro­gan­sie is ’n ver­raai­ing van ver­troue in die ANC, wat haar as pre­mier aan­ge­stel het.”

En dit lyk as­of nie­mand be­hal­we Lut­hu­li-huis die re­ëls oor die par­ty se op­volg­de­bat na­kom nie.

Die staan­de be­vel daar­oor is dat dit net be­spreek kan word so­dra dit amp­te­lik ge­o­pen is. Dit word ge­ïg­no­reer deur die ANC se vrou­e­li­ga, sy jeug­li­ga en nou ook Zu­ma. Hy het Son­dag in K­waZu­lu-Na­tal amp­te­lik sy steun aan dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, sy voor­ma­li­ge vrou, toe­ge­sê om die vol­gen­de ANC-lei­er te word. Weer is die ANC tjoep­stil.

Wie oe­fen dus die po­li­tie­ke be­heer uit?

Die ANC se al­li­an­sie­ven­noot die SAKP skryf kort ná die Mo­le­fe-aan­kon­di­ging hy is “erg ont­steld oor al hoe dui­de­li­ker be­wy­se van ’n roe­ke­lo­se, pa­ra­si­tie­se net­werk in die re­ge­ring en die ANC wat bui­te kol­lek­tie­we dis­si­pli­ne van die ka­bi­net of die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee en an­der grond­wet­li­ke struk­tu­re op­tree”.

“Wat meer is, is dat dit blyk dié net­werk het Zu­ma se steun, o­pen­lik of in die ge­heim.”

Dit toon dui­de­lik dat po­li­tie­ke mag in Suid-A­fri­ka nie meer in Lut­hu­li-huis ge­se­tel is nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.