Me­die­se ske­ma se ei­se skiet hoog­te in

Beeld - - Sake - Han­lie S­tad­ler

Discovery He­alth Me­di­cal S­che­me (DHMS), Suid-A­fri­ka se groot­ste oop me­die­se ske­ma, sê 2016 was ’n uit­da­gen­de jaar om­dat daar ’n skerp sty­ging was in die ge­tal ei­se wat le­de in­ge­dien het.

Ei­se het in 2016 met baie meer ge­styg as wat ver­wag is – met 10,4% tot R36,6 mil­jard – ter­wyl die to­ta­le pre­mies met 8,63% tot R54 mil­jard ge­styg het, lui die me­die­se ske­ma se jaar­ver­slag.

Ses van DHMS se 16 voor­de­le­plan­ne het in 2016 meer ei­se uit­be­taal as die pre­mies wat ont­vang is.

Dit is die me­die­se ske­ma se twee duur­ste plan­ne – Exe­cu­ti­ve en Clas­sic Com­pre­hen­si­ve – maar ook van sy goed­ko­per, maar be­trek­lik om­vat­ten­de plan­ne, Clas­sic Com­pre­hen­si­ve son­der ’n me­die­se spaar­re­ke­ning, Co­as­tal Sa­ver, Co­as­tal Co­re en KeyCa­re Plus.

DHMS sê in sy jaar­ver­slag die re­de waar­om dié ses op­sies ’n “ver­lies” ge­ly het vir die jaar, lê op­ge­sluit in die siek­te­pro­fiel van die le­de. Men­se met chro­nie­se pro­ble­me of hoë ge­sond­heids­ri­si­ko’s kies straks die bes­te me­die­se plan wat hul­le kan be­kos­tig.

19% van Exe­cu­ti­ve se be­guns­tig­des is ou­er as 65 jaar, die twee­de hoog­ste van al die plan­ne. Ou­der­dom is wel nie die vol­le prent­jie nie – 24% van die Es­sen­ti­al Com­pre­hen­si­ve-plan se le­de, die hoog­ste per­sen­ta­sie van al­le plan­ne, is pen­si­oen­trek­kers en dié plan is wel fi­nan­si­eel op goeie voet.

DHMS se al­ge­he­le sol­ven­sie­koers vir al sy plan­ne was in die jaar op 26,33% ef­fens ho­ër as in 2015 (25,98%). Die Wet op Me­die­se S­ke­mas ver­eis ’n mi­ni­mum

sol­ven­sie­koers van 25%, maar el­ke plan van ’n me­die­se ske­ma moet af­son­der­lik daar­die sol­ven­sie­koers be­haal.

DHMS sê hy be­stem­pel sy al­ge­he­le sol­ven­sie­koers as ’n be­ter aan­dui­ding van die “al­ge­he­le fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit en fi­nan­si­ë­le po­si­sie” van die ske­ma. Die ses plan­ne moet wel in­val by die wet­li­ke ver­eis­te – en DHMS gee nie ’n aan­dui­ding van hoe dit be­werk­stel­lig gaan word nie.

Be­ne­wens streng be­heer oor ei­se en kos­te, kan ’n me­die­se ske­ma slegs sy sol­ven­sie­koers deur mid­del van ho­ër pre­mies be­reik.

DHMS sê ’n deel van die pro­bleem

is dat hy reeds in Au­gus­tus van die vo­ri­ge jaar voor­uit­skat­tings moet doen oor die ma­te waar­mee ei­se sal styg. Na­dat pre­miesty­gings in Ja­nu­a­rie van krag word, is daar wei­nig wat die ske­ma kan doen as ei­se bo ver­wag­ting toe­neem.

Die re­de vir die ho­ër as ver­wag­te sty­ging in ei­se lê DHMS deels voor die deur van me­die­se in­fla­sie, wat 11,3% in 2016 be­loop het. Dít ver­ge­le­ke met die jaar se ge­mid­del­de in­fla­sie­koers van 6,3%.

DHMS sê die fe­no­meen dat meer men­se hos­pi­taal toe ver­wys word die oom­blik wan­neer ’n nu­we hos­pi­taal o­pen, wys dat ’n deel van die sty­ging in ei­se deur die aan­bod­kant aan­ge­dryf word – ’n be­we­ring wat DHMS ook van­te­vo­re in voor­leg­gings voor die markon­der­soek oor pri­va­te ge­sond­heid­sorg ge­doen het.

DHMS sê boon­op het die op­na­mes by be­staan­de hos­pi­ta­le ook in 2016 skerp ge­styg.

Die sty­ging in ei­se hou ook daar­mee ver­band dat le­de al hoe ou­er word. Die ge­mid­del­de ou­der­dom van be­guns­tig­des op DHMS se fond­se is nou 34,17 (2015: 33,86), maar som­mi­ge van die plan­ne se ge­mid­del­de ou­der­dom is veel ho­ër. Es­sen­ti­al Com­pre­hen­si­ve se be­guns­tig­des is ge­mid­deld 44 jaar oud en Exe­cu­ti­ve s’n 42.

8,92% van DHMS se be­guns­tig­des is pen­si­oen­trek­kers.

Groot­ste fonds

DHMS spog daar­mee dat hy nou 31% van al die be­guns­tig­des van al­le me­die­se s­ke­mas dek en 55% (2015: 53%) van oop me­die­se s­ke­mas se be­guns­tig­des. Daar is 83 me­die­se s­ke­mas in die land wat 8,3 mil­joen men­se dek.

DHMS se ge­tal hoof­le­de het met 2,33% tot 1,298 mil­joen ge­styg en sy to­ta­le ge­tal be­guns­tig­des met 1,61% tot 2,735 mil­joen men­se.

Ad­mi­nis­tra­sie­kos­te

DHMS sê 87% van pre­mies word ge­bruik om ei­se mee te be­taal. Nog 7,69% word vir ad­mi­nis­tra­sie­kos­te ge­bruik – die geld wat aan die ad­mi­nis­tra­teur Discovery He­alth be­taal word – en die res is on­der meer die kos­te van be­stuur­de ge­sond­heid­sorg vir chro­nie­se toe­stan­de, kom­mis­sie aan ma­ke­laars of fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs en be­mar­king.

Die ad­mi­nis­tra­sie­kos­te per ge­mid­del­de lid per maand het met 4,5% tot R270,49 ge­styg.

Le­de van die Discovery­ me­die­se ske­ma het ver­le­de jaar R36,6 mil­jard se ei­se in­ge­dien. Fo­to: PIXABAY

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.