Ge­sprek­ses­sie fo­kus op SA mu­siek­be­dryf ‘Nu­we po­gings is no­dig’

Beeld - - Kuns & Vermaak - Ma­ri­a­na Ma­lan

Daar is pro­ble­me in die plaas­li­ke mu­siek­be­dryf. Maar daar is ook baie ge­leent­he­de.

Kunste Onbeperk het die Suid-A­fri­kaan­se mu­siek­be­dryf on­der die loep ge­neem in ’n ge­sprek­ses­sie wat in die Kuns­te­kaap-te­a­ter­sen­trum in Kaap­stad met Da­nie Ma­rais as ge­spreks­lei­er ge­hou is.

Die eer­ste ses­sie kan se­ker die bes­te saam­ge­vat word in die woor­de van die ver­vaar­di­ger Ca­rien Loub­ser, wat deel was van die eer­ste pa­neel:

“Dis dui­de­lik dat daar nie ’n taak­mag of taak­span is wat ’n dui­de­li­ke vi­sie kan neer­lê en pro­ses­se aan die gang kan sit vir ver­an­de­ring nie. Dis nie on­moont­lik nie, maar dit gaan tyd vat,” het sy ge­sê.

Van die kwes­sies wat be­spreek is, is die rol wat teg­no­lo­gie toe­ne­mend gaan speel, die ge­hal­te van mu­siek wat op die mark kom, die ge­brek aan plat­forms vir nu­we kuns­te­naars, kuns­te­naars wat nie be­hoor­li­ke be­mar­king kry nie, voor­skrif­te wat met borg­skap­pe ge­paard­gaan en wan­op­vat­tings wat by ge­ho­re en kuns­te­naars oor werk van ge­hal­te be­staan.

Twee pa­ne­le het aan die ses­sies deel­ge­neem. Die eer­ste het be­staan uit Loub­ser, C­hur­chil Nau­dé, Wil­lem B­rey­ten­bach, Emo A­dams en Ja­co­nell Mou­ton.

A­dams het ge­sê ’n kuns­te­naar moet van el­ke pro­duk­sie ’n be­le­we­nis maak.

“Ek het nie al­bums op win­kel­rak­ke nie, geen ra­di­o­sta­sie speel my mu­siek nie. As men­se my wil hoor, moet hul­le ’n kaart­jie koop om my te sien.”

Hy het by­ge­voeg dat kuns­te­naars naam moet maak deur die bes­te wat hul­le kan aan te bied.

“Jy moe­nie ie­mand an­ders pro­beer wees nie. Jy mag nie jou i­den­ti­teit ver­loor nie. Jou ven­ster is baie klein. As jy nie bou aan jou naam nie, gaan jou ster gou ver­skiet. Dís wat met baie kuns­te­naars ge­beur.”

Die voor­beeld van Ka­ren Zoid as ’n kuns­te­naar wat deu­ren­tyd ver­nu­we, pro­duk­sies van ge­hal­te aan­bied en uit­reik na kuns­te­naars in

an­der gen­res, is ge­noem.

Loub­ser het ge­sê kuns­te­naars wat men­se se har­te aan­raak, sal ge­ho­re lok. “Kuns­te­naars moet on­ge­luk­kig ook en­tre­pre­neurs wees met pro­duk­te wat van so ’n ge­hal­te is dat men­se hul­le wil sien.”

Mou­ton het die u­niek­heid van kuns­te­naars en hul pro­fes­si­o­na­li­teit be­klem­toon.

“’n Kuns­te­naar se hou­ding teen­oor sy ge­hoor en die men­se wat saam met hom werk, spoel gou oor na an­der as­pek­te soos by­wo­ning en ver­ko­pe.

Met jou eer­ste op­tre­de of al­bum be­paal jy al hoe jy jou­self gaan ves­tig en of daar vir jou ’n loop­baan in die mu­siek­be­dryf is.

“Kuns­te­naars moet gaan soek na die ding wat hul hart laat klop en dit na­jaag. Dit help nie om ie­mand an­ders te pro­beer wees nie,” het sy ge­sê.

Vir Nau­dé is stag­na­sie die groot­ste pro­bleem in die plaas­li­ke mu­siek­be­dryf.

“Daar is nie va­ri­a­sie nie. Dis net een ou groot sous. Men­se is bang vir nu­we i­dees. My li­rie­ke is by­voor­beeld heel dik­wels ’n teer punt. Ek vind ook dat men­se nie van die waar­heid hou nie. Hul­le wil net vei­li­ge din­ge hoor. Daar moet deur mu­siek ge­praat word oor din­ge wat ver­keerd is,” was sy me­ning.

Die ge­brek aan plat­forms waar jong kuns­te­naars hul mu­siek kan be­kend stel en be­mar­king wat nie na wens plaas­vind nie, het ook on­der die loep ge­kom.

“Is A­fri­kaan­se mu­siek op ’n sleg­te plek?” het Ma­rais aan die be­gin van die twee­de ses­sie vir Da­vid Kra­mer ge­vra.

Dié het la­ko­nies ge­ant­woord: “Die vraag is 20 jaar ge­le­de ge­stel. Dis tien jaar ge­le­de ge­stel. Ons is al­tyd op ’n sleg­te plek.”

Hugo T­he­art, kre­a­tie­we hoof van Kunste Onbeperk, het ge­sê dís juis hoe­kom hier­die ses­sie ge­re­ël is.

“Dit moet nu­we ge­sprek­ke en nu­we po­gings laat vlam vat. Ho­pe­lik gaan ver­skeie soort­ge­ly­ke ge­sprek­ke nog volg.”

Hugo T­he­art

C­hur­chil Nau­dé

Ca­rien Loub­ser

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.