Boek wat oud­recce in tronk skryf, ver­skyn ná 30 j.

Beeld - - Nuus -

’n Boek wat die oud­ver­ken­ning­sol­daat Wyn­and du Toit 30 jaar ge­le­de in ’n An­go­le­se tronk ge­skryf het, is van­dees­week, pre­sies 30 jaar na­dat hy dit op 14 Mei 1987 vol­tooi het, ge­pu­bli­seer.

Hy het die boek, The Long Lost Gra­ve, in En­gels ge­skryf so­dat die Ku­ba­ne wat hom des­tyds be­waak het, dit kon ver­staan.

Du Toit is in 1985 in An­go­la ge­van­ge ge­neem ná ’n mis­luk­te o­pe­ra­sie van die Suid-A­fri­kaan­se Weer­mag.

Hy is lan­ger as twee jaar aan­ge­hou en in Sep­tem­ber 1987 vry­ge­laat.

Hy het daar­na drie boe­ke, Ju­das­bok, Jo­sefs­kleed en S-98, die lig laat sien.

Du Toit, wat dees­dae aan die Suid-Kaap­se kus woon, sê The Long Lost Gra­ve speel nie in ’n mi­li­tê­re om­ge­wing af nie, maar in die T­sitsi­kam­ma­park.

“Die Ku­ba­ne moes kon lees en sien wat ek skryf. Hul­le het dit ge­lees. Ek het spe­si­fiek oor die T­sitsi­kam­ma­park ge­skryf, want as ek oor die mi­li­tê­re wê­reld sou skryf, sou dit nog vrae laat ont­staan het.”

Hy was as kind in die T­sitsi­kam­ma­park en dit het ’n bly­wen­de in­druk op hom ge­maak.

“Dit was al­tyd vir my mooi. In die tronk, tus­sen vier mu­re, het ek ge­dink aan wat mooi is en ek het aan die T­sitsi­kam­ma­park te­rug­ge­dink.”

Die ge­hei­me­nis­se van die Knys­na-o­li­fan­te het hom ook be­koor.

Ter­wyl hy in aan­hou­ding was, het Da­le­ne Mat­thee se K­rin­ge in ’n bos ver­skyn. Hy het eers ná sy vry­la­ting daar­van ge­hoor.

Du Toit het by­na nie die ma­nu­skrip van sy boek ge­had nie. “Ek was des­tyds met my vry­la­ting al in die An­go­le­se pre­si­dent se vlieg­tuig op die aan­loop­baan in Lu­an­da toe ’n Ku­baan met die bok­sie met my be­sit­tings aan­ge­hard­loop kom. Daar­in was die ma­nu­skrip en die tik­ma­sjien wat ek ge­bruik het.”

Oor die ja­re heen het hy dit saam met hom deur die land ge­kar­wei. “Ek het nooit die tyd en geld ge­had om dit in boek­for­maat te pu­bli­seer nie.”

In De­sem­ber het ie­mand dit vir hom op ’n re­ke­naar ge­tik. Hy het die ver­haal nie ver­an­der nie, maar die taal en styl hier en daar aan­ge­pas. Hy moes ook de­le oor­skryf om­dat dit dof was weens die tik­ma­sjien se ver­weer­de lint.

Die boek han­del oor ’n joer­na­lis wat in die T­sitsi­kam­ma­park op ’n grot af­kom. Hy ont­dek ’n ske­del en die skeeps­joer­naal van ’n B­rit­se oor­log­skip. Die skip het goud na In­dië ver­voer. Die joer­na­lis ont­moet la­ter ’n vrou­e­na­tuur­be­waar­der en saam pro­beer hul­le die goud op­spoor.

Die boek is reeds in boek­win­kels be­skik­baar.

Fo­to: DEAAN VIVIER

Du Toit

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.