Swak e­ko­no­mie: Min­der be­val­lings by Ne­t­ca­re

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Dit gaan so sleg met die e­ko­no­mie dat selfs be­val­lings in Ne­t­ca­re se hos­pi­ta­le in Suid-A­fri­ka dras­ties ge­daal het.

Ne­t­ca­re het in die half­jaar tot ein­de Maart ge­sê die ge­tal dae wat pa­si­ën­te in die hos­pi­taal in Suid-A­fri­ka deur­ge­bring het, het met 1% ge­daal ver­ge­le­ke met 2,8% wat dit in die oor­een­stem­men­de half­jaar ge­styg het.

Dit is die twee­de hos­pi­taal­groep wat ge­sê het hos­pi­taal­op­na­mes het in die half­jaar ge­daal.

Li­fe He­alt­hca­re het ook ver­le­de week ge­sê die pa­si­ënt­dae het in die half­jaar tot ein­de Maart met 1% ge­daal. Dit is ver­ge­le­ke met ’n sty­ging van 2,7% in die oor­een­stem­men­de half­jaar.

Ja­c­ques du P­les­sis, be­stu­ren­de di­rek­teur van Ne­t­ca­re se hos­pi­ta­le, sê hy kan nie ont­hou wan­neer laas dit ge­beur het dat die ge­tal pa­si­ënt­dae ge­daal het nie.

Hos­pi­taal­groe­pe se in­kom­ste word ver­hoog wan­neer pa­si­ën­te meer dae in die hos­pi­taal deur­bring en as die ge­mid­del­de in­kom­ste per dag in die hos­pi­taal ver­hoog. Die in­kom­ste per dag hou ge­woon­lik ver­band met pry­se wat ver­hoog het ver­ge­le­ke met die oor­een­stem­men­de half­jaar en die soort ge­val­le waar­voor men­se op­ge­neem is.

Die in­kom­ste per pa­si­ënt per dag het met 7,4% ge­styg, wat ef­fens ho­ër was as sy prys­sty­gings. Die prys­sty­gings is nie be­kend ge­maak nie.

Daar­na het die in­kom­ste in Suid-A­fri­ka uit hos­pi­ta­le en nood­diens­te met 4,6% tot R8,4 mil­jard in die half­jaar ge­styg.

Du P­les­sis sê die da­ling van 1% in pa­si­ënt­dae is weens die swak e­ko­no­mie­se toe­stan­de in Suid-A­fri­ka. “Dit het ’n uit­wer­king op werk­skep­ping en as werk nie ge­skep word nie, groei me­die­se ske­mas se lid­maat­skap nie.

“Die lid­maat­skap van sie­ke­fond­se het vir drie jaar baie min groei ge­toon.”

Vol­gens hom het die e­ko­no­mie­se Weens die druk van die e­ko­no­mie in Suid­A­fri­ka het die hos­pi­taal­groep Ne­t­ca­re heel­wat min­der be­val­lings in die af­ge­lo­pe boek­jaar aan­ge­te­ken.

toe­stan­de eg­ter nog ’n in­vloed om­dat men­se baie me­die­se kos­te uit hul eie sak be­taal. “Selfs men­se met goeie sie­ke­fond­se be­taal baie.”

Hy meen dit lei daar­toe dat men­se o­pe­ra­sies uit­stel.

Hy sê die ge­tal be­val­lings in hul hos­pi­ta­le is dras­ties min­der

as ’n jaar ge­le­de die­self­de half­jaar.

Vol­gens hom het die groei be­gin ver­lang­saam, maar dis die eer­ste keer dat ’n dra­ma­tie­se af­na­me ge­sien is.

Die da­ling in hos­pi­taal­op­na­mes word ook aan ak­tie­wer ge­val­le­be­stuur deur me­die­se ske­mas toe­ge­skryf.

Du P­les­sis sê die ak­tie­wer ge­val­le­be­stuur word deur ske­mas soos Dis­co­ve­ry He­alth Me­di­cal S­che­me ge­lei.

Vol­gens hom lei dit daar­toe dat dok­ters min­der ge­reeld pa­si­ën­te in die hos­pi­taal laat op­neem.

Die ge­val­le­be­stuur be­hels dat die op­na­mes en duur daar­van in die hos­pi­taal na­ge­gaan word.

Se­ke­re me­die­se ske­mas het ver­le­de jaar ge­kla dat nu­we hos­pi­ta­le ver­oor­saak het dat die op­na­mes in hos­pi­ta­le skerp ge­styg het. Dit is be­skryf as ’n vraag wat deur ver­skaf­fers aan­ge­spoor word. Ver­se­ke­ring teen die kos­te van hos­pi­taal­op­na­mes het ook tot lan­ger ver­blyf in hos­pi­ta­le ge­lei.

Hy sê die re­de hoe­kom die in­kom­ste per pa­si­ënt­dag met meer as pry­se ge­styg het, is om­dat sie­ker pa­si­ën­te ge­sien is.

Die Suid-A­fri­kaan­se be­dryfs­wins, uit­ge­sluit fi­nan­sie­rings­kos­te en waar­de­ver­min­de­ring, het met 2% ge­daal. Sy mar­ges is ook af­ge­trek.

Dit is toe­ge­skryf aan die pa­si­ënt­dae wat la­er is as ver­wag, maar ter­self­der­tyd is die vraag na in­ten­sie­we sorg vir meer kom­plek­se ge­val­le ho­ër, wat druk op die be­stuur van die sa­la­ris­re­ke­ning ge­plaas het.

Die meer kom­plek­se ge­val­le het ook die ver­bruik van duur­der me­di­sy­ne ver­hoog waar­op geen mar­ges ver­dien word nie.

Nog ’n uit­wer­king is die huur van die nu­we Ne­t­ca­re­hos­pi­taal teen R16 mil­joen in die eer­ste helf­te.

’n Re­ke­ning­kun­di­ge fout met sy nood­diens­te het ook ’n in­vloed ge­had.

In ge­heel het die groep se ge­nor­ma­li­seer­de wins, na­dat twee i­tems uit­ge­sny is, in­slui­tend die wins wat ge­maak is met die Chris­ti­aan Bar­nard-hos­pi­taal in Kaap­stad, ook ge­daal.

Dit is weens die rand wat in die half­jaar baie ster­ker teen die pond was as in die oor­een­stem­men­de half­jaar. Dit het sy in­kom­ste om­ge­ska­kel in rand skerp laat daal.

Fo­to: PIXABAY

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.