Skry­wers uit al­le oor­de by li­te­ra­tuur­fees in Bloem

Beeld - - Kuns & Vermaak - El­re­tha B­ritz

Die tal­le toon­aan­ge­wen­de skry­wers van Suid-A­fri­ka en die bui­te­land wat aan die twee­de Vry­staat Li­te­ra­tuur­fees op die Vry­staat Kuns­te­fees deel­neem, ge­tuig van hoe ge­sog die ge­leent­heid in ’n kort tyd­jie ge­word het.

Dit vind van 17 tot 22 Ju­lie op die kam­pus van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) in Bloem­fon­tein plaas.

Van die be­kend­ste deel­ne­men­de Suid-A­fri­kaan­se skry­wers is Bet­ti­na Wyn­gaard, Ru­die van Rens­burg, E­tien­ne van Heer­den, Ko­bus Gal­lo­way (I­dees vol vrees), Na­o­mi Mey­er (Web), Le­on van Nier­op, Jo­han van Wyk (So is dit nou), Erns Grund­ling (El­ders), He­melBe­sem, Her­mann Gi­li­o­mee, He­le­na Hugo en An­ne­lie Bo­tes (Lug­kas­teel).

Die in­ter­na­si­o­na­le skry­wers kom van Bel­gië, Ne­der­land, Roe­me­nië, Ke­nia, Zam­bië en Botswa­na.

In een van die ses­sies waar­in ten­den­se in die li­te­ra­tuur be­spreek word, sal Mi­ke Ni­col, Mar­tin S­teyn en Wyn­gaard die ont­wik­ke­ling van die mis­daad­gen­re ná 1994 in Suid-A­fri­ka deur­trap.

Mi­cha­el le Cor­deur en Wan­nie Car­stens lê die af­ge­skeep­te bruin stem in A­fri­kaans bloot aan die hand van hul boek Ons kom van vêr, ter­wyl nie­fik­sie­skry­wers soos An­to­ny Alt­be­ker, Paul M­cNal­ly en Ace Mo­loi in Niks an­ders as die waar­heid? kyk hoe die werk­lik­heid neer­ge­skryf word.

Ak­tu­eel

Ru­da Land­man, die be­ken­de te­le­vi­sie­aan­bie­der, sal weer die daag­lik­se aan­bie­dings met ak­tu­e­le ge­sprek­ke in­lei.

Dit sluit ’n on­der­houd in met He­len Zil­le oor haar po­li­tie­ke loop­baan, ’n ge­sprek met Bill Nas­son en Hen­nie van Vuur­en oor les­se uit die ge­skie­de­nis, ’n be­sin­ning oor die be­sker­ming van ons bro­se de­mo­kra­sie met Ri­chard Pit­hou­se, Ni­ren Tol­si en Ralph Mat­hek­ga, as­ook ’n on­der­houd met T­han­de­ka G­qubu­le oor haar ou­to­bi­o­gra­fie oor die vo­ri­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, T­hu­li Ma­don­se­la.

Van­jaar se li­te­ra­tuur­te­ma is “Tuis­koms” en om be­te­ke­nis aan dié ge­la­de woord te gee sal on­der an­de­re Braam de V­ries, Da­niel Hugo, Mo­loi, Alf­red S­chaf­fer, Niq Mhlon­go en Wil­lem An­ker ge­dag­tes in ’n lang­ta­fel­ge­sprek uit­ruil.

Die Hul­de aan hel­de-reeks ver­eer af­ge­stor­we skry­wers wat nie ver­geet durf word nie, naam­lik Dot Ser­fon­tein, Jans Rau­ten­bach, A­dam S­mall en T­ho­mas Mo­fo­lo.

Ná die suk­ses van die eer­ste Sol Plaat­je-ge­denk­le­sing sal die

dig­ter An­tjie Krog, wat on­langs weer met die Hert­zog­prys be­kroon is, die twee­de le­sing aan­bied.

S­lyp ta­lent

Die fees bied weer ver­skeie ge­leent­he­de vir op­ko­men­de skry­wers en dig­ters om hul ta­len­te te s­lyp.

Hen­ning Pie­ter­se en Fran­cois S­mith, al­bei do­sen­te aan die UV, is die aan­bie­ders.

Daar is ook werk­ses­sies vir per­for­man­ce-dig­ters en ’n he­kel­werk­ses­sie na aan­lei­ding van die boek Hal­lo he­kel!

Kook saam

Ge­wil­de re­sep­te­boek­skry­wers wat ’n draai kom maak, is Ri­a­na S­chee­pers, Le­o­nie S­choltz en Ma­rie­tjie Koe­ke­moer met S­meul: Drie vroue, een kom­buis, en die ge­wil­de Koel­soem Ka­ma­lie en Flo­ri S­chrik­ker met hul nuut­ste boek, Soet­tand.

Woord met mu­siek

Dig­ters, skry­wers en mu­si­kan­te span in on­der meer Kla­wer, kwa­tryn & kon­kas saam met die be­kroon­de Bloem­fon­tein­se dok­ter-dig­ter, Gil­bert Gib­son, wat voor die kla­vier in­skuif. Die mu­si­kant Ri­ku L­ät­ti en me­de­kuns­te­naars ver­meng A­fri­kaan­se en Se­so­tho-mu­siek, en die Iran­nees-Ne­der­land­se skry­wer San­der Terp­huis sal met sy be­faam­de bre­ak­dan­ce die aan­dag steel.

S­chaf­fer, To­ast Coet­zer, Da­nie Ma­rais, I­het­te Ja­cobs, Ti­nus van S­ta­den, Hen­nie van Col­ler en A­dél S­teyn gaan van hul ge­dig­te voor­lees, ter­wyl Bi­bi S­lip­pers, An­dries Be­zui­den­hout, Tes­sa Mul­ler en an­der hul woord­kuns met A­fro-fu­tu­ris­tie­se klan­ke meng.

Op­ko­men­de dig­ters kan met prys­geld weg­stap in Na­ked Poe­try Slam, waar­in die bes­te bek­veg­ter aan­ge­wys word.

Blo­kraai­toer­nooi

Blo­kraai­foen­di’s kan hul slag in die twee­de na­si­o­na­le Blo­kraai­toer­nooi (in sa­me­wer­king met RSG en XWord) wys.

Uit die bui­te­land

An­der bui­te­land­se skry­wers wat die Vry­staat Li­te­ra­tuur­fees by­woon, is: Chris­ti­ne Ot­ten (Ne­der­land), Rob van der Veer (Ne­der­land), Mi­ra Fe­ti­cu (Roe­me­nië), Zu­kis­wa Wan­ner (Ke­nia), Les­hie Lo­vesong (Botswa­na) en C­hi­sen­ga Du­mi­sa­ni Fun­dan­ga (Zam­bië).

Waar?

Die li­te­ra­tuur­aan­bie­dings is in die ATKV-Boe­ke­o­a­se (Eeu­fees­ge­bou, UV-kam­pus), Na­si­o­na­le A­fri­kaan­se Let­ter­kun­di­ge en Na­vor­sings­mu­seum (NALN) en die Film­stu­dio.

Die pro­gram ver­skyn op die web­werf http://bit.ly/VSKuns­te­fees2017. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

An­tjie Krog Fo­to: LULAMA ZENZILE

Bet­ti­na Wyn­gaard

An­ne­lie Bo­tes

E­tien­ne van Heer­den

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.