Samsung maak gou ook mid­dels teen kan­ker

Beeld - - Sake -

Samsung is meest­al be­kend vir sy slim­fo­ne en plat­skerm­te­le­vi­sies.

Ag­ter die skerms maak dié kon­glo­me­raat eg­ter naam as ’n kon­trak­ver­vaar­di­ger van kom­plek­se me­di­sy­ne om siek­tes soos kan­ker te be­han­del.

Samsung Bi­oLo­gi­cs bou tans ’n $740 mil­joen­aan­leg aan die wes­kus van Suid­Ko­rea. Dit gaan die maat­skap­py in staat stel om die voor­ste ver­vaar­di­ger vol­gens vo­lu­me te word van bi­o­lo­gie­se me­di­sy­ne (bi­olo­gi­cs), waar­van baie af­koms­tig is van soog­dier­sel­le.

Die Samsung­groep het in 2011 na die far­ma­seu­tie­se sek­tor uit­ge­brei.

Hy ge­bruik nou sy ken­nis van in­ge­ni­eurs­we­se en half­ge­lei­ers om die ver­vaar­di­ging van bi­o­lo­gie­se me­di­sy­ne doel­tref­fen­der te maak.

Die mark vir dié me­di­sy­ne gaan na ver­wag­ting teen 2021 meer as $223 mil­jard wees.

Samsung se slim­fo­ne en an­der ver­brui­ker­se­lek­tro­ni­ka het straw­we me­de­din­ging in die vorm van Ap­ple en C­hi­ne­se han­dels­na­me soos Hu­a­wei. Samsung, ’n mag­ti­ge fa­mi­lie­maat­skap­py, ge­naamd ’n cha­e­bol, wor­stel ook met die in­heg­te­nis­ne­ming van de fac­to­lei­er Jay Y. Lee in ’n skan­daal wat ge­lei het tot die val van die land se voor­ma­li­ge pre­si­dent.

In­tus­sen be­no­dig die land se e­ko­no­mie ook nu­we be­dry­we te mid­de van ’n ver­lang­sa­ming in skeeps­bou en ver­vaar­di­ging.

As die af­ge­lo­pe 40 jaar van in­ter­na­si­o­na­le e­ko­no­mie­se groei deur teg­no­lo­gie aan­ge­dryf is, sê Kim Tae­han, uit­voe­ren­de hoof van Samsung Bi­oLo­gi­cs, sal die vol­gen­de 40 jaar in ven­noot­skap met ge­sond­heid­sorg aan­ge­dryf word.

“Ons wil die voor­ste in­ter­na­si­o­na­le spe­ler wees in elk­een van ons be­dry­we,” sê Kim. “Teen 2030 wil ons be­skou word as een van die wê­reld­lei­ers in bi­o­far­ma­seu­ti­ka.”

– Bloom­berg

’n Ky­kie na hoe Samsung Bi­oLo­gi­cs se nu­we aan­leg sal lyk wan­neer dit vol­tooi is. Fo­to: PULSENEWS.CO.UK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.