Dié fak­to­re pik aan Astral­wins

Beeld - - Sakenuus - Vi­da Booy­sen

S­wak­ker be­ste­ding deur ver­brui­kers en ho­ër kos­te weens die droog­te het die hoen­der­pro­du­sent Astral Foods se half­jaar­re­sul­ta­te ge­knou.

Die maat­skap­py, een van die groot­ste ge­ïn­te­greer­de pluim­vee­pro­du­sen­te in Suid-A­fri­ka, se we­sens­ver­dien­ste per aan­deel het met 54% tot 356c in die half­jaar tot ein­de Maart ge­daal. Sy in­kom­ste het met 1% tot R5,79 mil­jard ge­daal en die be­dryfs­wins het met 51% tot R212 mil­joen ge­val.

Die s­wak­ker pres­ta­sie kan vol­gens Chris S­chut­te, uit­voe­ren­de hoof van Astral, ver­al daar­aan toe­ge­skryf word dat die groep nie sy ho­ër voer­kos­te en ver­lies aan ver­ko­pe weens “ui­ters moei­li­ke mark­toe­stan­de” kon ver­haal nie.

“Die in­stel­ling van nu­we re­gu­la­sies oor pe­kel­wa­ter in be­vro­re hoen­der­vleis het daar­toe ge­lei dat van­jaar se stel tus­sen­tyd­se re­sul­ta­te nie di­rek met die vo­ri­ge tyd­perk s’n ver­ge­lyk kan word nie,” sê hy.

Re­gu­la­sies wat in 2016 ge­pu­bli­seer is, is daar­op ge­mik om pe­kel­wa­ter in be­vro­re hoen­der te ver­min­der. Teen Ok­to­ber 2016 moes be­vro­re por­sies ’n pe­kel­perk van 15% hê pleks van die mark­ge­mid­del­de van 30%.

S­chut­te skryf die da­ling in die groep se om­set daar­aan toe dat die maat­skap­py e­ner­syds min­der voer ver­koop het weens die hoë voer­kos­te, maar an­der­syds aan ver­koops­vo­lu­mes wat la­er is weens die nu­we re­gu­la­sies oor pe­kel­wa­ter.

Die e­nig­ste ma­nier waar­op die groep die ne­ga­tie­we uit­wer­king van ho­ër voer­pry­se kon demp, is om sy pluim­vee­pro­duk­sie selfs doel­tref­fen­der te maak, sê S­chut­te. ’n Ver­be­ter­de pluim­vee­voer­pro­gram is in­ge­stel en die maat­skap­py moes te­vre­de wees met ’n wins­mar­ge van net 3,7% teen­oor die vo­ri­ge tyd­perk se 7,4%.

Die voer­kos­te van braai­kui­kens het in dié tyd­perk met 16,8% ge­styg weens die skerp sty­ging in voer­kos­te, as­ook die ver­an­de­ring in voer­ver­eis­tes.

“Dien­oor­een­koms­tig het die be­dryfs­wins van Astral se pluim­vee­af­de­ling met 88,5% tot net R22 mil­joen ge­daal.”

Die maat­skap­py se voer­af­de­ling het la­er ver­koops­vo­lu­mes on­der­vind, on­der meer om­dat die pro­duk­sie van braai­hoen­ders ver­min­der is.

Die to­ta­le hoe­veel­heid in­ge­voer­de hoen­der het in Maart van­jaar ’n re­kord­vlak van 66 658 mil­joen ton be­reik. Dit is ge­lyk­staan­de aan 65% van die plaas­li­ke pro­duk­sie.

S­chut­te sê on­danks ’n in­voer­ver­bod op hoen­der uit die EU, wat on­der vo­ël­griep ge­buk gaan, het ver­hoog­de in­voer uit die VSA die plaas­li­ke mark ne­ga­tief ge­raak.

Astral het ’n tus­sen­tyd­se di­vi­dend van 180c per aan­deel ver­klaar, ’n da­ling van 53,8% op die vo­ri­ge tus­sen­tyd­se di­vi­dend van 390c in Maart 2016.

Die aan­deel het laat­mid­dag op R157,09 ver­han­del, feit­lik on­ver­an­derd van sy vo­ri­ge slui­tings­prys van R157,91.

Een van Astral se ver­wer­kings­aan­leg­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.