Sla­g­or­de is tus­sen Mai­ma­ne en Zil­le op­ge­stel

Beeld - - Nuus - – News24

Die DA-lei­er, M­mu­si Mai­ma­ne, het hom weer uit­ge­spreek oor He­len Zil­le, sy voor­gan­ger en DA-lei­er in die Wes-Kaap, met ’n ver­skuil­de ver­wy­sing na haar twiet oor ko­lo­ni­a­lis­me.

Mai­ma­ne het op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie van die par­ty, waar af­ge­vaar­dig­des en am­bas­sa­deurs teen­woor­dig was, ge­sê: “Daar is nie plek vir men­se wat na ko­lo­ni­a­lis­me en die a­part­heids­ver­le­de hun­ker nie.”

Die DA-jeug­lei­er, M­ba­li N­tu­li, word nou daar­van aan­ge­kla dat sy die par­ty se me­di­a­be­leid oor­tree het. N­tu­li sal moet ant­woord op aan­ty­gings dat sy ’n Fa­ce­book-in­skry­wing wat lui Zil­le is ’n ras­sis ge­li­ke het, het Ci­ty P­ress be­rig.

Zil­le het in Maart ’n reeks twiets ge­skryf oor “les­se” wat sy ge­leer het met haar be­soek aan Sin­ga­poer.

“Vir die­ge­ne wat be­weer dat die na­la­ten­skap van ko­lo­ni­a­lis­me nét sleg was, dink aan ons on­af­hank­li­ke reg­stel­sel, ver­voer, in­fra­struk­tuur, wa­ter uit kra­ne, en­so­voorts,” het een van die reeks twiets ge­lui.

Mai­ma­ne is as Zil­le se protégé be­skou. Hy het met haar on­der­steu­ning op die par­ty se ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie in 2015 DA-lei­er ge­word.

Die ge­skil het die ge­volg ge­had dat baie men­se wat voor­heen teen Mai­ma­ne ge­kant was nou ag­ter hom staan. Som­mi­ge sê Zil­le pro­beer “uit die graf” re­geer.

In sy toe­spraak het Mai­ma­ne ge­sê ko­lo­ni­a­lis­me was on­mens­lik, want dit het hulp­bron­ne van A­fri­ka­ne ge­vat om ryk men­se in Eu­ro­pa nog ry­ker te maak. Hy sê A­fri­ka­ne het nooit tot ko­lo­ni­a­lis­me in­ge­stem nie, maar dat dit op hul­le af­ge­dwing is deur die loop van ’n ge­weer.

“As ’n swart Suid-A­fri­kaan­se man wie se fa­mi­lie deur ko­lo­ni­a­lis­me en a­part­heids­on­der­druk­king ge­leef het, het ek niks goeds te sê van dié bo­se stel­sels nie. So, laat ek van­dag in dui­de­li­ke en on­dub­bel­sin­ni­ge ter­me sê: Daar is nie plek vir ras­sis­te, ho­mo­fo­be en sek­sis­te in die par­ty wat ek lei nie.”

Zil­le se op­mer­kings het die par­ty in ’n moei­li­ke si­tu­a­sie ge­plaas, met Mai­ma­ne wat pro­beer om die DA se re­pu­ta­sie as ’n wit mid­del­klas­par­ty te be­ëin­dig. Haar voort­ge­set­te ver­de­di­ging van haar sie­nings in ’n ar­ti­kel wat deur die web­blad Dai­ly Ma­ve­rick ge­plaas is, word ge­sien as ’n oor­logs­ver­kla­ring teen Mai­ma­ne,.

Twee we­ke ge­le­de het Mai­ma­ne in Oos-Lon­den ge­sê die DA se pro­jek kan nie be­kos­tig om van koers af te raak nie, en by­ge­voeg die DA se saak word be­slis nie be­vor­der deur o­pen­ba­re be­spre­kings en de­bat­te oor on­der­wer­pe soos ko­lo­ni­a­lis­me nie.

“Ons le­we in ’n tyd waar ge­moe­de­re hoog loop oor ras­sis­me. Ons hoef nie daar­voor te val of die vuur aan die blaas nie,” het hy by­ge­voeg.

Die DA se fe­de­ra­le komitee het for­me­le klag­tes teen Zil­le oor haar twiets oor ko­lo­ni­a­lis­me in­ge­dien.

Sy word daar­van aan­ge­kla dat sy die DA se beeld ska­de be­rok­ken, het Ja­mes Sel­fe, voor­sit­ter van die komitee, vroe­ër ge­sê.

Daar is nie plek vir men­se wat na ko­lo­ni­a­lis­me en die a­part­heids­ver­le­de hun­ker nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.